Перчі Оксана Федорівна

викладач кафедри обліку і аудиту;

Кафедра обліку і аудиту

Сфера наукових зацікавлень

- бухгалтерський облік і звітність в умовах цифровізації; -специфіка публічних закупівель.

Публікації

Список публікацій (за останні 5 років):

Публікації у фахових виданнях України (категорія «Б»):

 1. Pataki G., Loszkorih G., Pércsi O. A    mikro-és  kisvállalkozások  menedzsment kihívásai: statisztikai elemzés Ukrajnában és Magyarországon. Acta Akademiae Beregsasiensis. Economics : tudományos folyóirat. 3. szám (2023). Beregszász: II. RFKMF. 2023. 39-53 ol. DOI: https://doi.org/10.58423/2786-6742/2023-3-39-53 (in Hungarian)
 2. Loskorikh Gabriella, Perchi Oksana Management reporting of IT enterprises as a source of information for tax decisions. Науковий вісник Ужгородського Університету. Серія «Економіка». Випуск 1 (61).  Ужгород, 2023. 183-188 pp. DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2023.1(61).183-188 (in English)
 3. Loskorikh Gabriella, Perchi Oksana Risks of relocation of IT industry enterprises (on the example of Transcarpathian region). Економіка. Управління. Інновації. Випуск №1 (30), 2022. DOI: https://doi.org/10.35433/ISSN2410-3748-2022-1(30)-9 (in English)

Інші публікації:

 1. Loszkorih G., Pércsi O. Az adózás jellemzői az IT-iparban: Kárpátaljai regionális szempontok. Acta Akademiae Beregsasiensis. Economics : tudományos folyóirat. 1. szám (2022). Beregszász: II. RFKMF. 2022. 284-296 ol. DOI: https://doi.org/10.58423/2786-6742/2022-1-284-296  (in Hungarian)
 2. Лоскоріх Г.Л., Перчі О.Ф. Специфіка професії податкового консультанта: досвід Угорщини. Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень: матеріали VI Міжнародної наукової конференції, м. Дніпро, 4 серпня, 2023 р ./ Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2023. С. 32-34.  DOI: https://doi.org/10.36074/mcnd-04.08.2023
 3. Лоскоріх Г.Л., Перчі О.Ф. Бізнес-модель ІТ-підприємства як запорука ефективного управління: обліковий аспект. Збірник тез VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Нові інформаційні технології управління бізнесом”. Київ: Спілка автоматизаторів бізнесу, 2023. С. 99-101.
 4. Лоскоріх Г.Л., Перчі О.Ф. Система управлінської звітності ІТ-підприємства. Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України (в умовах воєнного стану та поствоєнний період): Матеріали ХVI Всеукраїнської науково- практичної конференції (10-12 листопада 2022 року). Одеса: Національний університет «Одеська політехніка», 2022. C.41-43.
 5. Бачо Р., Лоскоріх Г., Перчі О. Інноваційна діяльність в обліку: ІТ-послуга та ІТ-проєкт. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2022. С.46-47.

 

Загальна інформація

Загальні відомості про викладача:

Освіта:

1992 р. Ужгородський державний університет
Спеціальність: Планування промисловості
Кваліфікація: економіст

Участь у наукових темах, розробках і проєктах (за останні 5 років):

Виконавець науково-дослідницької роботи кафедри обліку і аудиту Закарпатського угорського інституту імені Ф. Ракоці ІІ за темою «Функціонування системи фінансів, обліку та оподаткування в умовах дії глобальних факторів впливу на інноваційний розвиток економіки» (Державний реєстраційний номер: № 0121U113720).

 

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

Член ЗУПТ

Підвищення кваліфікації, стажування (за останні 5 років):

 1. Підвищення кваліфікації (участь у вебінарах), American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). AICPA & CIMA Faculty Hour Series / Accounting, 17.08.2023.   (45 год. / 1,5 кредита ЄКТС).
 2. Закордонне стажування у рамках програми мобільності «ERASMUS +» в Інституті ім. Етвеша Йожефа (м. Бая, Угорщина) протягом 25-29.07.2023 р.  (30 год./1 кредит ЄКТС)
 3. Підвищення кваліфікації протягом 07-11.08.2023. ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Свідоцтво  № 100/2023 від 11.08.2023 (30 год./1 кредит ЄКТС)
 4. Підвищення кваліфікації (участь у вебінарах). American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Accounting / CPA Evolution Series – AUD and ISC, 25.05.2023.   (45 год. / 1,5 кредита ЄКТС)
 5. Підвищення кваліфікації (участь у вебінарах). American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Cybersecurity for Accounting, 21.04.2023.   (45 год. / 1,5 кредита ЄКТС)
 6. Підвищення кваліфікації (участь у вебінарах). American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Accounting / CPA Evolution Series – FAR and BAR, 14.04.2023.  (45 год. / 1,5 кредита ЄКТС)
 7. Підвищення кваліфікації. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Онлайн-курс «Етика професійного бухгалтера». Сертифікат cf004904421048608716d3f3859be725 від 14.03.2023.
 8. Підвищення кваліфікації. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Онлайн-курс «Медіаграмотність для освітян» Сертифікат від 15.01.2023 (60 год./2 кредити ЄКТС).
 9. Підвищення кваліфікації. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів». Сертифікат від 14.01.2023 (60год./ 2 кредити ЄКТС).
 10. Підвищення кваліфікації. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Онлайн-курс «Критичне мислення для освітян» Сертифікат від 11.01.2023 (30 год./1 кредит ЄКТС).
 11. ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеї. Модуль: «На крок ближче до Європи». Свідоцтво № 34/2022 від 12.08.2022 (30 год./ 1 кредит ЄКТС).
 12. Підвищення кваліфікації. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Онлайн-курс «Наукова комунікація  в цифрову епоху» Сертифікат від 02.04.2022.  (90 год./ 3 кредити ЄКТС).
 13. Підвищення кваліфікації. ГО «Центр Трансперсональної психології». Онлайн-курс «Впровадження методів психогігієни в освітній процес». Сертифікат від 30.11.2021 (2 год./ 0,06 кредита ЄКТС).
 14. Міністерство цифрової трансформації України. Курс «Доступ до публічної інформації». Електронний сертифікат від 04.11.2021. «(6 год./0,2 кредита ЄКТС).
 15. Підвищення кваліфікації. Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Навчання  за ЗПП ПК, які займають посади категорії «Б».  Сертифікат №78.-782/2020, 14 – 25.12.2020. (60 год./2 кредити ЄКТС).
 16. Підвищення кваліфікації. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Державним службовцям про державну службу» на платформі Prometheus. Сертифікат від 07.11.2020 року (30 год. / 1 кредит ЄКТС)

Досвід роботи за спеціальністю:

Практикуючий  бухгалтер.

Досвід роботи за спеціальністю – 35 років.