Сфера наукових зацікавлень
зміни клімату, повеневі процеси, географія Закарпаття, методика викладання географії, переклади наукових робіт
Публікації

Публікації в Scopus або Web of Science:

 1. Мадьяр А., Ковач М., Варга Г., Радванські Б., Фабіан С., Іжак Т., Плачковська Е., Тимченко Ю. Зв’язок між рослинністю і схиловими процесами на високих надзаплавних берегах Пакш-Дунакемледа [Linking vegetation and mass movements on the high bluff at Paks-Dunakomlod]. // Вісник Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка. Геологія. Наукове видання. Випуск 1(68). – Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, Київ, 2015. – С. 21–25. ISSN 1728–2713, УДК 551.4:551.79(439-282.243.7) (WEB OF SCIENCE)

Головні публікації останніх років:

 1. Ігнатишин В.В., Іжак Т.Й.: Дослідження зв’язку варіацій аеродинамічних параметрів та сейсмотектонічних процесів на геологічних структурах. Науковий вісник Херсонського Державного Університету, серія ,,Географічні науки,, № ISSN 2413-7391
 2. Ігнатишин В.В., Іжак Т.Й., Ігнатишин А.В., Ігнатишин М.Б. Зв’язок електромагнітної емісії низькочастотного діапазону з геодинамічним та сейсмічним станами Закарпаття в 2017 році. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія ,,Географічні науки, № ISSN 2413-7391
 3. Németh Róbert, Verrasztó Zoltán, Izsák Tibor: A mérnökgeológia feladatai és lehetőségei a környezet védelmében – környezeti és társadalmi konfliktusok Aknaszlatinán [Завдання та можливості інженерної геології в охороні навколишнього середовища – природні і суспільні конфлікти у Солотвині]. Török Á., Görög P. & Vásárhelyi B. Mérnökgeológia kőzetmechanika kiskönyvtár, 2016. Hantken, Budapest, 2016. С. 67–82. ISBN 978-615-5086-11-3ISSN 1789-0454 ; 20.
 4. Ігнатишин В.В., Іжак Т.Й., Ігнатишин М.Б., Ігнатишин А.В.: Астрофізичний аспект сейсмотектонічних процесів в закарпатському внутрішньому прогині. International independent scientific journal. № 9 2019, VOL. 1. Kazimierza Wielkiego 34, Kraków, Rzeczpospolita Polska, site: http://www.iis-journal.com, 2019. С.3–15. ISSN 3547-2340
 5. Ignatyshin V., Izhak T., Ignatyshin M., Ignatyshin A.: The aerodynamic aspect of the seismotectonic condition of the Transcarpathians inland deflection. Znanstvena Misel journal, №35/2019, 1. Ljubljana, Slovenia. Website: www.znanstvena-journal.com С.20–26. ISSN 3124-1123
 6. Ігнатишин В.В., Іжак Т.Й., Ігнатишин М.Б., Ігнатишин А.В.: Астрофізичний аспект сейсмотектонічних процесів в Закарпатському внутрішньому прогині. International independent scientific journal № 9/2019, Vol. 1. The Jagellonian University, Poland. Krakow, Rzeczpospolita Polska. 2019. С. 3–15. ISSN 3547-2340
 7. Іжак Т.Й. Проблеми сільського (зеленого) туризму на Закарпатті. УДК 338.48(063). // Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» 24–25 березня 2016 року, м. Черкаси. Друк. – ФОП Чабаненко, Черкаси, 2016. С.204–208. ISBN 978-966-920-075-4, УДК 379.85:640.4(063), ББК 65.433, М 34
 8. Izsák Tibor. A falusi turizmus fejlődésének problémái Kárpátalján, Vári település példáján [Проблеми розвитку сільського туризму на Закарпатті, на прикладі поселення Вари]. // Társadalomföldrajzi kihívások és adekvát válaszlehetőségek a XXI. század Kelet-Közép-Európájában. Nemzetközi Földrajzi Konferencia. – Beregszász, 2016. március 31–április 1. „RIK-Y”, Ungvár, 2016. – 519–524. ISBN 978-617-7404-01-8, УДК 911.3:300(4), ББК 65.04(4), T-32
 9. Izsák Tibor. A tiszai árvizek gyakorisága Tiszaújlaknál (Kárpátalja) [Частота повеней Тиси біля смт. Вілок (Закарпаття)]. // XII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, Beregszász. Tanulmánykötet. 2016. június 1–4. Beregszász. – B-Group Kft., Pécs, 2016. – pp. 124–136. ISBN 978-963-429-049-0
 10. Іжак Т. Й., Шаш Е. Л. Фестивалі Закарпаття. // VІІІ міжнародна науково-практичної конференція «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» 23–24 березня 2017 року, м. Черкаси. – С. 315–319. УДК 338.48(063).ББК 65.433. М 34. ISBN 978-966-920-101-0

Переклади:

 1. Bojko V. M., Gyitcsuk I. L., Zasztavecka L. B.: Földrajz [Бойко В. М., Дітчук І. Л., Заставецька Л. М.: Географія. Підручник для 8 класу]. – Tankönyv az általános rendszerű oktatási intézmények 8. osztálya számára. „Bukrek” kiadó, Csernyivci, 2016. – 296 p. ISBN 978-966-399-797-1 УДК 91(075.3)     ББК 26.8я721
 2. Bojko V. M., Gyitcsuk I. L., Hrinyuk T. A., Szmal I. V., Harenko I. M.: Földrajz [Бойко В. М., Дітчук І. Л., Гринюк Т. А., Смаль І. В., Харенко І. М.: Географія. Підручник для 9 класу]. – Tankönyv az általános rendszerű oktatási intézmények 9. osztálya számára. „Bukrek” kiadó, Csernyivci, 2017. – 272 p. ISBN 978-966-399-875-6 УДК 94:372.8=511.141.(075)
 3. Bojko V. M., Brajcsevszkij J. Sz., Jacenko B. P.: Földrajz (szabvány szint) [Бойко В. М., Брайчевський Ю. С., Яценко Б. П.: Географія (рівень стандарту): Підручник для 10 класу]. – Tankönyv az általános rendszerű oktatási intézmények 10. osztálya számára. „Bukrek” kiadó, Csernyivci, 2018. – 256 p. ISBN 978-617-7663-12-5 УДК 911(075.3)
 4. Pesztusko V. J., Uvarova H. S., Dovgan A. I.: Földrajz (szabvány szint) [Пестушко В. Ю., Уварова Г. Ш., Довгань А. І.: Географія (рівень стандарту): Підручник для 11 класу закладів освіти]. – Tankönyv az általános középszintű oktatási intézmények 11. osztálya számára. „Bukrek” kiadó, Csernyivci, 2019. – 256 p. ISBN 978-617-7770-03-8 УДК 911(075.3)