Сфера наукових зацікавлень
бухгалтерський облік і звітність в умовах цифровізації, специфіка публічних закупівель.
Публікації

Список публікацій (за останні 5 років):

Публікації у фахових виданнях України (категорія «Б»):

  1. Loskorikh Gabriella, Perchi Oksana RISKS OF RELOCATION OF IT INDUSTRY ENTERPRISES (ON THE EXAMPLE OF TRANSCARPATHIAN REGION). Економіка. Управління. Інновації. Випуск №1 (30), 2022. DOI: https://doi.org/10.35433/ISSN2410-3748-2022-1(30)-9 (in English).

Інші публікації:

  1. Лоскоріх Г., Перчі О. Особливості оподаткування ІТ-індустрії: регіональний аспект (на прикладі Закарпаття). Acta Akademiae Beregsasiensis. Economics : наук. журн. Вип. 1 (2022). Берегове : ЗУІ, 2022. C. 284-296.
  2. Бачо Р., Лоскоріх Г., Перчі О. Інноваційна діяльність в обліку: ІТ-послуга та ІТ-проєкт. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 15 червня 2022 р.). Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2022. С.46-47.

 

Загальні відомості про викладача:

Освіта:

1992 р. Ужгородський державний університет
Спеціальність: Планування промисловості
Кваліфікація: економіст

Участь у наукових темах, розробках і проєктах (за останні 5 років):

Виконавець науково-дослідницької роботи кафедри обліку і аудиту Закарпатського угорського інституту імені Ф. Ракоці ІІ за темою «Функціонування системи фінансів, обліку та оподаткування в умовах дії глобальних факторів впливу на інноваційний розвиток економіки» (Державний реєстраційний номер: № 0121U113720). URL: https://nddkr.ukrintei.ua/

Підвищення кваліфікації, стажування (за останні 5 років):

  1. Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Навчання  за ЗПП ПК, які займають посади категорії «Б»; Сертифікат №78.-782/2020,   12.- 25.12.2020 р. (60 год / 2 кредити ЄКТС).
  2. Online курс «Державним службовцям про державну службу» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus; Сертифікат від 07.11.2020р. (30 год / 1кредит ЄКТС).
  3. Online курс «Наукова комунікація в цифрову епоху» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus; Сертифікат від 09.04.2022 р. (90 год / 3кредити ЄКТС).
  4. Закарпатське угорськомовне педагогічне товариство, підвищення кваліфікації за модулем «На крок ближче до Європи»;  Свідоцтво № /34/2022 від 12.08.2022 р. (30 год / 1кредит ЄКТС).
  5. Online курс «Академічна доброчесність: онлайн курс для викладачів» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus; Сертифікат від 14.01.2023 р. (60 год / 2 кредити ЄКТС).

Досвід роботи за спеціальністю:

практикуючий  бухгалтер.

Досвід роботи за спеціальністю – 35 років.