Сфера наукових зацікавлень
соціолінгвістика, проблеми двомовності, мовне планування, мовна політіка, мовні права
Публікації

Публікації в Scopus або Web of Science:

 1. Ferenc, Viktória, Petteri Laihonen & Taina Saarinen: Dynamics of international and national in Finnish and Hungarian higher education 1990-2020. In: Pasi Ihalainen & Antero Holmila (eds.): Debating Internationalisms. A European History of Concepts Beyond Nation States. Berghahn Books, New York, Oxford. ( to be published)
 2. Bátyi, Szilvia & Viktória Ferenc: Hungarian. In: Lenore Grenoble, Pia Lane & Unn Røyneland (eds.): Linguistic Minorities in Europe Online. A Born-Digital, Multimodal, Peer-Reviewed Online Reference Resource. De Gruyter Mouton, (2020), 1–19.
 3. Csernicskó, István & Viktória Ferenc: Transition in language policy of Ukraine (1989–2014), In: Laihonen, Petteri – Sloboda, Marián – Zabrodskaja, Anastassia (eds.): Sociolinguistic transition in former Soviet and Eastern Bloc countries. Recent developments two decades after the regime change, Peter Lang’s series Prague Papers on Language, Society and Interaction / Prager Arbeiten zur Sprache, Gesellschaft und Interaktion, Prague (2016), pp. 349–
 4. Csernicskó, István & Viktória Ferenc: Hegemonic, regional, minority and language policy in Subcarpathia: a historical overview and the present-day situation. Nationalities Papers 42 (2014), No. 3: pp. 399–425. DOI: 10.1080/00905992.2013.867933

Основні публікації:

 1. Ferenc Viktória – Kovály Katalin (szerk): Kárpátalja mozgásban: társadalmi változások és interetnikus viszonyok az Euromajdan után [Transcarpathia on The Move: Social Changes and Interethnic Relations After the Euromaidan]Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Budapest (2020).
 2. Kovály Katalin – Ferenc Viktória: „Össze vagyunk mi itt keveredve”: etnikailag és felekezetileg vegyes családok döntési stratégiái a kárpátaljai magyar szórványban. [“We are Mixed Together Here”: Decision-Making Strategies of Ethnically and Denominationally Mixed Families in The Hungarian Diaspora in Transcarpathia]. REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom 28 (2020), 1, 70-105. DOI: https://doi.org/10.17355/rkkpt.v28i1.299
 3. Ferenc Viktória – Vita Emese: Intézményi és szülői szempontok az óvodaválasztásban. [Institutional and Parental Aspects in Kindergarten Choice]. Kisebbségi Szemle 2019/1, 7-32.
 4. Ferenc Viktória: A magyar tudományos nyelv – nyelvökológiai megközelítésből [Hungarian Scientific Language from Ecolinguistic Approach]. Magyar Tudomány 179 (2018), 3, 360–372.
 5. Ferenc Viktória: Az oktatási rendszer kulcsszereplői: pedagógusok Kárpátalján az ukrán válság éveiben [Key players of the education system: teachers in Transcarpathia in the years of the Ukrainian crisis]. Metszetek 7 (2018), 1, 165-196. DOI 10.18392/metsz/2018/1/7
 6. Ferenc Viktória – Nánási-Molnár Anita: Kik választják a magyar óvodákat Kárpátalján? Szülői motivációk kárpátaljai ukránok és magyarok körében a 2013-14-es forradalmi események után [Who choose minority Hungarian kindergartens in transcarpathia? Motivations of Ukrainian and Hungarian parents after the euromaidan]. Kisebbségi Szemle 3 (2018), 2, 87-111.
 7. Beretka Katinka, Ferenc Viktória, Kovács Eszter, Tóth-Batizán Emese Emőke: Magasan képzett határon túli és diaszpóra magyarok migrációs útjai [Migration paths of highly educated minority and diaspora Hungarians]. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom 26 (2018), 4, 180-218.
 8. Ferenc Viktória – Rákóczi Krisztián (szerk.): Magyar óvodásnak lenni jó! Jelentés a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében végzett kutatásról [It’s Good To Be A Hungarian Preschooler! Report On The Research Carried Out Within The Framework of the Carpathian Basin Kindergarten Development Program]. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Budapest, (2018).
 9. Attila Papp Z., Viktória Ferenc, János Márton, Tünde Morvai, György Szerbhorváth, Csilla Zsigmond: Genezys 2015: Minority Hungarian Youth in the Carpathian Basin ‒ Research Summary. Hungarian Journal of Minority Studies Vol 1, (2017), 113-140.
 10. Ferenc Viktória: Kik lesznek a jövő pedagógusai? – egyéni tényezők és intézményi hatás a kárpátaljai magyar nyelvű pedagógusképzésben. Kisebbségkutatás 2015/4. 89-123.
 11. Ferenc Viktória: Ami a nemzetközi mérésekben nem látszik: tanulói kompetenciák Kárpátalján [Unseen in international assessments: student competencies in Transcarpathia]. Kisebbségkutatás 2 4. sz. 188-221.
 12. Beregszászi Anikó – Csernicskó István – Ferenc Viktória: Nyelvi jogaink és lehetőségeink. Útmutató és tájékoztató a nyelvtörvény gyakorlati alkalmazásához kárpátaljai magyaroknak [Our Language Rights And Opportunities. A Guide And Information For The Practical Application Of The Language Law For Hungarians In Transcarpathia]. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Budapest (2014).