Молнар Йосип Йожефович

завідувач кафедри, доцент;
кандидат географічних наук, доцент
Кафедра географії та туризму

Сфера наукових зацікавлень

демогеографія Закарпаття та України, географія Закарпатської області, кліматичні зміни та їх наслідки, міський термічний острів

Публікації

Публікації в Scopus або WebofScience:

 1. Гаднадь I., Тар К., Молнар Й.: Сучасний стан та перспективи розвитку вітрової енергетики у світі, Європі та в Україні, зокрема на Закарпатті. In: Український географічний журнал 2020 (1). Інститут географії НАН України, Київ, 2020. ISSN 1561-4980. https://doi.org/10.15407/ugz2020.01.059. С. 59–70. (SCOPUS)
 2. Dávid Karácsonyi, Károly Kocsis, Katalin Kovály, József Molnár, László Póti: East-West dichotomy andpolitical conflict in Ukraine-Was Huntington right?·2014, Hungarian Geographical Bulletin, № 2. pp. 99–134. https://doi.org/10.15201/hungeobull.63.2.1 (SCOPUS)

Головні публікації останніх років:

 1. Молнар Йосип: Географічні особливості міжетнічних шлюбів (за матеріалами Всеукраїнського перепису населення 2001 р.). In: «Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років – досягнення та перспективи» (GTSNU). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Прінт-Сервіс, Київ, 2018. ISBN 978-617-7069-75-8. С. 100–102.
 2. Tátrai, Patrik, Molnár, József, Kovály, Katalin, Erőss, Ágnes [Татраі Патрік, Молнар Йосип, Коваль Каталін, Еревш Агнеш]: Changes in the Number of Hungarians in Transcarpathia Basedon the Survey ‘SUMMA 2017’ [Зміна чисельності угорців на Закарпатті на основі дослідження ‘SUMMA 2017’]. In: Hungarian Journal of Minority Studies. Volume II, 2018. pp. 103–135.
 3. Г.П. Підгрушний, К.П. Коваль, Й.Й. Молнар, Е. Гомокі: Українсько-угорське прикордоння: можливості та перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів. In: Український географічний журнал 2017 (4). Інститут географії НАН України, Київ, 2017. С. 20–30 ISSN 1561-4980. https://doi.org/10.15407/ugz2017.04.020
 4. Kolozsvári István, Molnár József, Dévai György [Коложварі Іштван, Молнар Йосип, Деваі Дєрдь]: A Tisza Tiszaújlak (Вилок) és Tiszasásvár (Тросник) közötti szakaszának jelenkori mederváltozási tendenciái és tényezői [Тенденції та чинники сучасних руслових змін ріки Тиса на ділянці Вилок–Тросник]. In: CERECO – 2017: The 6th International Conference on Carpathian Euroregion Ecology. Proceedings. ТОВ «РІК-У» – Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian Institute, Uzhhorod–Berehove, 2017. ISBN 978-617-7404-28-5. pp. 226–230.
 5. Molnár József, Csernicskó István, Braun László [Молнар Йосип, Черничко Степан,Браун Ласло]: Cigányok Kárpátalján tényezői [Цигани на Закарпатті]. In: Roma népesség Magyarország északkeleti határtérségében (szerk. Szilágyi Ferenc, Pénzes János). Partium Kiadó, Nagyvárad, 2016. ISBN 978-606-8156-74-3. pp. 91–108.

Könyv, könyvrészlet: / Книги, розділи книг

 1. A Kárpát-medence földrajza: Természet, népesség, gazdaság, néprajz. Monográfia (szerk.: Molnár József és Papp Géza). 1.1. A Kárpát-medence fogalma, lehatárolása, földrajzi fekvése. Termini Egyesület–II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Budapest–Beregszász, 2022. Elektronikus kiadvány. ISBN 978-615-81834-4-4. 13–18. old.
 2. A Kárpát-medence földrajza: Természet, népesség, gazdaság, néprajz. Monográfia (szerk.: Molnár József és Papp Géza). 3. Települések (Molnár József, Papp Géza). Termini Egyesület–II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Budapest–Beregszász, 2022. Elektronikus kiadvány. ISBN 978-615-81834-4-4. 254–289. old.
 3. Kárpátalja mozgásban: társadalmi változások és interetnikus viszonyok az Euromajdan után (szerk.: Ferenc Viktória és Kovály Katalin). SUMMA 2017: a kárpátaljai magyarok demográfiai felmérése (Tátrai Patrik, Molnár József, Kovály Katalin, Erőss Ágnes). Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Budapest, 2020. ISBN 978-615-81432-1-9. 21–51. old.
 4. Kárpátalja Kollégium – Bereg, Máramaros, Ugocsa és Ung Kollégium (szerk.: Molnár Eleonóra és Espán Margaréta). II. Tanulmányok: Kárpátalja természeti viszonyai, különös tekintettel az alföldi részre. Kárpátalja népessége, különös tekintettel a magyarságra. Antológia Kiadó, Lakitelek, 2018. ISBN 978 615 5862 18 2. 299–310. old.

