Стойка Мирослав Вікторович

доцент;
кандидат фізико-математичних наук, доцент
Кафедра математики та інформатики

Сфера наукових зацікавлень

Алгебра та теорія чисел

Публікації

Список публікацій (за останні 5 років):

Scopus, Web of Science:

 1. Dalecorej A. V., Ivanitsky V. P., Kovtunenko V. S., Stoika M. V. Processes of Nucleation Amorphous As-S Films at Condensations on Carbon Substrate // Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2017. – Vol. 9, №5. – P. 05020(1-6). DOI: 10.21272/jnep.9(5).05020
 2. Bondarenko V. M., Stoika M.V. On representations of the group of order two over local factorial rings in the weakly modular case // Algebra and Discrete Mathematics.−2017. – Vol. 23, №1. – P. 7-15.
 3. Dalecorej A. V., Kovtunenko V. S., Stoika M. V. Modelling the Initial Stages of Condensation of As-S Atomic Clusters // Journal of  Nano- and Electronic Physics. – 2018. – Vol. 10, № 3. – P. 03012(1-9). DOI: 10.21272/jnep.10(3).03012.

Публікації у фахових виданнях України (категорія «Б»):

 1. Dalecorej A. V., Ivanitsky V. P., Kovtunenko V. S., Stoika M. V. Processes of Nucleation Amorphous As-S Films at Condensations on Carbon Substrate // Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2017. – Vol. 9, №5. – P. 05020(1-6). DOI: 10.21272/jnep.9(5).05020
 2. Bondarenko V. M., Stoika M.V. On representations of the group of order two over local factorial rings in the weakly modular case // Algebra and Discrete Mathematics.−2017. – Vol. 23, №1. – P. 7-15.
 3. Dalecorej A. V., Kovtunenko V. S., Stoika M. V. Modelling the Initial Stages of Condensation of As-S Atomic Clusters // Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2018. – Vol. 10, № 3. – P. 03012(1-9). DOI: 10.21272/jnep.10(3).03012.
 4. Bondarenko V. M., Stepochkina M.V., Stoika M.V., “The coefficients of transitiveness of the posets of MM-type being the smallest supercritical poset of width 3,” Прикл. проблеми механіки і математики, Вип. 18, 11–13 (2020), https://doi.org/10.15407/apmm2020.18.11-13
 5. Stoika, M. V., Styopochkina, M. V. On Hasse diagrams connected with the poset (1, 2, 7). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки, (4), 16-19 (2020). https://doi.org/10.17721/1812-5409.2020/4.2
 6. V. M. Bondarenko, M. V. Stoika, M. V. Styopochkina The coefficients of transitivity of the posets of  -type being the highest sypercritical poset // Науковий вiсник Ужгородського унiверситету. Серiя «Математика i iнформатика». Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2022. Т. 40, № 1. 11-18 с.    DOI https://doi.org/10.24144/2616-7700.2022.40(1).11-18

Публікації у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку і Європейського Союзу:

 1. V. P. Ivanytsky, M. M. Ryaboschuk, M. V. Stoika, S. V. Tiutiunnykov  Astronomical and geographical model for programming microcontrollers of ground-based trackers  // Science and Education a New Dimension, Natural and Technical Sciences, V(IX(32)). 2021. ‒ Issue 255. ‒ P. 11-13.
 2. Tsyhyka M.V., Chychura I.І., Grabar A.A., Tsyhyka V.V., Stoika M.V. Application of piezoceramic actuators in adaptive interferometry // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, X(34), Issue: 268, 2022 July. P. 32-34.

Інші публікації:

 1. Мешко Р. О., Рябощук М. М., Стойка М. В. Автоматизована орієнтація сонячних панелей // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїн¬ської науково-практичної інтернет-конферен¬ції (м. Переяслав-Хмельницький, 18 квіт¬ня 2019 р.). Переяслав-Хмельницький, 2019.  С. 179-181.
 2. Stoika M. V. On wild p-groups over local factorial rings // International Number Theory Conference: Debrecen (Hungary), July 4-8, 2022. Book of Abstracts. Debrecen, 2022. P. 51-52.

Загальна інформація

Загальні відомості про викладача:

2007 ДВНЗ «Ужгородський національний університет», математичний факультет, спеціальність «Математика», кваліфікація магістра, викладача математики та інформатики
2008 ДВНЗ «Ужгородський національний університет», старший викладач кафедри фізико-математичних диcциплін
2015 ДДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», вчена ступінь кандидата фізико-математичних наук, спеціальність алгебра та теорія чисел.
Тема дисертації «Матричні зображення груп та схрещених групових кілець над локальними комутативними кільцями»
2016 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, доцент кафедри математики та інформатики.
2021 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, вчене звання доцента кафедри математики та інформатики.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

 1. Член Закарпатського Угорськомовного Наукового Товариства.
 2. Зовнішній член Угорської Академії Наук.
 3. Член Закарпатської угорської академічної ради.
 4. Член Наукового товариства студентів і молодих вчених Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ

Підвищення кваліфікації, стажування (за останні 5 років):

 1. Фахове підвищення кваліфікації  в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова. м. Київ, Україна,  лютий 2021 р. (180 годин /6 кредитів)
 2. Стажування у рамках програми «ERASMUS +» в Угорському аграрно-природничому університеті (м.Геделле, Угорщина), березень 2022 р. (30 годин /1 кредит)
 3. Стажування у рамках програми «ERASMUS +» в  Дебреценському університеті (м. Дебрецен, Угорщина),  квітень 2022 р. (30 годин /1 кредит)
 4. Стажування у рамках програми Маковець в  Дебреценському університеті (м. Дебрецен, Угорщина),  травень 2022 р. (30 годин /1 кредит)
 5. Стажування у рамках програми Маковець в  Дебреценському університеті (м. Дебрецен, Угорщина),  червень 2022 р. (30 годин /1 кредит)
 6. Стажування у рамках програми «ERASMUS +» в  Університеті імені Етвеша Лоранда (м. Будапешт, Угорщина),  серпень 2022 р. (30 годин /1 кредит)

Досвід роботи за спеціальністю:

Досвід роботи за спеціальністю – понад 13 років.