Щука Галина Петрівна

професор;
доктор педагогічних наук, професор
Кафедра географії та туризму

Сфера наукових зацікавлень

Професійна освіта в туризмі; менеджмент-маркетинг сфери обслуговування, організація туризму

Публікації

 1. Lesia V. Kovalska, Halyna P. Shchuka, Anzhella R. Mikhailuk, Raisa P. Zagnibida, Tetiana I. Tkachuk Development of tourism is in the epoch of economically – politically reforms and war in Ukraine // Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2020/ 29 (1), 94-101 БД (WoS) https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/article/view/667
 2. Щука Г.П., Ковальська Л.В, Чорна Л.В. Підготовка фахівців галузі туризму в світлі нової парадигми вищої освіти // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. – 2019. – №4 (Т19). https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v19i4.287 (doi: 10.32453/pedzbirnyk.v19i4.287). «фахове видання» http://77.222.145.174/index.php/pedzbirnyk/article/view/287
 3. Ковальська Л.В., Чорна Л.В., Щука Г.П. Вплив туризму на соціально-економічний розвиток міста Івано-Франківськ // Географія та туризм: науковий журнал /ред. кол.: Запотоцький С.П. (гол. ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2019. – Вип. 53 – 118 с. С. 45-53 https://doi.org/10.17721/2308-135X.2019.53.45-53. «фахове видання»
 4. Гальків Л. І., Г. П. Щука, Е. Мазурек Медичний туризм в Польщі: статистичний та управлінський ракурс // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”.  Серія “Проблеми економіки та управління”  Т. 4, № 1, 2020. С. 142-150. «фахове видання» http://science.lpnu.ua/uk/semi/vsi-vypusky/volume-4-number-1-2020/medychnyy-turyzm-v-polshchi-statystychnyy-ta-upravlinskyy
 5. Щука Г.П, Гальків Л.І. Підготовка фахівців сфери туризму з огляду на потреби регіонального ринку. // Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки вісник. 2020. Випуск 190. С.62-66. DOI: http://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-190-62-66 «фахове видання»
 6. Щука Г. П., Гальків Л. І. Формування маркетингу відносин у туристичному комплексі // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі (Серія «Економічні науки»). 2020 – №1 (97). – С. 94-100. «фахове видання»
 7. Щука Г.П. Развитие отечественного туризма в контексте формирования маркетинга впечатлений // Международный научный журнал “Интернаука”. Серия: “Экономические науки”. – 2020. – №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-4-5842 («рецензоване видання»)
 8. Гальків Л.І., Виклюк М.І., Щука Г.П. Аналітична оцінка наукової публіцистики з проблематики екотуризму та детермінація чинників його розвитку в економіці України. // Формування ринкової економіки в Україні. 2020. Вип. 44. С.220-230. // http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/economics/article/view/3444/3759
 9. Problems of HACCP systems implementation in Ukraine // Science and education: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Kyoto, Japan. 2021. Pp. 21-27.
 10. НАССР як необхідна умова забезпечення якості діяльності підприємств харчування // The world of science and innovation. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2021. Pp. 21-27.
 11. Halyna Shchuka «Tourismphobia» in Berehove: conflict potential and reason searching // Tourism of the XXI century: Clobal challenges and civilization Values. Kyiv : KNUTE. 2020. Р.99-105. http://doi.org/10.31617/k.knute.2020-06-01.11
 12. Ковальська Л. В., Чорна Л. В., Щука Г. П., Польова Л. В., Михайлюк В. В. Вплив Covid-19 на туризм-2020. Географія та туризм. – 2021. – Вип. 61. – С. 3 -11. https://doi.org/10.17721/2308-135X.2021.61.3-11
 13. Щука Г. П., Безрученков Ю. В. Підготовка фахівців туризму: виклики сьогодення. Географія та туризм. – 2021. – Вип. 63. – С. 31-36. https://doi.org/10.17721/2308-135X.2021.63.31-36

