Сфера наукових зацікавлень
Церковна політика в Радянському Союзі між 1944–91 роками, історія Закарпатської реформатської церкви між 1944–91 роками, історія с. Надьберег (мікроісторичний аспект)
Публікації

Головні публікації останніх 5 років:

  1. Szamborovszkyné Nagy Ibolya: Magyar reformátusok a Szovjetunióban a hruscsovi egyházüldözés időszakában. Betekintő, 2020. 14. évf., 3. szám, pp. 27-54.
  2. Szamborovszkyné Nagy Ibolya, Braun László, Nedbál Klára, Szakál Imre: A magyar nép története. III. rész. Az első világháború végétől az európai uniós tagságig (1918-2004). Segédtankönyv a 9. osztály számára. Felelős szerk.: Szamborovszkyné Nagy Ibolya. Beregszász-Ungvár, Rik-U Kft. 2020. 76 p.
  3. Szamborovszkyné Nagy Ibolya: „Többet tenni most nem lehet. Irattárba!”: A kárpátaljai reformátusok és az orosz baptisták egyesülési/együttműködési történetéről (1947). In: Kiss, Réka; Lányi, Gábor (szerk.): Hagyomány, Identitás, Történelem 2019. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Reformáció Öröksége Műhelye – Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, 2020. pp. 377-398.
  4. Szamborovszkyné Nagy Ibolya: Egy nagymúltú közösség töredékes emlékei: A Nagyberegi Református Egyházközség vázlatos története (1913-ig). In: Szamborovszkyné, Nagy Ibolya (szerk.) Magyar öntudat és krisztusi, keresztény elvek: A Narancsik Imre Kutatói Műhely tanulmánykötete. Ungvár-Beregszász: Narancsik Imre Kutatói Műhely, 2019. pp. 111-135.
  5. Szamborovszkyné Nagy Ibolya: Koncepciós perek, politikai elítéltek, egyszerű emberek.: Szovjet belbiztonsági tisztogatások Nagyberegen (1945–51). In: Molnár, D Erzsébet; Molnár, D István (szerk.) Hadifogság, Málenkij robot. Gulág: Kárpát-medencei magyarok és németek elhurcolása a Szovjetunió hadifogoly-és kényszermunkatáboraiba (1944-1953). Ungvár-Beregszász: RIK-U Kiadó, 2017. pp. 226-244.