Публікації

Pallay, Katalin (2019): Commitment to Motherland and Sense of National Identity Among Mobile Students in Transcarpathia. In: Pedacta, 9 (1), 69–86.

Pallay Katalin (2019): Az ukrán oktatáspolitika hatása a kárpátaljai magyar tannyelvű felsőoktatásra. In: Neveléstudomány. Oktatás – Kutatás – Innováció. 56–72. (Letölthető: https://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2019/nevelestudomany_2019_2.pdf).

Pusztai Gabriella – Fenyes Hajnalka – Szigeti Fruzsina – Pallay Katalin (2019). Dropped-out Students and the Decision to Drop-out in Hungary. In: Central European Journal of Educational Research, 1(1), 31–40. (Letölthető: https://ojs.lib.unideb.hu/CEJER/article/view/3341/3305).

Karolina Eszter Kovacs – Agnes Reka Dusa – Zsofia Kocsis – Katalin Pallay – Timea Szucs – Jozsef Palfi (2019): Practical or theoretical persistence?: The investigation of (f)actors influencing students’ persistence at three levels. In: Hungarian Educational Research Journal (HERJ), 9(2), pp. 238–256. (Letölthető: https://akademiai.com/doi/full/10.1556/063.9.2019.1.22).

 Pallay Katalin (2019): Kárpátalja magyar tannyelvű felsőoktatástörténete a szovjet érában. In: Juhász Erika – Endrődy Orsolya (szerk.): Oktatás – gazdaság – társadalom. HERA Évkönyvek VI. Budapest. Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete. 721–732.

 Pusztai Gabriella – Fényes Hajnalka – Szigeti Fruzsina – Pallay Katalin (2019): KIK A LEMORZSOLÓDÓ HALLGATÓK? In: Pusztai Gabriella – Engler Ágnes – Kocsis Zsófia (szerk.): KozmaPolisz Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjáraDebrecen, Debereceni Egyetem (CHERD –H). 249–261.

 Kovács Karolina Eszter – Pallay Katalin (2019): TANULÁSI MÓDSZEREK ÉS A TANULMÁNYOK MELLETTI ELKÖTELEZŐDÉS. In: Kovács Klára (szerk.): Lemorzsolódás a felsőoktatásban és a lemorzsolódott hallgatók jellemzői. Debrecen, Debereceni Egyetem (CHERD –H). 45–54.

 Pallay Katalin (2019): A LEMORZSOLÓDOTT HALLGATÓK DÖNTÉSHOZATALI SAJÁTOSSÁGAI. In: Kovács Klára (szerk.): Lemorzsolódás a felsőoktatásban és a lemorzsolódott hallgatók jellemzői. Debrecen, Debereceni Egyetem (CHERD –H). 12–17.

 Pallay, Katalin (2019): TRANSCARPATHIAN HUNGARIANS IN THE MAZE OF UKRAINIAN EDUCATION POLICY. In: Berghauer-Olasz, Emőke – Gávriljuk, Ilona – Hutterer, Éva; Pallay, Katalin (szerk.): A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében: Nemzetközi tudományos konferencia. Beregszász. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. 321–333.

 Zsuzsanna Demeter-Karászi – Katalin Pallay – Dorina Anna Tóth (2019): A COMPARATIVE STUDY OF TERMINATION OF STUDENT STATUS IN CENTRAL EUROPE. In: Journal of Adult Learning Knowledge and Innovation3(1). 1–5. https://doi.org/10.1556/2059.2018.06

Pallay Katalin (2018): A BALASSI INTÉZET EGYETEMI ELŐKÉSZÍTŐ KÉPZÉSÉN VÉGZETT KÁRPÁTALJAI HALLGATÓK KAPCSOLATHÁLÓZATÁNAK VIZSGÁLATA. In: Bodó Barna – Szoták Szilvia (szerk.): Diszciplínák találkozása – nyelvek és kultúrák érintkezése. Budapest. Külgazdasági és Külügyminisztérium, 187–210.

 Pallay Katalin (2018): STUDENT MOBILITY WITH STUDY PURPOSES FROM TRANSCARPATHIA TOWARDS HUNGARY AND SLOVAKIA. In: Щербан, Т. Д. (szerk.): Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції. Munkács, Ukrajna: Mukachevo State University. 163–165.

 Pallay, Katalin (2018): THE EXAMINATION OF THE NETWORK OF STUDENTS EMIGRATED FROM TRANSCARPATHIA AND RETURNED TO IT. 533–534. In: Щербан, Т. Д. (szerk.): Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : Збірник тез доповідей.Munkács, Ukrajna: Mukachevo State University.

