Сфера наукових зацікавлень
туризм, туризм Закарпаття, професійна освіта в туризмі
Публікації

Публікації в Scopus або Web of Science:

  1. Lesia V. Kovalska, Ganna P. Shchuka, Anzhella R. Mikhailuk, Raisa P. Zagnibida, Tetiana I. Tkachuk: Development of tourism is in the epoch of economically-politically reforms and war in Ukraine. https://doi.org/10.15421/112009, Журнал з геології, географії та екології, 2020 № 1, С. 94-101 WEB OF SCIENCE

Головні публікації останніх років:

  1. Щука Г.П. Технологія організації практик студентів. // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка: пед. науки. – 2016. – № 1 (298). – Ч. ІІ. – С.54 – 63.
  2. Щука Г.П., Курило В.С. Можливості оптимізації науково-дослідної роботи студентів // „Education and Pedagogical Sciences”, 2016 (COPERNICUS)
  3. Щука Г.П., Ковальська Л.В, Чорна Л.В. Підготовка фахівців галузі туризму в світлі нової парадигми вищої освіти // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. – 2019. – № 4 (Т 19). https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v19i4.287 (doi: 10.32453/pedzbirnyk.v19i4.287)
  4. Ковальська Л.В., Чорна Л.В., Щука Г.П. Вплив туризму на соціально-економічний розвиток міста Івано-Франківськ // Географія та туризм: науковий журнал /редакційний колектив: Запотоцький С.П. (гол. ред.) та ін. – Київ: Альфа-ПІК, 2019. – Випуск 53 – 118 c., С. 45-53 https://doi.org/10.17721/2308-135X.2019.53.45-53
  5. Щука Г.П. Развитие отечественного туризма в контексте формирования маркетинга впечатлений. Международный научный журнал “Интернаука”. Серия: “Экономические науки”. – 2020. – № 4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-4-5842
  6. Гальків Л. І., Щука Г. П., Мазурек Е.:Медичний туризм в Польщі: статистичний та управлінський ракурс. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Серія «Проблеми економіки та управління». Т. 4, № 1, 2020. С. 142-150 https://doi.org/10.23939/semi2020.01.142
  7. Щука Г.П., Гальків Л.І.: Формування маркетингу відносин у туристичному комплексі. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі (Серія «Економічні науки»). 2020 – № 1 (97). – С. 94-100. http://doi.org/10.37734/2409-6873-2020-1-12
  8. Щука Г.П, Гальків Л.І.: Підготовка фахівців сфери туризму з огляду на потреби регіонального ринку. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки вісник. 2020. Випуск 190. С. 62-66. Index COPERNICUS. DOI: http://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-190-62-66
  9. Щука Г.П. Професійна діяльність науково-педагогічних працівників в системі якості вищої освіти. // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: пед. науки. – 2016. – № 1 (298). – Ч. ІІ. – С.54-