Kutatási területek
A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye története a 19. században, Felekezeti és nemzetiségi viszonyok a dualizmus időszakában (1867–1918)
Publikációk

Az elmúlt 5 év fontosabb publikációi/ Головні публікації останніх 5 років:

  1. Molnár Ferenc: Fejezetek az északkelet-magyarországi ruszinok neoabszolutizmus kori történetéből. In: Molnár D. Erzsébet – Molnár Ferenc (szerk.): Társadalomtudományi tanulmányok. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjának tanulmánykötete. Beregszász–Ungvár, II. RF KMF Lehoczky Tivadar Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont, 2021. 63–76.
  2. Молнар Ф.: Діяльність мукачівського греко-католицького єпископа Василя Поповича до 1848 року. In: Карпатський об’єктив. 20. 04. 2020 p. http://istoria.ko.net.ua/?p=2860
  3. Molnár Ferenc: A kiegyezés hatása a ruszin mozgalomra. In: Kovács, Kálmán Árpád (szerk.) Nemzetiségek és törvényhozás Magyarországon. Budapest, Országház Könyvkiadó, 2019. pp. 199-222.
  4. Molnár Ferenc: A görögkatolikus egyház helyzete Kárpátalján a Beregszászi Magyar Esperesi Kerület példáján. In: Szabó-Tóth Kinga – Várhelyi, Krisztina (szerk.): Történelmi egyházak – modern társadalom. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2019. pp. 237-257.
  5. Molnár Ferenc: A Beregi Főesperesi Kerület görögkatolikus népiskoláinak oktatási helyzete az 1840-es években. In: Berghauer-Olasz Emőke – Gávriljuk Ilona – Hutterer Éva – Pallay Katalin (ред.): Виклики XXI століття у сфері середньої та вищої освіти східноїта центральної європи в процесі реформування освіти. Міжнародна науково-практична конференція. Збірник наукових робіт. Ungvár, RIK-U Kiadó, 2019. pp. 255-263.