Сфера наукових зацікавлень
соціолінгвістика, проблеми двомовності, мова інтернетного спілкування, викладання угорської як іноземної мови
Публікації

Публікації за 2016–2020 рр., які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science (WoS):

 1. Márku Anita. A kárpátaljai magyarok internetes nyelvhasználata: nyelvi kontaktus, identitás és kreativitás. In: Bartha Csilla (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok 28.: A többnyelvűség dimenziói: terek, kontextusok, kutatási távlatok. 372 p. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2016 (2017). pp. 129–146. (ISBN:978 963 05 9861)
 1. Márku, Anita: Ferenc Viktória, Kovály Katalin (szerk.) (2020): Kárpátalja mozgásban: társadalmi változások és interetnikus viszonyok az Euromajdan után. TÉR ÉS TÁRSADALOM 34 : 4 pp. 199-203., 5 p. (2020)

Публікації за 2016–2020 рр., які включені до переліку фахових наукових видань України:

 1. Márku, Anita: Явища мовних контактів у мережевому мововживанні закарпатських угорців. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) 31. pp. 177-187., 11 p. (2020)

Монографії, книги за 2016–2020 рр.:

 1. Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő; Petteri Laihonen (előszó) (2020) Tévút az ukrán nyelvpolitikában: Ukrajna törvénye „Az ukrán mint államnyelv működésének biztosításáról” (elemző áttekintés). Termini Egyesület, Törökbálint, 2020, 95 p.
 2. Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő; Помилковий шлях мовної політики України: Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (аналітичний огляд). Törökbálint: Termini Egyesület, 2020. 104 p. (társszerző)
 3. Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán, Márku Anita, Máté Réka, Tóth-Orosz Enikő. Ukrainian language policy gone astray : The Law of Ukraine “On Supporting the Functioning of the Ukrainian Language as the State Language” (analytical overview). Törökbálint: Termini Egyesület, 2020. 100 p. (társszerző)
 4. Csernicskó, István ; Hires-László, Kornélia ; Karmacsi, Zoltán ; Márku, Anita ; Máté, Réka ; Tóth-Orosz, Enikő Transcarpathia 1920-2020: Transcarpathian Hungarians in the Last 100 Years Beregszász, Ukrajna : Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont (2020) , 60 p.
 5. Csernicskó, István ; Hires-László, Kornélia ; Karmacsi, Zoltán ; Márku, Anita ; Máté, Réka ; Tóth-Orosz, Enikő Kárpátalja 1920-2020: A kárpátaljai magyarság elmúlt 100 éve Beregszász, Ukrajna: Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont (2020) , 60 p.
 6. Márku Anita 2013. „Po zákárpátszki”: Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyar közösségben. Monográfia. Ungvár: „Líra” Poligráfcentrum, 2013. 244.

Головні публікації за 2016–2020 рр.:

 1. Márku, Anita: A magyar mint (második) idegen nyelv oktatása a kárpátaljai iskolákban: tantervek. In: Csernicskó, István; Márku, Anita (szerk.) A nyelvészet műhelyeiből: Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból, V. Ungvár, Ukrajna: Autdor-Shark, (2019) pp. 165-178.
 2. Марку Аніта – Черничко Степан 2018. Соціо- й психолінгвістичні аспекти дослідження переключення кодів угорців Закарпаття. In: Máté Réka – Karmacsi Zoltán szerk. Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból IV. „RIK-U”, Ungvár: 2018. 118–122.
 3. Márku Anita 2018. Transcarpathian Hungarians as new speakers in the social network. In: Máté Réka – Karmacsi Zoltán szerk. Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben. Tanulmányok Acta Hungarica a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból IV. „RIK-U”, Ungvár: 2018. 86–94. old.
 4. Márku Anita 2016. Fancsaly Éva – Gúti Erika – Kontra Miklós – Molnár Ljubić Mónika – Oszkó Beatrix – Siklósi Beáta – Žagar Szentesi Orsolya: A magyar nyelv Horvátországban. Gondolat Kiadó, Budapest – Eszék, 2016. 309 o. In: Nyelvtudományi Közlemények 112. 407–414.
 5. Марку Аніта (Katalin Pintz, Anita Márku) 2015. Borbély, Anna (2014): Kétnyelvűség: Variabilitás és változás magyarországi közösségekben [Bilingualism: Variability and Change in Hungarian Communities] https://doi.org/10.1515/soci-2015-0020 2015, Sociolinguistica, №1