«Асоціація професійних об’єднань фахівців кадрового потенціалу туристсько-екскурсійної сфери України»

 1. НДР „Організація туристської діяльності та проблеми підготовки фахівців з туризму” (державний реєстраційний номер 0110U002690) ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” „A turisztikai tevékenység szervezése és a turisztikai szakemberek képzésének problémái” (állami regisztrációs szám: 0110U002690) „Luhanszki Tarasz Sevcsenko Nemzeti Egyetem” Állami Vállalat
 2. НДР „Освітні технології навчально-виховного процесу у сучасних закладах освіти” (державний реєстраційний номер 0110U000751) ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” Kutatás “Az oktatási folyamat oktatási technológiái a modern oktatási intézményekben” (állami regisztrációs szám: 0110U000751) Állami intézmény “Tarasz Sevcsenko nevét viselő Luganszki Nemzeti Egyetem”
 3. НДР “Вітчизняна й зарубіжна педагогічна спадщина (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.)” (державний реєстраційний номер 0106U013193). ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

Розділи монографій:

 1. Щука Г.П. Термінологічний дискурс навколо подорожей, основною метою яких є піклування про здоров’я. Розділ у монографії. Prospects for the development of the tourism and hospitality industry in Ukraine based on the experience of the European Union : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”. 2023. C. 51-78. DOI https://doi.org/10/30525/978-9934-26-308-8-3
 2. Щука Г.П. Подорожі з метою оздоровлення в академічному дискурсі зарубіжних науковців. Розділ у монографії Modern aspects of scientific research in the context of moderniyation of biological and natural science education : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”. 2022. C. 283-306. DOI https://doi.org/10/30525/978-9934-26-257-9-14
 3. Щука Г.П.Історичний огляд подорожей з метою піклування про здоров’я. Розділ у монографії. Scientific space in the conditions of global transformations of the modern world: Scientifics monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. P.124 – 157. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-255-5-7
 4. Щука Г. П. Санаторно-курортний туризм як засіб збереження людського капіталу. Розділ у монографії. Promising areas  for  the  development  of  physical  culture,  sports, fitness and recreation: Scientific monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2023.  420 – 451. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-314-9-18

Навчально-методичні праці:

 1. Щука Г. (укл.) Виробнича (екскурсійна) практика: робоча програма та методичні рекомендації до її проведення : Метод. вказівки. Берегове, 2021. – 50 с.
 2. Щука Г.П. (укл.) Менеджмент у туризмі: Курс лекцій / Навчальний посібник Берегове, 2021. 236 с.
 3. Щука Г., Олаг Н. (укл.) Менеджмент у туризмі: методичні вказівки до практичних (семінарських) робіт / Навч-метод посібник. Берегове, 2022. 99 с.
 4. Шука Г.П. (укл.) Менеджмент у туризмі: методичні рекомендації до самостійної роботи / Навчально-методичний посібник. Берегове, 2022. 97 с.
 5. Щука Г.П. Подієвий туризм. Навчально-методичний посібник. Берегове, 2023, 171 с.
 6. Щука Г. П. (укл.) Туроперейтинг : у питаннях та відповідях : навч. посіб. Берегове: ЗУІ, 2023. 99 с.

2019

 1. Щука Г.П., Ковальська Л.В, Чорна Л.В. Підготовка фахівців галузі туризму в світлі нової парадигми вищої освіти // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. – 2019. – №4 (Т19). https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v19i4.287 (doi: 10.32453/pedzbirnyk.v19i4.287)
 2. Ковальська Л.В., Чорна Л.В., Щука Г.П. Вплив туризму на соціально-економічний розвиток міста Івано-Франківськ // Географія та туризм: науковий журнал /ред. кол.: Запотоцький С.П. (гол. ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2019. – Вип. 53 – 118 с. С. 45-53 https://doi.org/10.17721/2308-135X.2019.53.45-53

