Сфера наукових зацікавлень
переклад, прекладознавство
Публікації

Основні публікації:

 1. Гудманян А.Г., Мишко С.А., Габчак Н.Ф., Лізак К.М.  Міжнародний туризм. International Tourism. //Підручник для студентів за напрямом підготовки “Туризм” та “Міжнародні відносини” В-во ГРАЖДА. – Ужгород, 2013. – с.223.
 2. The Relation between Breadth and Depth of Vocabulary Knowledge and EFL Learner’s Speaking Performance. In: Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II(10), Issue: 20, 2014. – 19-21pp.
  p-ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996
 3. Politically Correct Language in Modern British Press // Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць. Випуск 13./ Відп. Ред. Фабіан М.П. – Ужгород :ПП «Аутдор Шарк», 2015.– С.87-95.
  ISBN 978- 617-7132-3 2 -4
 4. Мишко С.А., Вовканич І.І., Лізак К.М. Австралія: Континент, острів, краіна. A Continent, an Island, a Country. Навчальний посібник (англійською мовою). Вид.друге, доповнене.- Ужгород: Гражда, 2015. – 268 С.
 5. Мишко С.А. Вовканич І.І., Ляшина А.Г., Лізак К.М. Australia and New Zealand. Підручник з лінгвокраїнознавства (англійською мовою).- Ужгород: Гражда,  – 527 С.
 6. On the Translation of Education Terminology// Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць. Випуск 15./ Відп. Ред. Фабіан М.П. – Ужгород : ПП «Аутдор Шарк», 2017.– С.82-88.
 7. Лізак К.М.. Мишко С.А. Особливості перекладу реалій з англійської на українську, угорську та російські мови.//Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць. Випуск 18./ Гол. Ред. Фабіан М.П. – Ужгород : ТОВ «Поліграфцентр «Ліра», 2020.– С.101- 111. ISSN 2617-3921
  DOI: 10.24144/2617-3921.2020.18.101-111