Сфера наукових зацікавлень
етнічність, національна ідентичність, мовний ландшафт, соціологія молоді, соціографія
Публікації

Публікації, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science (WoS):

 1. Hires-László Kornélia: LINGUISTIC LANDSCAPES IN A WESTERN UKRANIAN TOWN. CORVINUS JOURNAL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL POLICY VOL.10 (2019) 1, 87-111. DOI: 10.14267/CJSSP.2019.1.5.

Монографії, книги:

 1. Hires-László Kornélia: Kárpátalja társadalmi viszonyai a független Ukrajnában (1991-2018.) In: Kárpátalja története. Örökség és kihívások: monográfia. Szerkesztőbizottság: Brenzovics László (szerk.-biz. elnöke), Csatáry György (főszerk.), Dobos Sándor, Orbán Melinda (felelős szerk.), Braun László, Szakál Imre, Szamborovszkyné Nagy Ibolya (szerk.-biz. tagjai). II. RF KMF – „RIK-U” Kft., Beregszász–Ungvár, 2021. 743-779. (ISBN 978-617-8046-21-7) (Link: https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2021/11/karpatalja_tort_kotet_2021-11-11.pdf)
 2. Tévút az ukrán nyelvpolitikában. Ukrajna törvénye „Az ukrán mint államnyelv működésének biztosításáról” (elemző áttekintés). Szerzők: Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő. Törökbálint: Termini Egyesület, 2020. ISBN 978-615-80914-5-9. c. 96. 1,5 apк.
 3. Ukrainian language policy gone astray. The Law of Ukraine “On Supporting the Functioning of the Ukrainian Language as the State Language” (analytical overview). Authors: István Csernicskó, Kornélia Hires-László, Zoltán Karmacsi, Anita Márku, Réka Máté, Enikő Tóth-Orosz. Törökbálint: Termini Egyesület, 2020. ISBN 978-615-80914-5-9. DOI: 10.13140/RG.2.2.27049.13929. c. 100. 1,5 apк.
 4. Помилковмй шлях мовної політики України. Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (аналітичний огляд). Автори: Гіреш-Ласлов Корнелія, Кормочі Золтан, Марку Аніта, Матей Рейка, Товт-Орос Еніке, Черничко Степан. Törökbálint: Termini Egyesület, 2020. ISBN 978-615-80914-6-6. c. 104. 1,5 apк.

 

Головні публікації:

 1. Hires-László Kornélia: Kárpátaljai magyar szülők külföldi munkavállalásának hatása a fiatalok kockázati magatartására. Kisebbségi Szemle 2020/1. pp. 93–105.
 2. Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő: Transcarpathia 1920–2020. Transcarpathian Hungarians in the Last 100 Years. Beregszász/Berehove, Antal Hodinka Linguistics Research Center, 2020. DOI: 10.13140/RG.2.2.30496.61449. 60 p.
 3. Hires-László Kornélia – Horzsa Gergely – Letenyei László: A kétnyelvűség mint üzleti érdek. Egy nyelvitájkép-kutatás eredményei a kelet-szlovák–magyar határrégióban. Kérdőíves, résztvevő megfigyelésen és szakértői interjúkon alapuló kutatás eredményei. Fórum Szemle 2019/4. pp. 3–22.
 4. Csernicskó István – Hires-László Kornélia: Nyelvhasználat Kárpátalján a Tandem 2016 adatai alapján. In: Csernicskó István – Márku Anita szerk. A nyelvészet műhelyeiből. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból V. Ungvár: Autdor-Shark, 2019. pp. 65–76.
 5. Hires-László Kornélia: Megélni? Túlélni? Jól élni? Megélhetési stratégiák a kárpátaljai Beregszászi járásban. In: Letenyei László és Tamáska Máté szerk. Szociográfia. Kárpát-medencei körkép. Gondolat Kiadó, Budapest, 2018 (Magyarország felfedezése sorozat) 53–69.
 6. Hires-László Kornélia: Nyelvi tájkép és turizmus Beregszászon. In: Tódor Erika-Mária; Tankó Enikő; Dégi Zsuzsanna szerk. Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség. Nyelvhasználat, nyelvi tájkép és gazdasági élet I., Scientia, Kolozsvár, ISBN 978-606-975-015-5, 2018.
 7. Hires-László Kornélia: Etnikai kategóriák és a migráció összefüggései Beregszászon. In: Metszetek Vol. 6 (2017) No. 4. ISSN 2063-6415, DOI 10.18392/metsz/2017/4/15. Letölthető: http://metszetek.unideb.hu/files/metszetek_201704_08.pdf