Сфера наукових зацікавлень
етнічність, національна ідентичність, мовний ландшафт, соціологія молоді, соціографія
Публікації

Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációi:

Hires-László Kornélia: LINGUISTIC LANDSCAPES IN A WESTERN UKRANIAN TOWN. CORVINUS JOURNAL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL POLICY VOL.10 (2019) 1, 87-111. DOI: 10.14267/CJSSP.2019.1.5.

 

Az elmúlt 5 év fontosabb publikációi/ Головні публікації останніх 5 років:

  1. Hires-László Kornélia: Kárpátaljai magyar szülők külföldi munkavállalásának hatása a fiatalok kockázati magatartására. Kisebbségi Szemle 2020/1. pp. 93–105.
  2. Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő: Transcarpathia 1920–2020. Transcarpathian Hungarians in the Last 100 Years. Beregszász/Berehove, Antal Hodinka Linguistics Research Center, 2020. DOI: 10.13140/RG.2.2.30496.61449. 60 p.
  3. István Csernicskó, Kornélia Hires-László, Zoltán Karmacsi, Anita Márku, Réka Máté, Enikő Tóth-Orosz.Ukrainian language policy gone astray. The Law of Ukraine “On Supporting the Functioning of the Ukrainian Language as the State Language” (analytical overview). Törökbálint: Termini Egyesület, 2020. DOI: 10.13140/RG.2.2.27049.13929. 100 p.
  4. Hires-László Kornélia – Horzsa Gergely – Letenyei László: A kétnyelvűség mint üzleti érdek. Egy nyelvitájkép-kutatás eredményei a kelet-szlovák–magyar határrégióban. Kérdőíves, résztvevő megfigyelésen és szakértői interjúkon alapuló kutatás eredményei. Fórum Szemle 2019/4. pp. 3–22.
  5. Csernicskó István – Hires-László Kornélia: Nyelvhasználat Kárpátalján a Tandem 2016 adatai alapján. In: Csernicskó István – Márku Anita szerk. A nyelvészet műhelyeiből. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból V. Ungvár: Autdor-Shark, 2019. pp. 65–76.
  6. Hires-László Kornélia: Megélni? Túlélni? Jól élni? Megélhetési stratégiák a kárpátaljai Beregszászi járásban. In: Letenyei László és Tamáska Máté szerk. Szociográfia. Kárpát-medencei körkép. Gondolat Kiadó, Budapest, 2018 (Magyarország felfedezése sorozat) 53–69.
  7. Hires-László Kornélia: Nyelvi tájkép és turizmus Beregszászon. In: Tódor Erika-Mária; Tankó Enikő; Dégi Zsuzsanna szerk. Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség. Nyelvhasználat, nyelvi tájkép és gazdasági élet I., Scientia, Kolozsvár, ISBN 978-606-975-015-5, 2018
  8. Hires-László Kornélia: Etnikai kategóriák és a migráció összefüggései Beregszászon. In: Metszetek Vol. 6 (2017) No. 4. ISSN 2063-6415, DOI 10.18392/metsz/2017/4/15. Letölthető: http://metszetek.unideb.hu/files/metszetek_201704_08.pdf