Сфера наукових зацікавлень
Моделювання випадкових процесів з просторів Орліча
Публікації

Список публікацій (за останні 5 років):

Публікації у фахових виданнях України (категорія «Б»):

 Сливка-Тилищак Г.І. Кучінка К.Й. Напрямки наукових досліджень Ю.В. Козаченка: дослідження розв’язків задач математичної фізики з випадковими факторами //Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика та інформатика»/ридкол.: М.М.Маляр(гол.ред) та інші. Ужгород: Вид. «Говерла», 2020, Вип. №2(37) сс. 26-35 DOI: https://doi.org/10.24144/2616-7700.2020.2(37)

Монографії, розділи у монографіях:

Козаченко Ю.В., Кучінка К.Й., Сливка-Тилищак Г.І.: Випадкові процеси в задачах математичної фізики, Монографія// КНУ,ДВЗ «УжНУ», ДНУ ім.В. Стуса, ЗУІ ім. Ф.Ракоці, Ужгород: Вид-во ТОВ «РІК-У», 2017.-256с.

Інші публікації:

Román Erika, Kucsinka Katalin: Nem csak versenyre// Limes A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve (Науковий вісник Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ), Видавничий відділ Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ, Поліграфічні послуги: ТОВ «РІК-У» 2019 VI (2020 ТОМ VI.) сс. 47-52

Загальні відомості про викладача:

2005 ДВНЗ «Ужгородський національний університет», математичний факультет спеціальність «Математика», кваліфікація бакалавра
2006 ДВНЗ «Ужгородський національний університет», математичний факультет, спеціальність «Математика», кваліфікація магістра, викладача математики та інформатики
2011 ДВНЗ «Київськи Національний Університет імені Тараса Шевченка», вчена ступінь кандидата фізико-математичних наук, спеціальність теорія ймовірностей та математичга статистика.
Тема дисертації « Крайові задачі математичної фізики з випадковими факторами »
2006 – 2007 Косоньська середня школа, посада викладач математики;
2007 – 2010 Ліцей з гуманітарним та природничим профілем с. великі береги, посада викладач математики;
2006 – 2010 Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, асистент кафедри математики та інформатики;
2011 – 2020 Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, доцент кафедри математики та інформатики;
2020 – Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, зав.кафедри математики та інформатики;

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

Член Закарпатське угорськомовне педагогічне товариство
Зовнішній член Угорської Академії Наук.
Член Закарпатської угорської академічної ради.

Підвищення кваліфікації, стажування (за останні 5 років):

Свідоцтво про підвищення кваліфікації НПУ ім. М.П. Драгоманова, від 09.11.2018 р. «Інновації у навчанні математичних дисциплін» – 108 годин.
Свідоцтво, Способи використання мнемотехніки та творчої діяльності в процесі навчання, Штудіо-Дідакт консултантський та пед.організотарський товариство, від 19.08.2019 (30год/1 кредитів)
Сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою ECL B2, Берегове. Номер екзаменаційного центру UA-380003 від 05.12.2020. (90 год/3 кредитів)
Свідоцтво про проходження курсу: Пакети прикладних програм та настільні ігри при підтримці навчання, Угорська спілка підтримки талантів, від 02.11.2020 (20 год/0,6 кредитів)
Свідоцтво про проходження курсу: Керівники заклади вищої освіти, Пряшівський університет в Пряшеві, Словакія, -09.04.2021 (30 óra/1 kredit ECTS)
Сертифікат конференції Наука, актуальні напрями та перспективи розвитку Science, actual ternds and perspectives of development» Будапешт. Угорщина від 03.12.2021 (12 год/0,4 кредитів).
Участь у програмі академічної мобільності Еразмус+ в Трансільванському угорському університеті «Sapientia». Номер договора: 6/475/07.11.2022 у розмірі 1 кредит ECTS (30 год/1 кредит ECTS), від 07.11.2022 до 11.11.2022. м. Клуж-Напока, Румунія.
Сертифікат конференції конференції: “The IX International Science Conference “Promising ways of solving scientific problems””., від 26 по 28 грудня 2022 р., Белгія, Брюссель. (12 год/0,4 кредит ECTS).

Досвід роботи за спеціальністю:

Досвід роботи за спеціальністю – понад 16 років.