Szakcikk: / Наукові статті:

 1. Dnistrianskyi, Myroslav, Molnár, József, Chaika, Iryna: Natural reduction of Ukraine’s population: Regional dimensions of the national threat. In: Hungarian Geographical Bulletin 70 (4), ISSN 2064-5031, E-ISSN 2064-5147. 293–310. old.
 1. Hadnagy István, Tar Károly, Molnár József (I. Гаднадь, К. Тар, Й. Молнар): Сучасний стан та перспективи розвитку вітрової енергетики у світі, Європі та в Україні, зокрема на Закарпатті. In: Український географічний журнал 2020 (1). Інститут географії НАН України, Київ, 2020. ISSN 1561-4980. https://doi.org/10.15407/ugz2020.01.059. 59–70. 
 1. Tátrai Patrik, Molnár József: Az asszimiláció „helye” a kárpátaljai szórvány népességfejlődésében, recens demográfiai jellemzőiben. In: REGIO 28:(1) (2020). Budapest, 2020. ISSN 2415-959X. 35–69. old.
 1. Molnár József, Ferenc Viktória, Molnár D. István: A kárpátaljai magyar óvodások számának várható alakulása 2018 és 2022 között. In: Kisebbségi Szemle, IV. évfolyam, 1. szám. Budapest, 2019. ISSN 2498-8049. 49–70. old.
 1. Tátrai, Patrik, Molnár, József, Kovály, Katalin, Erőss, Ágnes: Changes in the Number of Hungarians in Transcarpathia Based on the Survey ‘SUMMA 2017’. In: Hungarian Journal of Minority Studies. Volume II, 2018. 103–135. old.
 1. Tátrai Patrik, Molnár József, Kovály Katalin, Erőss Ágnes: A kárpátaljai magyarok lélekszáma és a népesedésüket befolyásoló tényezők a SUMMA 2017 felmérés alapján. In: Kisebbségi Szemle, III. évfolyam, 3. szám. Budapest, 2018. ISSN 2498-8049. 7–31. old.
 1. Tátrai Patrik, Molnár József, Molnár D. István, Kovály Katalin, Erőss Ágnes, Ferenc Viktória, Rákóczi Krisztián: A migrációs folyamatok hatása a kárpátaljai magyarok számának alakulására. In: Metszetek, Vol. 7 (2018), No. 1. ISSN 2063-6415. DOI 10.18392/metsz/2018/1/1. 5–29. old.

Konferencia kiadványokban közölt cikk: / Статті у збірниках конференції:

 1. Molnár József: Módszerek a népesség elhelyezkedése, illetve a népsűrűség térképi ábrázolására – Kárpátalja példáján. In: Human geographical processes in East Central Europe: problems, tendencies and trends. International Geographical Conference. Selected papers. Ferenc Rákoczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education – “RIK-U” LLC, Berehove–Uzhhorod, 2020. ISBN 978-617-7868-12-4. 147–155
 2. Molnár D. István, Molnár József: A kárpátaljai magyarok munkavállalói migrációja. In: Magyarok a Kárpát-medencében 3. Migráció. Tudományos Nemzetközi Konferencia (szerk. Szónokyné Ancsin Gabriella). Egyesület Közép-Európa Kutatására, Szeged, 2018. ISSN 2062-3712, ISBN 978-615-80462-6-8. 227–236
 1. Molnár József, Molnár D. István, Dnyisztrjanszkij Miroszlav (Молнар Й.Й., Молнар Д.С., Дністрянський М.С.): Демографічний паспорт трудового мігранта з середовища етнічних угорців Закарпаття. In: Регіон – 2018: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 8–9 листопада 2018 р.). Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. ISBN 978-966-285-535-7. 316 old.
 2. Molnár József (Молнар Йосип): Географічні особливості міжетнічних шлюбів (за матеріалами Всеукраїнського перепису населення 2001 р.). In: «Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років – досягнення та перспективи» (GTSNU). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Прінт-Сервіс, Київ, 2018. ISBN 978-617-7069-75-8. 100–102. 
 3. Molnár József: Az angol nyelv ismerete Kárpátalján ‒ a 2001-es ukrajnai népszámlálás adatai alapján. In: Multiculturalism and Diversity in the 21st Book of Abstracts. „RIK-U” LLC, Uzhhorod, 2018. ISBN 978-617-7692-09-5. 249–253old.

