Сфера наукових зацікавлень
українська діалектологія, лексикологія, лексикографія, методика викладання української мови
Публікації

Головні публікації останніх років:

  1. Ukránmagyarkisszótár.BárányErzsébet, DzsandaGalina, KótyukIstván, LibákNatália, Margitics
  2. Katalin, Csernicskó István (szerk.). Ungvár–Beregszász: PoliPrint–KMF, 2008 (2. kiadás 2015).
  3. Ukránmagyarkisszótár.BárányErzsébet, Csernicskó István, KótyukIstván, LibákNatália, MargiticsKatalin (szerk.). II. RákócziFerencKárpátaljaiMagyarFőiskola. Ungvár–Beregszász, 2015.
  4. Лібак Наталія, Групи найновішої лексики у Великому тлумачному словнику української мови.//LIMES: Науковий вісник Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ. Beregszász– Ungvár, 2017. 135-143.
  5. Лібак Наталія, Неологізми у «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» за редакцією В.Т.Бусел. // MulticulturalismandDiversityinthe 21stCenturyc. NemzetköziTudományosKonferencia.Absztraktkötet. Beregszász, II. RákócziFerencKárpátaljaiMagyarFőiskola. 2018. március 27–28. 200–203.
  6. Libak Natalka Джерельна база і лексичний склад Великого тлумачного словника української мови. //KatalinBalázs, Ioan Herbil (red.) Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea. Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. Facultatea de Litere Departmentul de limbi şi literaturi slave. Cluj-Napoca: Casa Cārţi de Ştiinţā, România. Anul VII, nr. 1/2019. 255–264.