Сфера наукових зацікавлень

академічна мобільність, освіта національних меншин, академічна успішність, соціальна інтеграція, аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання на Закарпатті

Публікації

Монографії:

  1. Orosz Ildikó – Pallay Katalin: A kárpátaljai oktatás helyzete a 2019-es külső független érettségi eredményeinek tükrében. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, „RIK-U” Kft., 2021.
  2. Ільдіко Орос – Каталін Поллоі: Cтан освіти на закарпатті у світлі результатів зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року. ЗУІ ім. Ф.Ракоці ІІ – ТОВ «РІК-У» Берегове–Ужгород, 2021.

Scopus, Web of Science:

  1. Fényes, H., Mohácsi, M., & Pallay, K. (2021). Career consciousness and commitment to graduation among higher education students in Central and Eastern Europe. Economics and Sociology, 14(1), 61-75. doi:10.14254/2071- 789X.2021/14-1/4 (Scopus, Web of Science)
  2. Pallay Katalin (2021): Mérlegen a felzárkóztatás – A kárpátaljai mobilis hallgatók eredményességi mutatóinak nyomában. In: Civil Szemle, Különszám – 2021 – Special Issue II. Oktatás, digitalizáció, civil társadalom Education, Digitalisation, civil society. 253–275. (Scopus, Web of Science)

Публікації, які включені до переліку фахових наукових видань України:

  1. Polloi K., Molnar F. (2023): Student Mobility of the Former Transcarpathian Students of Balassi Institute (Hungary). In: Актуальні питання у сучасній науці, № 6(12). 456–465. ( Категорія Б)
  2. К. Поллоі, В. Маркош, Г. Фейнєш (2023): Волонтерська діяльність закарпатських студентів під час російсько-української війни 2022 року. In: ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Педагогіка та Психологія Том 38. 153–167. (Категорія Б)
  3. Pallay K. (2022): Research on the Academic Achievement of Transcarpathian Mobile Students. In: Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Педагогіка та психологія. 37. 76–85.

Статті:

Pallay K. (2022): Ethnic minority communities. In: Pusztai, G. (Ed.) Sociology of education: Theories, communities, contexts. Debrecen University Press. 106–120.
Pallay Katalin – Markos Valéria – Fényes Hajnalka (2022): Kárpátaljai fiatalok önkéntes tevékenysége a 2022-es orosz-ukrán háború idején. In: Önkéntes Szemle 2(4). 3–26.
Fényes HajnalkaPallay KatalinMohácsi Márta (2021): A továbbtanulási motivációk és a perzisztencia összefüggései. In: Pusztai Gabriella – Szigeti Fruzsina (szerk.): Lemorzsolódási kockázat és erőforrások a felsőoktatásban. Debrecen, CHERD-Hungary 76–90.
Pallay Katalin (2021): Hallgatói életutak az identitás tükrében. In: Pusztai Gabriella – Szigeti Fruzsina (szerk.): Előrehaladás és lemorzsolódási kockázat a felsőoktatásban. Debrecen, Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ (CHERD) 22–29.
Pallay Katalin (2021): Hazatérni vagy ottmaradni?: A kárpátaljai mobilis hallgatók letelepedésére ható tényezők vizsgálata. In: Molnár, D. Erzsébet; Molnár, Ferenc (szerk.): Társadalomtudományi tanulmányok: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjának tanulmánykötete. 255–274.
Pallay Katalin (2021): Hallgatói életutak az identitás tükrében. In: Pusztai Gabriella – Szigeti Fruzsina (szerk.): Előrehaladás és lemorzsolódási kockázat a felsőoktatásban. Debrecen, Magyarország: Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ. 22 – 29.
Pallay Katalin (2020): Nemzeti kisebbségi közösségek. In: Pusztai Gabriella (szerk.): Nevelésszociológia. Elméletek, közösségek, kontextusok. Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press, Debrecen, 2020, 159–176.
Pallay Katalin (2020): Social Integration of the Former Transcarpathian Students of the Balassi Institute. In: Central European Journal of Educational Research, 2(3), 82–89.
Pallay, Katalin (2019): Commitment to Motherland and Sense of National Identity Among Mobile Students in Transcarpathia. In: Pedacta, 9(1), 69–86.
Pallay Katalin (2019): Az ukrán oktatáspolitika hatása a kárpátaljai magyar tannyelvű felsőoktatásra. In: Neveléstudomány. Oktatás – Kutatás – Innováció. 56–72.
Kovács Klára – Pallay Katalin (2019): Kárpátaljai mobilis hallgatók identitástudatának vizsgálata a Nemzetközi Előkészítő Intézet példáján. In: Kisebbségi Szemle. 4/2019. 65–81.
Pallay Katalin (2019): Kárpátalja magyar tannyelvű felsőoktatástörténete a szovjet érában. In: Juhász Erika – Endrődy Orsolya (szerk.): Oktatás – gazdaság – társadalom. HERA Évkönyvek VI. Budapest. Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete. 721–732.
Pallay Katalin (2019): A lemorzsolódott hallgatók döntéshozatali sajátosságai. In: Kovács Klára (szerk.): Lemorzsolódás a felsőoktatásban és a lemorzsolódott hallgatók jellemzői. Debrecen, Debereceni Egyetem (CHERD –H). 12–17.
Kovács Karolina Eszter – Pallay Katalin (2019): Tanulási módszerek és a tanulmányok melletti elköteleződés. In: Kovács Klára (szerk.): Lemorzsolódás a felsőoktatásban és a lemorzsolódott hallgatók jellemzői. Debrecen, Debereceni Egyetem (CHERD –H). 45–54.
Pusztai Gabriella – Fényes Hajnalka – Szigeti Fruzsina – Pallay Katalin (2019): Kik a lemorzsolódó hallgatók? In: Pusztai Gabriella – Engler Ágnes – Kocsis Zsófi a (szerk.): KozmaPolisz Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára. Debrecen, Debereceni Egyetem (CHERD –H). 249–261.
Pallay, Katalin (2019): Transcarpathian Hungarians in the Maze of Ukrainian Education Policy. In: Berghauer-Olasz, Emőke – Gávriljuk, Ilona – Hutterer, Éva; Pallay, Katalin (szerk.): A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében: Nemzetközi tudományos konferencia. Beregszász. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. 321–333.
Pallay Katalin (2018): A Balassi Intézet egyetemi előkészítő képzésén végzett kárpátaljai hallgatók kapcsolathálózatának vizsgálata. In: Bodó Barna – Szoták Szilvia (szerk.): Diszciplínák találkozása – nyelvek és kultúrák érintkezése. Budapest. Külgazdasági és Külügyminisztérium, 187–210.
Pallay Katalin (2018): Student Mobility With Study Purposes From Transcarpathia Towards Hungary and Slovakia. In: Щербан, Т. Д. (szerk.): Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції. Munkács, Ukrajna: Mukachevo State University. 163–165.
Veronika, Bocsi – Tímea, Ceglédi –Zsófia, Kocsis – Karolina, Eszter KovácsKlára, KovácsAnetta, Müller – Katalin, Pallay – Barbara, Éva SzabóFruzsina, Szigeti – Dorina, Anna Tóth (2018): The discovery of the possible reasons for delayed graduation and dropout in the light of a qualitative research study. In: Journal of Adult Learning Knowledge and Innovation.
Pallay Katalin (2018): A Balassi Intézet egyetemi előkészítőjének története. In: Kultúra és Közösség. 3. sz. 5–9.
Karászi Zsuzsanna – Pallay KatalinTóth Dorina Anna (2018): A hallgatói jogviszony megszűnésével kapcsolatos szabályozás komparatív elemzése. In: Pusztai, Gabriella – Szigeti Fruzsina (szerk.): Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 28–38. (ISBN 978-963-318-754-8).
Bocsi VeronikaCeglédi TímeaKocsis ZsófiaKovács KarolinaKovács-Nagy KláraMüller Anetta – Pallay Katalin – Szabó BarbaraSzigeti FruzsinaTóth Dorina (2018): A pedagógushallgatók késleltett diplomaszerzése interjúk alapján. In: Pusztai Gabriella – Szigeti Fruzsina (szerk.): Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 63–90. (ISBN 978-963-318-754-8).