2020

 1. Lesia V. Kovalska, Halyna P. Shchuka, Anzhella R. Mikhailuk, Raisa P. Zagnibida, Tetiana I. Tkachuk Development of tourism is in the epoch of economically – politically reforms and war in Ukraine // Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2020/ 29 (1), 94-101
 2. Щука Г.П, Гальків Л.І. Підготовка фахівців сфери туризму з огляду на потреби регіонального ринку. // Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки вісник. 2020. Випуск 190. С.62-66. DOI: http://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-190-62-66
 3. Л. І. Гальків, Г. П. Щука, Е. Мазурек Медичний туризм в Польщі: статистичний та управлінський ракурс // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”.  Серія “Проблеми економіки та управління”  Т. 4, № 1, 2020. С. 142-150 https://doi.org/10.23939/semi2020.01.142
 1. Щука Г. П., Гальків Л. І. Формування маркетингу відносин у туристичному комплексі // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі (Серія «Економічні науки»). 2020 – №1 (97). – С. 94-100. http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-12
 1. Щука Г.П. Развитие отечественного туризма в контексте формирования маркетинга впечатлений // Международный научный журнал “Интернаука”. Серия: “Экономические науки”. – 2020. – №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-4-5842

2021

 1. Гальків Л.І., Виклюк М.І., Щука Г.П. Аналітична оцінка наукової публіцистики з проблематики екотуризму та детермінація чинників його розвитку в економіці України. Формування ринкової економіки в Україні. 2020. Вип. 44. С.220-230. URL: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/economics/article/view/3444/3759
 2. Ковальська Л. В., Чорна Л. В., Щука Г. П., Польова Л. В., Михайлюк В. В. Вплив Covid-19 на туризм-2020 Географія та туризм.   Вип. 61.  С. 3 -11. https://doi.org/10.17721/2308-135X.2021.61.3-11
 3. Щука Г. П., Безрученков Ю. В. Підготовка фахівців туризму: виклики сьогодення. Географія та туризм. 2021. Вип. 63. С. 31-36. https://doi.org/10.17721/2308-135X.2021.63.31-36

2022

 1. Щука Г. П., Ковальська Л. В., Гальків Л. І. Визначення змісту та структури лікувально-оздоровчого туризму. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі. 2022. №5. С. 91-97. https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-11
 2. Гальків Л. І., Щука Г. П., Виклюк М. Людський чинник в системі антикризових детермінант. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління” № 2 (10), 2022. С. 1-9. https://doi.org/10.23939/semi2022.02.001
 3. Щука Г. П., Безрученков Ю. В., Міхо О. І. Визначення змісту вибіркової дисципліни з туризму. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. 2022. Вип. 28. С. 147 – 151. DOI: 10.32626/2307-4507.2022-28.147-151
 4. Щука Г.П, Ковальська Л.В, Безрученков Ю.В. Подієвий туризм: уточнення базових характеристик. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі. 2022. Вип. 7. С. 70-76 https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-7-81

2023

Щука Г.П. Пропозиція лікувально-оздоровчих послуг на туристичному ринку Закарпаття. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2023. № 3-4 (304 – 305). С. 112 – 119. DOI https://doi.org/10.32680/2409-9260-2023-3-4-304-305-112-119.

Загальна інформація

Підвищення кваліфікації: робота на посаді генерального менеджера туристичного комплексу «Жайворонок-Пачірта» (2017-2019 рр.),  стажування в туристичній агенції «Тури-Всюди» (2020 р.), курси «Диверсифікація сільського туризму через збалансованість та креативність: поширення європейського досвіду в Україні», Запорізький національний університет (2021 р.), курси «Академія готельного господарства» в рамках проєкту «Забезпечення розвитку сталого туризму в українських Карпатах» (2021 р.), тренінг «Антикризовий план для сфери гостинності» (2021 р.), експерт з сільського та еногастрономічного туризму в проекті “Geographical Indications in Ukraine” (2020-2021 рр.), експерт УКФ в програмі «Культура. Туризм. Регіони» (2021 р.), експерт НАЗЯВО (2021-2022 рр.).