Сфера наукових зацікавлень
бухгалтерський облік, МСФЗ, економіка підприємста, ринок праці
Публікації

Список публікацій (за останні 5 років):

Публікації у фахових виданнях України (категорія «Б»):

 1. Ю.М. Когут, Г.Л. Ковач-Румп, Е.Г. Шебештень: Стан та напрями реформування фінансової системи України. In Економіка і управління. Науковий журнал. 2021. Випуск 89., No с. 73-84. DOI: 10.36919/2312-7812.1.2021.73
 2. Ю.М. Когут, Г.Л. Ковач-Румп: Фінансова децентралізація в Україні та її вплив на формування місцевих бюджетів: досягнення і недоліки. In Ефективна економіка. Електронний журнал. 2021. No 9. DOI: 32702/2307-2105-2021.9.75

Публікації у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку і Європейського Союзу:

 1. Kovács-Rump Henetta, Kohut Júlia: Az IFRS-ek bevezetésének problémái Ukrajnában. In Controller Info: szakmai és tudományos folyóirat – jog, számvitel, pénzügy, gazdaság. XI. évfolyam, 4. szám, különszám. pp. 8-11.
 2. Menich-Jónás Judit, Kovács-Rump Henetta: Önkormányzati gazdálkodás és az önkormányzati tulajdonú társaságok kapcsolata. In Controller Info: szakmai és tudományos folyóirat – jog, számvitel, pénzügy, gazdaság. XI. évfolyam, 3. szám. pp. 56-61.
 3. Kovács-Rump Henetta, Menich-Jónás Judit: A számvitel harmonizációja – Európai Unió és Magyarország. In Controller Info: szakmai és tudományos folyóirat – jog, számvitel, pénzügy, gazdaság. II. negyedév, XI. évfolyam, 2. szám, pp. 27-32.
 4. Menich-Jónás Judit, Kovács-Rump Henetta. Financial planning methods of hungarian municipally owned companies. Acta Carolus Robertus. 11. évfolyam, 2. szám, pp. 31-40.

Інші публікації:

 1. Kovács-Rump Henetta, Menich-Jónás Judit: Introduction of IFRS in Ukraine and Hungary: a comparative analysis. Challenges in the Carpathian Basin: Global Challenges – Local Answers. Interdependencies or Slobalisation? 15th International Conference on Economics and Business 2021. Cluj-Napoca, Románia, Editura Risoprint, 2021. pp. 320-334.
 2. Menich-Jónás Judit, Kovács-Rump Henetta: Planning difficulties of hungarian municipally owned companies. Challenges in the Carpathian Basin: Global Challenges – Local Answers. Interdependencies or Slobalisation? 15th International Conference on Economics and Business 2021. Cluj-Napoca, Románia, Editura Risoprint, 2021. pp. 349-360.
 3. Когут Ю. М., Ковач-Румп Г. Л. Напрями вдосконалення фінансової системи україни, враховуючи міжнародний досвід. Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях: збірник матеріалів XVI Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 листопада 2021 року, м. Запоріжжя) / за ред. А. В. Череп. Запоріжжя, 2021. 147-149 с.
 4. Когут Ю. М., Ковач-Румп Г. Л. Роль місцевих бюджетів у фінансовому забезпеченні органів місцевого самоврядування. Сучасні аспекти розвитку міжнародних економічних відносин і світового господарства: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 листопада 2021 року, м. Ужгород), / За заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, В. В. Химинець та ін. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2021. 154-157 c.
 5. Когут Ю. М., Ковач-Румп Г. Л. Формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації. Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти: збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ужгород, 24 листопада 2021р.) – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2021. 55-57 с.
 6. Kovács-Rump H., Tangl A. Az IFRS-ek bevezetésének folyamata az egyedi beszámolók szintjén Magyarországon. A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére: III. Nemzetközi Gazdaságtudományi. Konferencia tudományos munkái (Beregszász, 2022. június 15.). 2022. 137-139 o.
 7. Kovács-Rump Henetta: Munkaerő migráció Ukrajnában. In A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére: nemzetközi tudományos gazdasági konferencia absztraktjai. Beregszász, Ukrajna. 2019. pp. 137-139.
 8. Ю.М. Когут, Г.Л. Ковач-Румп: Міжбюджетні відносини Державного та місцевих бюджетів України. In Limes: Науковий вісник Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ. 2019. Том VI. pp. 381-387.
 9. Kovács-Rump Henetta: Retrospective investigation of the introduction of the International Financial Reporting Standards in Ukraine and Hungary: problems and solutions. In VI. Winter Conference of Economics PhD Students and Researchers. Gödöllő, Hungary. 2020. p. 107.
 10. Kovács-Rump H., Tangl A. Az  IFRS-ek bevezetése az egyedi beszámolók szintjén Magyarországon: empirikus kutatás. In Acta Akademiae Beregsasiensis. Economics: tudományos folyóirat, 2. szám (2022). Beregszász: II.RFKMF, 2022. p. 196-206.
 11. Júlia Kohut – Henetta Kovács-Rump. The Development Path of Accounting Regulation in Ukraine. In Limes, Scientific Bulletin of Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education. 2021. Issue VIII. pp. 245-254.
 12. Юлія Когут – Генетта Ковач-Румп. Шлях розвитку регулювання бухгалтерського обліку в Україні. In Limes: Науковий вісник Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ. 2021. Том VІІІ. pp. 255-268.
 13. Ковач-Румп Г. Л. Фінансовий контролінг та його інтеграція в корпоративну систему. Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Житомир, 16 грудня 2022 р.). Житомир: ЦФЕНД, 2022. 17 с.

Загальні відомості про викладача:

2015, «Закарпатський угорський інститут Ференці Ракоці»
Напрям підготовки «Економіка і підприємництво»
Спеціальність «Облік і аудит»
Кваліфікація : магістр з обліку і аудиту
Навчання:
з 2019 – навчання на PhD програмі за спеціальністю «Фінанси та бухгалтерський облік» в Угорському університеті агрокультури та науки про життя (MATE).

Участь у наукових темах, розробках і проєктах (за останні 5 років):

 1. Виконавець науково-дослідницької роботи кафедри обліку і аудиту Закарпатського угорського інституту імені Ф. Ракоці ІІ за темою «Функціонування системи фінансів, обліку та оподаткування в умовах дії глобальних факторів впливу на інноваційний розвиток економіки» (Державний реєстраційний номер: № 0121U113720). URL: https://nddkr.ukrintei.ua/

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

Членкиня Громадської спілки “Палата аудиторів і бухгалтерів України” та Спілки Угорських Підприємців Закарпаття.

Підвищення кваліфікації, стажування (за останні 5 років):

 1. участь у програмі академічної мобільності: Makovecz Program від 01.03.2022 до 31.03.2022 в м. Ніредьгаза (Ніредьгазький університет), Угорщина. Мова стажування – угорська.
 2. Erasmus+ Staff Mobility for Training Mobility від 30.05.2022 до 04.06.2022 в м. Геделлев (Угорський університет агрокультури та науки про життя (MATE)), Угорщина. Мова стажування – англійська.

Підвищення кваліфікації:

 1. Освітній Проект На Урок, 22.04.2020, Свідоцтво № В272-439543,  “Онлайн-тести: принципи успішної взаємодії під час дистанційного навчання”.
 2. ВУМ онлайн, 31.08.2020, Свідоцтво № 035709, “Академічна доброчесність в університеті”.
 3. Рух освіта, 29.12.2022, Свідоцтво № 7431633144401, “Економіка”.

Досвід роботи за спеціальністю:

Досвід роботи за спеціальністю –  1 р.