Сфера наукових зацікавлень
теорія і методологія бухгалтерського обліку в системі збалансованих показників, обліково-аналітичне забезпечення новітніх концепцій управління підприємством, контролінг підприємств
Публікації

Список публікацій (за останні 5 років):

Scopus, Web of Science:

 1. Pityulych M., Sochka K., Makarovych V., Yoltukhovska O., Keretsman N. Sustainable development in polyethnic border regions of Ukraine (on the example of Transcarpathia). E3S Web of Conferences 255, 01047, ISCMEE 2021. (https://scholar.google.com.tw/scholar?oi=bibs&cluster=5063979486971066409&btnI=1&hl=ru ). (Scopus)

Публікації у фахових виданнях України (категорія «Б»):

 1. Szochka K.A., Szember S.V.Egy soknemzetiségű régió lakosságának életminősége az iskolai végzettség prizmáján keresztül (Ukrajna Kárpátalja példáján).Az Ungvári Egyetem Tudományos Értesítője. Gazdaságos sorozat. 2020. № 2 (56), с. 81 – 88 (https://doi.org/10.24144/2409-6857.2020.2(56).81-88 ).
 2. Pityulych M.M., Szochka K.A. Az oktatási intézmények működésének sajátosságai a soknemzetiségű régiókban. Ukrajna modern korának társadalmi-gazdasági problémái. Lviv, Állami Egyetem “Regionális Tanulmányok Intézete névadója”. E. Dolishniy, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia”, 2018, 2. évf. 133. p. 122-127. (http://ird.gov.ua/sep/sep00/sep20185(133)_u.php).

Публікації у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку і Європейського Союзу:

 1. Sochka K., Palinchak N., Bobryk O., Andriiv B. Local budgets in the context of decentralization processes in Ukraine. Scientific Publishing Center “InterConf”, 2022. № 121. P. 38 – 49. (DOI 10.51582/interconf.19-20.08.2022.005) (Umea, Kingdom of Sweden).
 2. Sochka K. Local budgets in Ukraine: current trends and issues. Scientific Publishing Center “InterConf”, 2021. № 87. P. 56 – 65. (DOI 10.51582/interconf.21-22.11.2021.007). (Prague, Czech Republic).
 3. Sochka K. Correspondence between educational level and quality of life: case of the multinational Transcarpathian region (Ukraine). Scientific Publishing Center “InterConf”, 2021. №57. p. 28 – 33. (Hamburg, Germany).

Монографії, розділи у монографіях:

 1. Szochka K.A.A térség szociális szférája fejlesztésének pénzügyi potenciáljának mozgósítása.Gazdasági hatékonyság kontra társadalmi igazságosság: Ukrajna fejlesztési prioritásai a válság leküzdésének szakaszában: gyűjtés. monogr. / Ukrajna NAS. Társadalom- és bölcsészettudományi szekció. Kijev: Demográfiai és Társadalomkutató Intézet elnevezve M.V. Ptukha NASU, 2019. 209–221.
 2. Szochka K.A., Kampo H.M. Határon átnyúló együttműködési programok, mint a regionális fejlesztés finanszírozási eszköze az európai integrációs folyamatok összefüggésében. A területfejlesztés pénzügyi biztosítása a decentralizáció és az európai integrációs folyamatok körülményei között: gyűjtés. monogr. / Tábornok szerk. a közgazdaságtudományok doktora, egyetemi docens. Vartsaba V.I. Ungvár: Hoverla, 2018. P. 343-352.

