Сфера наукових зацікавлень
педагогічна інноватика, методика навчання математики та корекція стохастичних уявлень
Публікації

Список публікацій (за останні 5 років):

Публікації у фахових виданнях України (категорія «Б»):

  1.  Дзямко В.Й., Месарош Л.В. Формування стохастичної компетентності через реалізацію міжпредметних зв’язків. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». Випуск 1 (42), 2018. – с. 59-63.
  2. Месарош Л.В., Дзямко В.Й. Визначення ролі задач з механіки у розвитку творчих здібностей і логічного мислення учнів через аналіз типових задач конкурсів «Кенгуру» та «Левеня». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». Випуск 2 (43), 2018. – с.173-176.
  3. Mesarosz L., Dziamko V. Розв’язування прикладних фізико-математичних задач як засіб формування мотивації навчання студентів нематематичних спеціальностей. Area Nauki, Lublin 2018. – s. 60-67.
  4. Кучай Т.П., Сулим О.І., Дзямко В.Й. Теоретичні засади морального виховання у Великій Британії. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Серія 186 (2020). Кропивницький -2020, с.38-40.
  5. Біда О.А., Дзямко В.Й., Маринець Н.В. Полікультурна компетентність як складова професійної компетентності студентів майбутніх фахівців соціономічної сфери. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки Випуск 188 (2020), Кропивницький -2020, с.14-18.
  6. Рудницька О.Г., Кузик П.В. , Дзямко В.Й. Перспективи онлайн-навчання в умовах війни. Електронний журнал категорії «Б» із педагогіки, права та економіки «Наука і техніка сьогодні» №7(7), 2022. – С.196-204.
  7. Дзямко В.М., Дзямко В.Й., Стерчо І.П., Батько А.В. Роль навчальних завдань з хімії у контексті особистісно орієнтованої навчальної діяльності// Наук. Вісник Ужгород ун-ту ( Сер. Хімія), 2022, No 2(48). –С.84-94.

 

Загальні відомості про викладача:

1992 – 1997 Ужгородський державний університет за спеціальністю «Математика». Кваліфікація: математик. Викладач математики.
1997 – 2001 навчання в аспірантурі Ужгородського державного університету.
2001 – 2017 асистент, викладач, доцент кафедри теорії ймовірностей і математичного аналізу Ужгородського національного університету
2006 захист кандидатської дисертації на тему «Формування стохастичних уявлень в учнів 1-6 класів у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін», 13.00.09 – «Теорія навчання»
2015 вчене звання Доцента кафедри теорії ймовірностей і математичного аналізу
2017 по сьогоднішній час – Закарпатський угорський інститут ім. Ф.Ракоці II, доцент кафедри математики та інформатики
2020 р.- по сьогоднішній час Заклад початкової школи смт. Середнє Приватного закладу «Гімназія ім. П.Каталін Франгепан», завідувач закладу.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

з 2020 р. – член Асоціації Математиків та Інформатиків Закарпаття
з 2021 р.- член Закарпатського угорськомовного педагогічного товариства

Підвищення кваліфікації, стажування (за останні 5 років):

  1. Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», кафедра педагогіки та педагогіки вищої школи, 10 березня-22 березня 2020 року, 60 год. (2 кредити).
  2. Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», кафедра системного аналізу і теорії оптимізації, 23 березня- 10 квітня 2020 року, 90 год. (3 кредити).
  3. Стажування в Польщі, Варшава, 120 год (4 кредити), 23.06.2020-15.07.2020.

Досвід роботи за спеціальністю:

Досвід роботи за спеціальністю – понад 20 років