Сфера наукових зацікавлень

проблеми багатомовності, відображення багатомовності в літературі

Публікації

Головні публікації за 2016–2020 рр.:

  1. Gabriella Mádi : The Representation of the Characteristics of Minority Identity in Péter Hunčík’s Novel Borderline Case. In: Spaţii Intermediare/Spaces in Between, Erika-Mária Tódor/Enikő Pál/Zsuzsanna Dégi/Vilma-Irén Mihály (eds.). Cluj-Napoca, Edi tura Scientia, 2020.
  2. Gabriella Mádi: The effects of language contact in a Hungarian minority novel: on the example of Éva Berniczky’s Méhe nélkül a Bába. In: Hungarian as a Pluricentric Language in Language and Literature, Ildikó Vančo / Rudolf Muhr / István Kozmács /Máté Huber (eds.). Berlin / Wien u.a., Peter Lang Verlag, 2019.
  3. Gabriella, Mádi: Simone E. Pfenninger – Judit Navracsics (eds.): Future Research Directions for Applied Linguistics. In: Karmacsi, Zoltán; Máté, Réka (szerk.) Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben Ungvár, Ukrajna: RIK-U Kiadó, (2018) p. 219-221.
  4. Mádi Gabriella: A balladától a paródiáig (Marcsák Gergely: Fekete-Tisza, recenzió), in Együtt 2019/5.
  5. Mádi Gabriella: Nyelvi kontaktushatások egy magyar kisebbségi regényben: Berniczky Éva Méhe nélkül a bába című regénye alapján. In Transzkulturalizmus és bilingvizmus a közép-európai irodalmakban. Transkulturalizmus a bilingvizmus v literatúrach strednej Európy. Németh Zoltán – Magdalena Roguska (szerk.). Nitra, 2018: 95-100.
  6. Gabriella Madi: Allusions as a means of intertextuality in Ernest Hemingway’s The Old Man and the Sea. Сучасні дослідження з Англійської філології 2016/ 57-61.