Сфера наукових зацікавлень
Професійна освіта в туризмі; менеджмент-маркетинг сфери обслуговування, організація туризму
Публікації
 1. Lesia V. Kovalska, Halyna P. Shchuka, Anzhella R. Mikhailuk, Raisa P. Zagnibida, Tetiana I. Tkachuk Development of tourism is in the epoch of economically – politically reforms and war in Ukraine // Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2020/ 29 (1), 94-101 БД (WoS) https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/article/view/667
 2. Щука Г.П., Ковальська Л.В, Чорна Л.В. Підготовка фахівців галузі туризму в світлі нової парадигми вищої освіти // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. – 2019. – №4 (Т19). https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v19i4.287 (doi: 10.32453/pedzbirnyk.v19i4.287). «фахове видання» http://77.222.145.174/index.php/pedzbirnyk/article/view/287
 3. Ковальська Л.В., Чорна Л.В., Щука Г.П. Вплив туризму на соціально-економічний розвиток міста Івано-Франківськ // Географія та туризм: науковий журнал /ред. кол.: Запотоцький С.П. (гол. ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2019. – Вип. 53 – 118 с. С. 45-53 https://doi.org/10.17721/2308-135X.2019.53.45-53. «фахове видання»
 4. Гальків Л. І., Г. П. Щука, Е. Мазурек Медичний туризм в Польщі: статистичний та управлінський ракурс // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”.  Серія “Проблеми економіки та управління”  Т. 4, № 1, 2020. С. 142-150. «фахове видання» http://science.lpnu.ua/uk/semi/vsi-vypusky/volume-4-number-1-2020/medychnyy-turyzm-v-polshchi-statystychnyy-ta-upravlinskyy
 5. Щука Г.П, Гальків Л.І. Підготовка фахівців сфери туризму з огляду на потреби регіонального ринку. // Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки вісник. 2020. Випуск 190. С.62-66. DOI: http://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-190-62-66 «фахове видання»
 6. Щука Г. П., Гальків Л. І. Формування маркетингу відносин у туристичному комплексі // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі (Серія «Економічні науки»). 2020 – №1 (97). – С. 94-100. «фахове видання»
 7. Щука Г.П. Развитие отечественного туризма в контексте формирования маркетинга впечатлений // Международный научный журнал “Интернаука”. Серия: “Экономические науки”. – 2020. – №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-4-5842 («рецензоване видання»)
 8. Гальків Л.І., Виклюк М.І., Щука Г.П. Аналітична оцінка наукової публіцистики з проблематики екотуризму та детермінація чинників його розвитку в економіці України. // Формування ринкової економіки в Україні. 2020. Вип. 44. С.220-230. // http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/economics/article/view/3444/3759
 9. Problems of HACCP systems implementation in Ukraine // Science and education: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Kyoto, Japan. 2021. Pp. 21-27.
 10. НАССР як необхідна умова забезпечення якості діяльності підприємств харчування // The world of science and innovation. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2021. Pp. 21-27.
 11. Halyna Shchuka «Tourismphobia» in Berehove: conflict potential and reason searching // Tourism of the XXI century: Clobal challenges and civilization Values. Kyiv : KNUTE. 2020. Р.99-105. http://doi.org/10.31617/k.knute.2020-06-01.11
 12. Ковальська Л. В., Чорна Л. В., Щука Г. П., Польова Л. В., Михайлюк В. В. Вплив Covid-19 на туризм-2020. Географія та туризм. – 2021. – Вип. 61. – С. 3 -11. https://doi.org/10.17721/2308-135X.2021.61.3-11
 13. Щука Г. П., Безрученков Ю. В. Підготовка фахівців туризму: виклики сьогодення. Географія та туризм. – 2021. – Вип. 63. – С. 31-36. https://doi.org/10.17721/2308-135X.2021.63.31-36

«Асоціація професійних об’єднань фахівців кадрового потенціалу туристсько-екскурсійної сфери України»

 1. НДР „Організація туристської діяльності та проблеми підготовки фахівців з туризму” (державний реєстраційний номер 0110U002690) ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” „A turisztikai tevékenység szervezése és a turisztikai szakemberek képzésének problémái” (állami regisztrációs szám: 0110U002690) „Luhanszki Tarasz Sevcsenko Nemzeti Egyetem” Állami Vállalat
 2. НДР „Освітні технології навчально-виховного процесу у сучасних закладах освіти” (державний реєстраційний номер 0110U000751) ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” Kutatás “Az oktatási folyamat oktatási technológiái a modern oktatási intézményekben” (állami regisztrációs szám: 0110U000751) Állami intézmény “Tarasz Sevcsenko nevét viselő Luganszki Nemzeti Egyetem”
 3. НДР “Вітчизняна й зарубіжна педагогічна спадщина (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.)” (державний реєстраційний номер 0106U013193). ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

 

Підвищення кваліфікації: робота на посаді генерального менеджера туристичного комплексу «Жайворонок-Пачірта» (2017-2019 рр.),  стажування в туристичній агенції «Тури-Всюди» (2020 р.), курси «Диверсифікація сільського туризму через збалансованість та креативність: поширення європейського досвіду в Україні», Запорізький національний університет (2021 р.), курси «Академія готельного господарства» в рамках проєкту «Забезпечення розвитку сталого туризму в українських Карпатах» (2021 р.), тренінг «Антикризовий план для сфери гостинності» (2021 р.), експерт з сільського та еногастрономічного туризму в проекті “Geographical Indications in Ukraine” (2020-2021 рр.), експерт УКФ в програмі «Культура. Туризм. Регіони» (2021 р.), експерт НАЗЯВО (2021-2022 рр.).