Сфера наукових зацікавлень
теорія матричних зображень груп, гомоморфізми матричних груп та кілець
Публікації

Список публікацій (за останні 5 років):

Scopus, Web of Science:

 1. Petechuk V.M., Petechuk J.V. Isomorphisms of matrix groups over commutative rings //Acta Sci. Math (Szeged). – 2017. – Vol. 83, № 1-2. – P. 113-123. (БД Scopus)
 2. V.M. Petесhuk, Ju.V. Petесhuk. Residual and fixed modules, Mat. Stud. 53 (2020), 119 –124. (БД Scopus)
 3. V.M. Petесhuk, Ju.V. Petесhuk. Properties of the commutators of some elements of linear groups over divisions rings, Mat. Stud. 54 (2020), 15 – 22. . (БД Scopus)

Публікації у фахових виданнях України (категорія «Б»):

 1. Petechuk, J. Petechuk, Fixed аnd Residual modules // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер.матем. і інформ. – 2017. – Вип. 30. №1. – с. 77 – 86. (БД WoS)
 2. Петечук В.М., Петечук Ю.В. Зображення формальними матрицями елементів матричних груп над асоціативними кільцями. Наук. вісник Ужгород. yн-ту. Сер. матем. і інформ. 2020. Вип. 1 (36) – С. 16– 29. (БД WoS)
 3. Петечук В.М., Петечук Ю.В. Гомоморфізми з умовою (*), якщо 2 – оборотний елемент. Наук. вісник Ужгород. yн-ту. Сер. матем. і інформ. 2020. Вип. 2 (37) – с. 15– 27. (БД WoS)
 4. Орос В.М., Петечук В.М., Петечук Ю.В. Розвиток творчих здібностей особистості засобами розвивального навчання у системі математичної освіти. Наук. вісник Ужгород. yн-ту. Сер. Педагогіка. Соціальна робота, 2021. Вип. 1 (48) – с. 305 – 310. (БД WoS)
 5. Петечук В.М., Петечук Ю.В. Гомоморфізми матричних груп та кілець над асоціативними кільцями. Наук. вісник Ужгород. yн-ту. Сер. матем. і інформ. 2021. Вип. 1 (38) – с. 68–82. (БД WoS)
 6. Петечук В.М., Петечук Ю.В. Гомоморфізми лінійних груп, що містять нормальні підгрупи елементарних трансвекцій. Наук. вісник Ужгород. yн-ту. Сер. матем. і інформ. 2021. Вип. 2 (39) – с. 68 – 80.
 7. Орос В.М., Петечук Ю.В. Застосування діяльнісного підходу на уроках математики в контексті Нової української школи. Наук. вісник Ужгород. yн-ту. Сер. Педагогіка. Соціальна робота, 2022. Вип. 1 (50) – с. 211 – 214.
 8. Орос В.М., Петечук Ю.В. Самостійна діяльність учнів при вивченні математики. Наук. вісник Ужгород. yн-ту. Сер. Педагогіка. Соціальна робота, 2022. Вип. 2 (51)

Інші публікації:

 1. Петечук В.М., Петечук К.М., Петечук Ю.В. Фундаментальні формули планіметрії // Математика в рідній школі. – 2021. – № 4. – с. 7 – 12.
 2. Петечук В.М., Петечук К.М., Петечук Ю.В. Чотирикутники та їх властивості // Математика в рідній школі. – 2021. – № 5. – с. 13 – 18.
 3. Петечук В.М., Петечук К.М., Петечук Ю.В. Лема і теорема Карно // Математика в рідній школі. 2021. – № 6. – с. 15 – 21.
 4. Петечук В.М., Петечук К.М., Петечук Ю.В. Узагальнення, переформулювання і застосування теорем Чеви і Менелая (частина 1) // Математика в рідній школі. 2022. – № 1. – с. 36 – 41.
 5. Петечук В.М., Петечук К.М., Петечук Ю.В. Узагальнення, переформулювання і застосування теорем Чеви і Менелая (частина 2) // Математика в рідній школі. 2022. – № 2 – 3. – с. 47 – 54.
 6. Петечук В.М., Петечук К.М., Петечук Ю.В. Узагальнення, переформулювання і застосування теорем Чеви і Менелая (частина 3) // Математика в рідній школі. 2022. – № 4. – с. 40 – 46.
 7. Орос В.М., Петечук В.М., Петечук Ю.В. (2022) Реалізація STEM-технологій при дистанційному навчанні. / Continuous education: current discourses. Monograph. The monograph is dedicated to the 75th Anniversary of Zakarpattya Institute of Postgraduate Pedagogical Education. Editors: Yaroslav Syvokhop, Jakub Swierzawski. Katowice, Poland: Publishing House of University of Technology. ISBN 978-83-963977-3-7; 99 – 106. Режим доступу: http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/6da8b1d3a855be10bc60bc0b1d8749bb.pdf.
 8. Орос В.М., Петечук К.М., Петечук Ю.В. Впровадження обчислювального мислення в післядипломну освіту педагогів // Освіта Закарпаття. 2022.

Загальні відомості про викладача:

2011 ДВНЗ «Ужгородський національний університет», математичний факультет, спеціальність «Математика», кваліфікація магістра, викладача математики та інформатики
2017 ДДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», вчена ступінь кандидата фізико-математичних наук, спеціальність алгебра та теорія чисел.
Тема дисертації « Гомоморфізми матричних груп над асоціативними кільцями »
2017 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, доцент кафедри математики та інформатики.

Підвищення кваліфікації, стажування (за останні 5 років):

Стажування “Сучасні Методи Навчання та Інноваційні Технології у Вищій Школі:
Європейський Досвід та Світові Тенденції”
організовано
Університетом Фінансів , Бізнесу і Підприємництва
(Всього 180 годин = 6 кредитів ECTS)
Софія, Болгарія, 25 лютого 2021- 05 квітня 2021

Досвід роботи за спеціальністю:

Досвід роботи за спеціальністю – понад 6 років.