Сфера наукових зацікавлень
- проблеми розвитку сучасних сільських територій.
Публікації

Список публікацій (за останні 5 років):

Публікації у фахових виданнях України (категорія «Б»):

  1. Віталій Герзанич, Едіна Шебештень Сільські території: визначення сутності та змісту. № 1(26) (2021): Геополітика України: історія і сучасність. C. 180-187. DОІ:10.24144/2078-1431.2021.1(26).180-187
  2. Шебештень Е. Г., Любка В. В. Останні тенденції та чинники впливу на розвиток сільських територій в контексті євроінтеграційних процесів.  Науковий вісник УжНУ. Серія: Економіка. 2022. №44. С.127-132

Інші публікації:

  1. Шебештень Е.Г. Концептуальні основи диференціації розвитку сільських територій 2022 р. Міжнародна науково-практична конференція «Глобалізація та розвиток інноваційних систем: тенденції, виклики, перспективи» 3-4 листопада 2022 року.С.245-248
  2. Шебештень Е.Г. Умови розвитку сучасних сільських територій України 2022р. Збірник матеріалів. VІ Міжнародна науково-практична конференція.
  3. Герзанич В., Шебештень Е. Вектори розвитку сільських територій України в сучасних умовах. Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та управління персоналом: збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 21 квітня 2021р.). Ужгород: електронне видання, 2021. С. 113.
  4. Петрецький І.І., Шебештень Е.Г. Вплив інфраструктурного забезпечення інноваційно-інвестиційних процесів на можливості соціально-економічного розвитку сільських територій. Сучасні тенденції розвитку науки й освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : збірник тез доповідей за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 травня 2022 р., м. Мукачево). Мукачево : Вид-во МДУ, 2022. С. 384-388.
  5. Вигівська І.,Грицак О.,Шебештень Е. Організаційне-методичне забезпечення бухгалтерського обліку та аудиту операцій з інвестиційною нерухомістю. DOIhttps://doi.org/10.58423/2786-6742/2023-3-308-327УДК 657.6

Загальні відомості про викладача:

Освіта:
2002, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Спеціальність «Економіка і підприємництво»
Кваліфікація : спеціаліст економіки підприємництва

 Навчання: з 2020, Аспірантка ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 051 «Економіка»

Досвід роботи за спеціальністю:

практикуючий  бухгалтер.

Досвід роботи за спеціальністю – понад 20 років.