Konferencia előadás: / Виступ на конференціях

 1. Molnár József: Módszerek a népesség elhelyezkedése, illetve a népsűrűség térképi ábrázolására – Kárpátalja példáján. Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok. Nemzetközi Földrajzi Konferencia (online). Beregszász, 2021. március 25–26.
 2. Molnár József, Csernicskó István, Braun László: A születési mutatók alakulása a kárpátaljai cigányok körében a 21. század elején. Interdiszciplináris konferencia a Kárpát-medencei magyarság társadalmi és gazdasági helyzetéről. Debrecen, 2020. november 26–27. (online)
 3. „A Kárpát-medencei magyarság demográfiai helyzete” plenáris kerekasztal-beszélgetés résztvevője. Interdiszciplináris konferencia a Kárpát-medencei magyarság társadalmi és gazdasági helyzetéről. Debrecen, 2020. november 26–27. (online)
 4. Molnár József, Tátrai Patrik: A kárpátaljai magyarok anyanyelvi és felekezeti összetétele a SUMMA 2017 felmérés alapján. Interdiszciplináris konferencia a Kárpát-medencei magyarság társadalmi és gazdasági helyzetéről. Miskolc, 2019. november 8–9.
 1. Molnár József: Éghajlati változások az utóbbi évszázadban: a globális tendenciák regionális jelentkezése. Kárpátalja 100 éve. Értékteremtő tudomány: a magyar társadalomtudományi kutatások hasznosulása Kárpátalján. Beregszász, 2019. november 13.
 1. Molnár József, Molnár D. István: A születési mutatók alakulása a kárpátaljai magyarok körében az utóbbi évtizedben.Kárpát-medencei demográfiai konferencia. Makkosjánosi, 2019. október 26.
 1. Molnár József: A kárpátaljai cigányság demográfiai viszonyai. Kárpát-medencei romakutatási fórum. Debrecen, 2019. március 28–29.
 1. Molnár József: Географічні особливості міжетнічних шлюбів (за матеріалами Всеукраїнського перепису населення 2001 р.). «Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років – досягнення та перспективи» (GNSNU). Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 85-річчю географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Kijev, 2018. március 30–31.
 2. Molnár József: Az angol nyelv ismerete Kárpátalján ‒ a 2001-es ukrajnai népszámlálás adatai alapján. International Conference „Multiculturalism and Diversity in the 21st century”. Beregszász, 2018. március 27–28.

Oktatási segédanyag: / Методичні видання:

 1. Papp Géza, Molnár József, Molnár D. István: Географія населення / Népességföldrajz (módszertani útmutató a gyakorlati foglalkozásokhoz). II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 2022. 34 old. http://okt.kmf.uz.ua/ftt/oktat-ftt/Foldrajz_BSc/Nepessegfoldrajz/Nep-foldrajz_modsz_utmutato_kis.pdf
 1. Gergely Lívia, Molnár József, Molnár D. István: Основи кліматології. Кліматичні класифікації / Az éghajlattan alapjai. Éghajlati osztályozások (oktatási segédanyag a Meteorológia és éghajlattan tantárgy gyakorlati foglalkozásaihoz). II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 2022. 34 old. http://okt.kmf.uz.ua/ftt/oktat-ftt/Foldrajz_BSc/Meteorologia/egh_oszt_modsz_utmutato.pdf
 1. Molnár József: Csillagászati földrajzi fogalomtár. Módszertani segédanyag a földrajz szakos főiskolai hallgatók számára (a címszavak ukrán megfelelőivel). II., javított kiadás. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 2021. 26 old. http://okt.kmf.uz.ua/ftt/oktat-ftt/Foldrajz_BSc/Csillagaszati_foldrajz/csill_fog_2021.doc