Сфера наукових зацікавлень
ґрунтознавство, якість води, охорона довкілля, картографія
Публікації

Професійна діяльність / головні публікації:

 1. Molnár F., Dobos E. (2020): A talajok fejlődése a Szernye-mocsár területén az elmúlt száz év talajtérképezéseinek tükrében. Műszaki Földtudományi Közlemények, 89. kötet, 1. szám, pp. 107-117, Miskolc.
 2. Molnár F., Dobos E. (2020): Lecsapolt területek talajainak fizikai tulajdonságai és azok szerepe a talajok fejlődésében. Műszaki Földtudományi Közlemények, 89. kötet, 2. szám, pp. 387-397.
 3. Nagy T., Molnár F., Gönczy S.(2020): A kárpátaljai Szernye-mocsár fejlődéstörténete. Sümegi et al.: Paleohidrológia. Tankönyv természettudományi, földtudomány, környezettudomány, biológia, földrajz, geográfus szakos hallgatók részére. SZTE TTIK Földrajzi és Földtudományi Intézet. (801-827. old.)
 4. З.З. Чома, Ф.Ф. Молнар, Ж.Й. Чома (2018): МІКРОЕЛЕМЕНТИ В ҐРУНТАХ ЧОРНОГО МОЧАРУ ЗАКАРПАТТЯ (Mikroelemek a kárpátaljai Fekete-mocsár talajában (ford.)). Агрохімія і грунтознавство. Спеціальний випуск до XI з’їзду грунтознавців та агрохіміків України. Книга перша. Харків – pp. 243-244.
 5. Kohut E., Höhn M., Fülöp M., Kopor Z., Ljubka T., Molnár F., Takács G. (2017): Előzetes eredmények a tavaszi tőzike (Leucojumvernum L.) populációjának állapotáról a Peresben. Limes, IV. évfolyam, 9-22. old., Beregszász-Ungvár.
 6. Molnár F., Csoma Z., Csoma Zs. (2017): A talajok felvehető mikroelem-tartalma és a földhasználat közötti összefüggések a Szernye-mocsár területén. CERECO-2017,p. 238-246, Berehove.
 7. Csoma Z., Kohut E., Csoma Zs., Molnár F. (2016): Talajviszonyok értékelése a Syringa josikaea Jacq. fi l. ex Rchb. Ukrán-Kárpátokban feltárt élőhelyein, XI. Aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében nemzetközi konferencia Budapest, 2016. február 12–14.

Конференції:

 1. Molnár Ferenc, Orosz NikolettUralkodó fafajok elterjedésének vizsgálata térinformatikai és statisztikai módszerekkel a Beregszászi Erdőgazdaság Beregújfalui 1. sz. erdészetének területén, „Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok” nemzetközi földrajzi konferencia, Beregszász, 2021. március 25-26.
 2. Molnár F., Dobos E.Lecsapolt területek talajfejlődése a Szernye-mocsár példáján. Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2020.
 3. Molnár Ferenc, Dobos Endre: A LECSAPOLT LÁPTERÜLETEK TALAJAINAK FEJLŐDÉSE A SZERNYE-MOCSÁR PÉLDÁJÁN, XVII. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája, Beregszász, 2020.
 4. Molnár Ferenc, Dobos Endre: Volt egyszer egy Szernye-mocsár, Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2019.
 5. Molnár F., Csoma Z., Csoma Zs.A talajok felvehető mikroelem-tartalma és a földhasználat közötti összefüggések a Szernye-mocsár területén. CERECO-2017, Beregszász, 2017.
 6. Molnár Ferenc: A Szernye-mocsár talajainak nehézfémterhelése Beregújfalu környékén. Tudomány Napja – 2017, Beregszász, 2017.
 7. Molnár F., Csoma Z.A talajok felvehető mikroelem- és nehézfémtartalma, különböző talajtípusokon a Szernye-mocsár területén. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája, Beregszász, 2017.
 8. Molnár F., Csoma Z.A talajhasználat és a talajtulajdonságok közötti összefüggések vizsgálata a Szernye-mocsár területén. XIII. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája, Beregszász, 2016.