Інші публікації:

 1. Szochka K.A.Utóvámellenőrzés és hatékonysága modern körülmények között.Modern globális trendek a közgazdaságtan, a számvitel, a pénzügy és a jog fejlődésében: gyűjtemény. társ. Nemzetközi tudomány és gyakorlat konf. (Poltava, 2022. július 12.). Poltava: TSFEND, 2022. P. 33-36.
 2. Szochka K.A. Ukrajna gazdaságának háború utáni fellendülése: a pénzügyi források lehetséges forrásai és felhasználási irányai. A számvitel és a pénzügy hatása a gazdasági folyamatok alakulására: Zb Mat. III Nemzetközi tudomány és gyakorlat konf. (Beregovo, 2022. június 15.). Ungvár: FOP Sabov A. M., 2022. P. 373–375.
 3. Szochka K.A. A közösségek anyagi forrásképzésének problémái világjárvány körülményei között. A pénzügyi és hitelkapcsolatok nemzeti modelljének átalakítása: a globalizáció kihívásai és regionális vonatkozások: koll. társ. VI Össz-ukrán tudomány és gyakorlat konf. (Ungvár, 2021. november 24.). Ungvár: Hoverla, 2021. P. 67-68.
 4. Szochka K.A., Sztetsenko Ya.O. Ukrajna vámfizetési rendszerének nemzetközi szabványokkal való harmonizálásának lehetőségei. A pénzügyi és hitelkapcsolatok nemzeti modelljének átalakítása: a globalizáció kihívásai és regionális vonatkozások: koll. társ. VI Össz-ukrán tudomány és gyakorlat konf. (Ungvár, 2021. november 24.). Ungvár: Hoverla, 2021. P. 152-153.
 5. Szochka K.A. A helyi önkormányzat bevételi bázisának erősítésének lehetőségei. A pénzügyi és hitelkapcsolatok nemzeti modelljének átalakítása: a globalizáció kihívásai és regionális vonatkozások: koll. Társ. V össz-ukrán tudomány és gyakorlat konferencia (Ungvár, 2020. november 18.). Ungvár, 2020. P. 51-53.
 6. Szochka K.A. A lakosság életminősége, mint a termelőerők fejlődésének mutatója. A közgazdaságtan, a számvitel, a pénzügy és a jog állapota és fejlődési irányai: koll. Társ. nemzetközi tudomány és gyakorlat konf. (Poltava, 2020. július 9.). Pénzügyi és gazdasági tudományos kutatási központ. M. Poltava, 2020. 49–51.
 7. Szochka K.A. A vámügynöki tevékenység, mint a külgazdasági tevékenység aktiválásának egyik eszköze Ukrajnában. Gazdaság a társadalom globális változásaival összefüggésben: koll. Társ. nemzetközi tudomány és gyakorlat konf. (Dnyipro, 2020. július 18.). Tudományos gazdasági szervezet “Perspektíva”. Dnyipro, 2020. 105-108.
 8. Szochka K.A. A turisztikai és rekreációs szféra működése a járvány körülményei között. Az állam és a régiók pénzügyi-gazdasági rendszerének fejlesztésének szempontjai: koll. A nemzetközi résztvevők tudományos közleményeinek kivonata tudomány és gyakorlat konf. (Kijev, 2020. július 31.). “Új gazdaság” elemző központ. Kijev, 2020. 46-48.
 9. Szochka K.A. A szociális szféra fejlesztésének pénzügyi támogatásának modern problémái Ukrajna határ menti régióiban. Az ország gazdaságának fejlődése: lehetőségek, problémák, kilátások: koll. társ. V Nemzetközi tudomány és gyakorlat konf. (Zaporizzsja, 2018. december 15.). Kelet-ukrán Közgazdasági és Menedzsment Intézet. Zaporizzsja, 2018. P. 30-33.
 10. Szochka K.A., Klochanka K.R. Külföldi tapasztalat a költségvetés közötti kapcsolatok szervezésében. Az ifjúság kreatív keresése – kurzus a hatékonyságról: koll. társ. IX Nemzetközi tudomány és gyakorlat Internet konf. fiatal tudósok, végzős hallgatók, hallgatók (Hmelnickij, 2018. március 21.). Hmelnickij: HKTEI, 2018. 109–111. 
 1. Szochka K.A. Helyi költségvetések: a regionális fogyasztás vagy fejlesztés eszköze. A pénzügyi és hitelkapcsolatok nemzeti modelljének átalakítása: a globalizáció kihívásai és regionális vonatkozások: koll. társ. III Teljes ukrán tudomány és gyakorlat konf. (Ungvár, 2018. november 19.). Ungvár: Hoverla, 2018. P. 158-162.
 2. Szochka K.A. A térség turisztikai és rekreációs szférájának élénkítésének pénzügyi vonatkozásai. Pénzügyi és hitelrendszer: fejlődési vektor: koll. társ. III Nemzetközi tudomány és gyakorlat konf. (Ungvár, 2018. április 26.). Ungvár: Hoverla, 2018. P. 31-33.

