Сфера наукових зацікавлень
методика викладання рідної мови національних меншин
Публікації

Головні публікації за 2016–2020 рр.:

  1. Mónus Dóra: Drámapedagógiai módszerek az anyanyelvoktatásban. Multikulturalizmus és diverzitás a 21. században. ”RIK-U” Kft, Ungvár, 2018, 254–258.
  2. Mónus Dóra – Dancs Krisztina Innovatív módszerek a pedagógiai-pszichológiai gyakorlatban Ukrajna európai integrációja tükrében. In. A Bagolyvár Bábcsoport hozadéka Kárpátalján. Kálvin Nyomda, Beregszász, 2016. 108–111.
  3. Mónus Dóra: A szituációs játék szerepe a beszédkészség fejlesztésében az általános iskolai anyanyelvórán. Közoktatás, XXI. évf. 2016/2. szám