Марусинець Маріанна Михайлівна

доцент, старший науковий співробітник;
Кандидат філологічних наук, старший дослідник
Кафедра історії та суспільних дисциплін, Науково-дослідний центр імені Тіводора Легоцькі

Сфера наукових зацікавлень

міжнародні відносини, глобальні тенденції і виклики розвитку освіти

Публікації

Публікації:

Scopus, Web of Science: / Публікації, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science (WoS):

  1. Marusynets, M., Vovkochyn, L., Yakymenko, S., Tkachuk, N., & Tymchenko, A. (2022). Innovative educational technologies in the system of specialist’s professional training. Amazonia Investiga, 11(60), 177-186. https://doi.org/10.34069/AI/2022.60.12.19 . (WOS)
  2. Tymchuk L., Perepeliuk I., Marusynets M. Organizational and Pedagogical Conditions of Preschool Educational Institution and Family Partnership in the Republic of Poland. Journal “Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala”/ ISSN 2066-7329/ ISSN Online: 2067-9270 / Vol.11/ Issue 4/ No.3 (2019), 290-307p. (WOS)
  3. Nadiia M. Bibik, Iryna Ya. Zhorova & Marianna M. Marusynets. Personality sense transformation of the professional activity of practical psychologists with different behavior strategies. Nadiia M. Bibik, Iryna Ya. Zhorova & Marianna M. Marusynets. ASIA LIFE SCIENCES/ The Asian International Journal of Life Sciences/ Social & Legal Changes for Sustainable Development/ SUPPLEMENT 21(2) / 28 DECEMBER 2019, 59-77 p. ISSN 0117-3375, SCOPUS

Ukrajnai szakfolyóiratban megjelent tanulmányok: / Публікації, які включені до переліку фахових наукових видань України:

  1. Марусинець М. М. Освіта Австрії: історичні акценти розвитку / М. Марусинець // Освітній простір України. – 2018. – Вип. 14. – С. 30-38. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2018_14_6
  2. Марусинець М. М. Моделі освіти дорослих в Австрії. Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів: Матеріали VI науково-практичної конференції 28 травня 2020 року/ За заг. ред. Романовського О.Г., – Х.: НТУ «ХПІ», 2020. – C.331-334.