Veronika, Bocsi – Tímea, Ceglédi –Zsófia, Kocsis – Karolina, Eszter Kovács – Klára, Kovács – Anetta, Müller – Katalin, Pallay – Barbara, Éva Szabó – Fruzsina, Szigeti – Dorina, Anna Tóth (2018): THE DISCOVERY OF THE POSSIBLE REASONS FOR DELAYED GRADUATION AND DROPOUT IN THE LIGHT OF A QUALITATIVE RESEARCH STUDY. In: Journal of Adult Learning Knowledge and Innovation 2:2 paper: 10.1556/2059.02.2018.08

Pallay Katalin (2018): A BALASSI INTÉZET EGYETEMI ELŐKÉSZÍTŐJÉNEK TÖRTÉNETE. In: Kultúra és Közösség. 3. sz. 5–9. (ISSN 0133-2597) (Letölthető: https://www.kulturaeskozosseg.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=98)

Karászi Zsuzsanna – Pallay Katalin – Tóth Dorina Anna (2018): A HALLGATÓI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS KOMPARATÍV ELEMZÉSE. In: Pusztai, Gabriella – Szigeti Fruzsina (szerk.): Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 28–38. (ISBN 978-963-318-754-8).

Bocsi Veronika – Ceglédi Tímea – Kocsis Zsófia – Kovács Karolina – Kovács-Nagy Klára – Müller Anetta – Pallay Katalin – Szabó Barbara – Szigeti Fruzsina – Tóth Dorina (2018): A PEDAGÓGUSHALLGATÓK KÉSLELTETT DIPLOMASZERZÉSE INTERJÚK ALAPJÁN. In: Pusztai Gabriella – Szigeti Fruzsina (szerk.): Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 63–90. (ISBN 978-963-318-754-8).

Gabriella Pusztai &; Timea Cegledi: PROFESSIONAL SOCIALISATION IN HIGHER EDUCATION-CHALLENGES OF TEACHER TRAINING IN THE CARPATHIAN BASIN. Oradea – Budapest, Partium – Új Mandatum Kiado. Book review (2018). In: Hungarian Educational Research Journal (HERJ). 2 pp. 136–140. (DOI: 10.14413/HERJ/8/2/13). (Letölthető: https://herj.lib.unideb.hu/megjelent/html/5b45b67c60160)

Pusztai Gabriella – Pallay Katalin – Joó Orsolya – Farkas János – Cséke Katalin (2018): TWO GAP-FILLING BOOKS ON NON-IMMIGRANT MINORITIES. In: Hungarian Educational Research Journal (HERJ),1. pp. 109–115. (DOI: 10.14413/HERJ/8/1/10). (Letölthető: https://herj.lib.unideb.hu/megjelent/html/5adf90b818985)

Pallay Katalin (2018): THE ROLE OF THE INTERNATIONAL PREPARATORY INSTITUTE IN THE ACADEMIC MOBILITY OF TRANSCARPATHIAN STUDENts. In: Щербан, Т. Д. (szerk.): «Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції». Munkács, Ukrajna. Mukachevo State University.166–167.

Pallay, Katalin (2017): TRANSCARPATHIAN STUDENT MOBILITY TOWARDS HUNGARY IN THE LIGHT OF THE INTERNATIONAL PREPARATORY INSTITUTE IN BUDAPEST. In: Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія. Вип. 2. – С. 225–228.

Pallay Katalin (2017): TANULMÁNYI CÉLÚ MOBILITÁS PERSPEKTÍVÁI A KÁRPÁTALJAI HALLGATÓK KÖRÉBEN. In: Tanulóközpontú oktatásmódszertani megújulás a szakképzésben és a felsőoktatásban. Budapest: Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ. 220–233.

Pallay, Katalin (2017): TRANSCARPATHIAN STUDENT MOBILITY TOWARDS HUNGARY IN THE LIGHT OF THE INTERNATIONAL PREPARATORY INSTITUTE IN BUDAPEST. InScientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Pedagogy and Psychology”: collection of scientific articles / ed. board : Tovkanets Hanna (Ed. in Chief) and others. – Mukachevo : MSU publ.- Issue 2 (6). 225–228.

Pallay Katalin (2017): Pusztai Gabriella és Ceglédi Tímea (szerk.): SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓ A FELSŐOKTATÁSBAN. A PEDAGÓGUSKÉPZÉS KIHÍVÁSAI A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN. Recenzió. In: Kultúra és Közösség. 3. sz. 123–125.

Pallay Katalin (2015): A KÜLSŐ FÜGGETLEN TESZTELÉSEN ELÉRT EREDMÉNYEK BEREGSZÁSZ KÖZÉPISKOLÁIBAn. In: Acta Academiae Beregsasiensis 1: (14) 295–309.

Pallay Katalin (2015): A TEHETSÉGGONDOZÁS ALAKULÁSÁNAK VÁZLATA AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN KÁRPÁTALJÁN. In: LIMES. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve 1: (2) 93–109.

Поллоі К. (2015): ЗБАГАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НАРОДОЗНАВЧИМ ЗМІСТОМ ЯК УМОВА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. In: Щербан Т. Д. Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів: збірник тез доповідей Міжнародної науково – практичної конференції, 14–15 травня 2015 р. Мукачево: Mukachevo State University,. pp. 218–220.