Публікації

Публікації Scopus або Web of Science (WoS) за 2018–2023 рр.

 1. Ostrovska M., Ostrovski O., Margitych K. “Theoretical and methodological features of training future teachers for activities in an intercultural educational environment” Journal of Higher Education Theory and Practice, volume 23(13), 2023 – 45-54. DOI: https://doi.org/10.33423/jhetp.v23i13 (ISSN# 2158-3595).
 2. Ostrovska M., Ostrovski O., Margitych K. “The Concept of Professional Training of Future Teachers of the Ukrainian Language and Literature for Innovative Activities in an Intercultural Educational Environment” Journal of Higher Education Theory and Practice, volume 23(5), 2023  https://doi.org/10.33423/jhetp.v23i5.5934 (ISSN# 2158-3595). – 175-186.
 3. Marianna Ostrovska, Kateryna Margitych, Nadiia Bryzhak, Ihor Bopko , Marianna Bedevelska // The Use of Creative Projects for the Enhancement of Primary School … REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA. 3a época. Año 14, N° 41, 2023 DEPÓSITO LEGAL ZU2020000153 Esta publicación científica en formato digital es continuidad de la revista impresa ISSN 0041-8811, E-ISSN 2665-0428. – 890-907.
 4. Ostrovska M., Ostrovski O., Margitych K. “The Essence of Intercultural Educational Environment” Journal of Higher Education Theory and Practice, volume 22(15), 2022 – 203 214. https://doi.org/10.33423/jhetp.v22i15.5571(ISSN#2158-3595). https://articlegateway.com/index.php/JHETP/article/view/5571/5292.

Публікації за 2018–2023 рр., які включені до переліку фахових наукових видань України:

 1. Маргітич К.Є. «Концепція двомовної школи для закарпатської місцевості з етнічно-мішаним складом населення». «Наука і техніка сьогодні» (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Фізико-математичні науки»)»: журнал. 2022. No 7(7) 2022. ISSN 2786-6025 УДК 001.32:1 /3](477)(02) С.163-172
 2. Маргітич К.Є. «Полікультурна компетентність майбутнього вчителя Як стандарт освіти европейського виміру». «Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)»:журнал. 2022. No 8(13) 2022. ISSN 2786-4952, УДК 001.32:1/3](477)(02) С. 155-163

Монографії, книги за 2018–2023 рр.

 1. Навчально-методичний посібник: Островький О.,  Маргітич К., Островська М. «Інноваційність міжкультурної освіти у фаховій підготовці  майбутніх учителів української мови і літератури». Вид: Закарпатський угорський інститут ім.Ф.Ракоці ІІ, ТОВ «РІК-У», 2022. – 244 с.
 2. Нова українська школа:Методика навчання української школи в 1-4 класах з навчанням угорською мовою закладів загадбної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу. Навчально-методичний посібник. Львів.Видавництво «Світ» 2020.

Головні публікації за 2018–2023 рр.

 1. Островська М. Я., Маргітич К.Є. Компетентнісна спрямованість підготовки майбутніх учителів у контексті  реформи початкової школи XV Міжнародна інтернетконференція «SCIENCE AND TECHNOLOGY» 22-23 лютого 2021р. Німеччина, Берлін – С.155-163
 2. Маргітич К.Є. Методика навчання української мови в 1-4 класах з навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу \\ Навчальнометодичний посібник \\ Львів.Видавництво «Світ» 2020
 3. Маргітич К.Є. Проблеми мовленнєвого розвитку першокласників на сучасному етапі розвитку початкової школи в угорськомовних школах Закарпаття. The 7th international yours conference «Perspectives of science and education» (February15, 2019) SlOVO\WORD, New York, USA.2019 С. – 411- 420
 4. Маргітич К.Є. «Нові форми та методи проведення уроків з української мови в школах з угорською мовою навчання». The 2 nd International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education” October 30-31, 2019) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2019. 131-142 р.
 5. Маргітич К.Є. Полікультурна компетентність майбутнього вчителя як стандарт освіти Європейського виміру. The 9th international conference «Science and society» (February1, 2019) Accent Graphics Communication &Publishing, Hamilton, Canada 2019 С. 403-411