Публікації

Головні публікації останніх років: 

 1. V.M. Petесhuk, Ju.V. Petесhuk. Properties of the commutators of some elements of linear groups over divisions rings, Mat. Stud. 54 (2020), 15 – 22.
 2. Орос В. М., Петечук В. М., Петечук К. М., Петечук Ю.В., Сігетій І.П. Методичні рекомендації щодо розв’язання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Методичні рекомендації. Ужгород. –  2020.  – с. 54
 3. Петечук В.М., Петечук Ю.В. Зображення формальними матрицями елементів матричних груп над асоціативними кільцями. Наук. вісник Ужгород. yн-ту. Сер. матем. і інформ. 2020. Вип. 1 (36) – С. 16– 29.
 4. Петечук В.М., Петечук Ю.В. Гомоморфізми з умовою (*), якщо 2 – оборотний елемент. Наук. вісник Ужгород. yн-ту. Сер. матем. і інформ. 2020. Вип. 2 (37) – с. 15– 27.
 5. V.M. Petесhuk, Ju.V. Petесhuk. Residual and fixed modules, Mat. Stud. 53 (2020), 119 – 124.
 6. V.M. Petесhuk, Ju.V. Petесhuk. Properties of the commutators of some elements of linear groups over divisions rings, Mat. Stud. 54 (2020), 15 – 22.
 7. Петечук В.М., Петечук К.М., Петечук Ю.В., Сігетій І.П. Завдання та розв’язки районних і міських олімпіад з математики 2007 – 2013 років Навчально-методичний посібник. Ужгород. – 2019. – с. 120
 8. Петечук В.М., Петечук К.М., Петечук Ю.В., Сігетій І.П. Завдання та розв’язки районних і міських олімпіад з математики 2014 – 2019 років Навчально-методичний посібник. Ужгород. – 2019. – с. 115
 9. V. Petechuk, J. Petechuk, Fixed аnd Residual modules // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2017. – Вип. 30. №1. – с. 77 – 86.
 10. Petechuk V.M., Petechuk J.V. Isomorphisms of matrix groups over commutative rings // Acta Sci. Math (Szeged). – 2017. – Vol. 83, № 1-2. – P. 113-123.
 11. Петечук В.М., Петечук Ю.В. Гомоморфізми з умовою (*) підгруп групи, що містять нормальну підгрупу   над асоціативними кільцями R з 1// Наук. вісник Ужгород. yн-ту. Сер. матем. і інформ. – 2016. – Вип. № 1 (28). – С. 105–113.
 12. Петечук В.М., Петечук К.М., Петечук Ю.В. Формування і удосконалення фахових компетентностей у системі освіти України // Всеукраїнська науково-практична конференція (онлайн) «Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників Нової української школи в умовах післядипломної освіти», 14 травня 2021 р., Житомир: тези доповідей, Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти – с. 176 – 180.
 13. V.M. Petесhuk, J.V. Petесhuk. Commutators of some elements over divisions rings // The  13th International Algebraic Conference in Ukraine – July 6 – 9. 2021. Taras Shevchenko National University of  Kyiv. Ukraine. Тези доповідей. – с. 61.