Сфера наукових зацікавлень
Археометрія, петроархеологія: дослідження сировини кам'яних знарядь праці, ресурси, ареал використання, культурні зв'язки людських спільнот первісної доби
Публікації

Публікації, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science (WoS):

 1. Demidenko, Yu.E., Škrdla, P., Beres, S., Racz, B., Nemergut, A. (2022). The Middle Aurignacian and the Carpathian Basin of Eastern Central Europe // Slovenska Archeologia LXX (2)
 2. Demidenko, Yu.E. – Rácz, B. – Nemergut, A. Proto-Aurignacian unique site cluster in Europe: logistic settlement pattern with a base camp and a series of supply chain loci at raw material outcrops in Transcarpathia (Ukraine). // Slovenská archeológia. 2020. Vol. LXVIII-2.
 3. Rácz B. The Carpathian 3 obsidian. Archeometriai Műhely 2018, XV/3. pp. 181–186.
 4. Rácz B. – Szakmány Gy. – Biró N. K. Contribution to the cognizance of raw materials and raw material regions of the Transcarpathian Palaeolithic. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 67(2), 2016. pp. 209–229.
 5. Rácz B. Double interpretation of rock names in the western geological terminology compared to the former soviet and current russian-ukrainian practice; terminological suggestions. Archeometriai Műhely 2010/3: 203-208

Монографії, книги:

 1. Rácz Béla: A mai Kárpátalja őstörténete. In: Kárpátalja története. Örökség és kihívások: monográfia. Szerkesztőbizottság: Brenzovics László (szerk.-biz. elnöke), Csatáry György (főszerk.), Dobos Sándor, Orbán Melinda (felelős szerk.), Braun László, Szakál Imre, Szamborovszkyné Nagy Ibolya (szerk.-biz. tagjai). II. RF KMF – „RIK-U” Kft., Beregszász–Ungvár, 2021. 65-102. (ISBN 978-617-8046-21-7) (Link: https://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2021/11/karpatalja_tort_kotet_2021-11-11.pdf)

Головні публікації:

 1. Demidenko, Yu. – Rácz B. – Nemergut A.: Proto-Aurignacian in Transcarpathia (Ukraine): the case of a base camp supplemented by a series of workshops at raw material outcrops. 62nd Annual Meeting in Brno April 14th – 18th, 2020 At: Brno, Czech Republic.
 2. Рац А.: Мандрування теренами сучасного Закарпаття в епоху палеоліту. In: Карпатський об’єктив (2019/10/23).
 3. Demidenko, Yu.E. – Škrdla, P. – Béres, S. – Rácz B.: Aurignacian industry types and their «fossiles directeurs» in the Carpathian Basin and East Bohemian Massif: a new study attempt. In: A. Nemergut, I. Cheben, J. Ruttkayová, K. Pyżewicz (eds.). 16th SKAM Lithic Workshop. “Fossil directeur” – A phenomenon over time and space. Abstract Book.21–23 of October 2019. Nitra, Slovak Republic. pp. 15-17.
 4. Rácz B. The Carpathian 3 obsidian. Carpathian Obsidians: State of Art. Archaeometry Workshop, 10.12.2018. Hungarian National Museum (poster session)
 5. Rácz B. A Pienini-szirtöv kárpátaljai vonulatainak potenciális kőeszköznyersanyagai: geológiai és régészeti szempontok. LIMES – a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. IV. évfolyam, „RIK-U” Kiadó, Ungvár, 2017. pp. 123-134.