Kutatási területek

A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye története a 19. században, Felekezeti és nemzetiségi viszonyok a dualizmus időszakában (1867–1918)

Publikációk

Scopus és Web of Science (WoS) besorolású publikációk:

  1. Molnár Ferenc: A magyarországi ruszinok tervei egy görögkatolikus érsekség felállítására 1848–1868 között. In: Historia Ecclesiastica. 2022. 1. sz. 76-92. (Scopus Q2)
  2. Molnár Ferenc: The Life and Work of Stefan Pankovych, the Bishop of the Greek Catholic Eparchy of Mukachevo. In: Rusin. 2021. №64. 52-73. (WoS, Scopus Q1). DOI: 10.17223/18572685/64/3

Ukrajnai tudományos folyóiratokban megjelent cikkek:

  1. Fedir Molnar: The Programmes of the Greek Catholic Clergy of Northeastern Hungary, 1860–1867. In: Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність/ гол. ред. Ігор Соляр; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. ISSN ISSN 2223-1196. Львів, 2022. Вип. 36. c. 37-49. DOI: 10.33402/ukr.2022-36-37-49.

Könyvek és monográfiák:

  1. Molnár Ferenc: Északkelet-Magyarország a kora újkorban (1526-1790). Északkelet-Magyarország története 1711-1790 között; Északkelet-Magyarország története 1790-től 1914-ig. Az 1848-49. évi események és a neoabszolutizmus. In: Kárpátalja története. Örökség és kihívások: monográfia. Szerkesztőbizottság: Brenzovics László (szerk.-biz. elnöke), Csatáry György (főszerk.), Dobos Sándor, Orbán Melinda (felelős szerk.), Braun László, Szakál Imre, Szamborovszkyné Nagy Ibolya (szerk.-biz. tagjai). II. RF KMF – „RIK-U” Kft., Beregszász–Ungvár, 2021. 213-235., 273-309. o. (ISBN 978-617-8046-21-7) (Link: https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2021/11/karpatalja_tort_kotet_2021-11-11.pdf)

Fontosabb publikációk:

  1. Molnár Ferenc: Vázlatok Pásztélyi Kovács János munkácsi püspök (1874–1891) életéről. In: Varga Zsuzsanna – Melkovics, Tamás (szerk.): Szabad nemzet szabad hazában: Tanulmányok a polgári átalakulás és a nemzeti modernizáció kérdéseiről Erdődy Gábor 70. születésnapjára. Budapest: L’Harmattan, 2021. pp. 167-174.
  2. Molnár Ferenc: Fejezetek az északkelet-magyarországi ruszinok neoabszolutizmus kori történetéből. In: Molnár D. Erzsébet – Molnár Ferenc (szerk.): Társadalomtudományi tanulmányok. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjának tanulmánykötete. Beregszász–Ungvár, II. RF KMF Lehoczky Tivadar Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont, 2021. 63–76.
  3. Молнар Ф.: Діяльність мукачівського греко-католицького єпископа Василя Поповича до 1848 року. In: Карпатський об’єктив. 20. 04. 2020 p. http://istoria.ko.net.ua/?p=2860
  4. Molnár Ferenc: A kiegyezés hatása a ruszin mozgalomra. In: Kovács, Kálmán Árpád (szerk.) Nemzetiségek és törvényhozás Magyarországon. Budapest, Országház Könyvkiadó, 2019. pp. 199-222.
  5. Molnár Ferenc: A görögkatolikus egyház helyzete Kárpátalján a Beregszászi Magyar Esperesi Kerület példáján. In: Szabó-Tóth Kinga – Várhelyi, Krisztina (szerk.): Történelmi egyházak – modern társadalom. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2019. pp. 237-257.