Загальні відомості про викладача:

Освіта:
1995, Ужгородський державний університет,
Спеціальність «Фінанси і кредит»
Кваліфікація:  спеціаліст – економіст
1998, Ужгородський державний університет,
Спеціальність  «Англійська мова та література»
Кваліфікація: філолог, учитель англійської мови та літератури

Наукова ступінь: кандидат економічних наук
2018, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,
Спеціалізована вчена рада К61.051.02
Спеціальність: 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
Тема дисертації: «Стимулювання розвитку підприємницької активності в туристично-рекреаційній сфері регіону»

Участь у наукових темах, розробках і проєктах (за останні 5 років):

 1. Виконавець науково-дослідницької роботи кафедри обліку і аудиту Закарпатського угорського інституту імені Ф. Ракоці ІІ за темою «Функціонування системи фінансів, обліку та оподаткування в умовах дії глобальних факторів впливу на інноваційний розвиток економіки» (Державний реєстраційний номер: № 0121U113720). URL: https://nddkr.ukrintei.ua/
 2. Виконавець науково-дослідницької теми кафедри фінансів та банківської справи ДВНЗ «УжНУ» «Проблеми та перспективи розвитку регіонів в контексті фінансової децентралізації»
 3. Відповідальний виконавець проекту Закарпатського регіонального центру соціально-економічних та гуманітарних досліджень НАНУ «Сталий розвиток поліетнічного регіону» (2018 р.);
 4. Відповідальний виконавець проекту Закарпатського регіонального центру соціально-економічних та гуманітарних досліджень НАНУ «Якість життя населення регіону в етнодемографічному вимірі» (2019 р.)

Підвищення кваліфікації, стажування (за останні 5 років):

 1. Міжнародне стажування в Університеті Суспільних Наук (Uczelnia Nauk Slolecznych, Republic of Poland) «Międzynarodowe projekty: przygotowanie, wnioskowanie, zarządzanie oraz sprawozdawczość»), (вересень – листопад, 2021), (180 годин, 6 ECTS)
 2. Участь у Міжнародному проекті «Enhancement Of The HEIs Institutional Capacity and Researchers Career Development» (September – December, 2021), (210 hours, 7 ECTS)
 3. Підвищення кваліфікації в циклі вебінарів фундації CEASC «Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в он-лайн форматі» (липень 2020). Сертифікат №0992.20 (1 кредит ECTS, 30 годин).
 4. Підвищення кваліфікації в рамках он-лайн практикуму  Фундації CEASC «Розробка м’яких проектів для дотаційного фінансування: практичні інструменти» (вересень – жовтень 2020). Сертифікат №1534.20 (1 кредит ECTS, 30 годин)
 5. Підвищення кваліфікації в рамках он-лайн марафону Фундації CEASC, “Проектний підхід та міжсекторна співпраця в діяльності сучасного закладу освіти, ОТГ та АРР” (05-28 лютого 2020 року), Сертифікат № 0238.20. (30 годин, 1 кредит ECTS)
 6. Підвищення кваліфікації. Online курс навчальної платформи Prometheus «Складання прогнозу місцевого бюджету: теорія і практичні аспекти», наданий проектом «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів». Електронний сертифікат від 31 серпня 2020.
 7. Підвищення кваліфікації. Online курс навчальної платформи Prometheus «Ефективний бюджетний процес в органах місцевого самоврядування», наданий Асоціацією міст України. – Електронний сертифікат від 31 серпня 2020.
 8. Підвищення кваліфікації. Online курс студії он-лайн освіти EdEdera. «Бюджетний процес – основи», розроблений в межах Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні. Електронний сертифікат від 01 листопада 2020 (12 годин).