Торпоі Йосип Йосипович

доцент;
доктор філософії з галузі науки про землю
Кафедра географії та туризму

Сфера наукових зацікавлень

туризм, туризм Закарпаття

Публікації

Головні публікації останніх років:

  1. Berghauer S., Sass E., Tarpai J., Tóth A.: A helyi termékekben rejlő turisztikai erőforrások Kárpátalján. Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok, v. évfolyam 3. szám, Orfű-Pécs, 2020. 57-73, ISSN 2498-6984 (online), ISSN 2677-0431 (nyomtatott), DOI:10.15170/TVT.2020.05.03.04
  2. Berghauer S., Sass E., Tarpai J., Tóth A.: A helyi termékekben rejlő turisztikai erőforrások Kárpátalján. In Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok V. évfolyam III. szám, Kiadó: CampInvest Kft. ISSN 2677-0431
  3. Бергхауер О., Шаш Е., Торпоі Й., Товт А.: Різноманітніст продуктів традиційного локального та крафтового виробництва Закарпаття та їх важливість у сфері туризму. Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності: міжнародна науково-практична конференція, 26-27 листопада 2020 р.: [матеріали конференції]. – Львів: ЛДУФК, 2020. – С. 201-204
  4. Tarpai József: A kárpátaljai magyar közösség megmaradását szolgáló kulturális és turisztikai fejlesztések aktuális példái [Актуальні приклади культурних та туристичних програмів розвитку, які служать подальшому існуванню угорської громади Закарпаття]. // Társadalomföldrajzi folyamatok Kelet-Közép-Európában: problémák, tendenciák, irányzatok tanulmánykötet – Ungvár, 2020. – pp. 613-620.
  5. Berghauer Sándor, Fodor Gyula, Gönczy Sándor, Karmacsi Zoltán, Lontai-Szilágyi Zsuzsanna, Sass Enikő, Tarpai József, Tóth Attila: A kárpátaljai magyarság turizmus-fejlesztési stratégiája [Стратегія розвитку туризму угорської спільноти Закарпаття]. Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács, Beregszász, 2019, 66 p.
  6. Tarpai József: Kárpátalja népművészet hagyományainak fejlesztése a falusi turizmus segítségével [Розвиток звичаїв народної культури Закарпаття за допомогою сільського туризму]. // Kókai S. (szerk.): Tanulmánykötet Prof. Hanusz Árpád 70. születésnapja tiszteletére. – Nyíregyháza, 2016. – pp. 214-223.
  7. Tarpai József: Ukrajna és az orosz érdekszférából való kitörésre tett próbálkozások [Україна та спроби вирватися з російської сфери інтересів]. // Prof. D. Rajnai Z., Dr. Fregán B., Marosné Kuna Zs. (szerk.): Tanulmánykötet a 7. BBK előadásaiból, 2. kötet. – Óbudai Egyetem, 2016. – pp. 416-425.
  8. Tarpai József: Fenntartható kulturális örökségfejlesztés Kárpátalján [Сталий розвиток розвитку культурної спадщини на Закарпатті]. // Dr. Szalók Csilla (szerk.): Változások és kihívások a turizmusban – Budapest, 2017. – pp. 94-103.
  9. Pákozdi J. (szerk.), Grimm B., Karmacsi Z., Kovács E., Kovácsné Marton E., Kurkó Gy., Sztankóczy A., Tarpai J.: Kárpátalja gasztrokalauz [Гастрономічний путівник Закарпаття]. // Magyar Konyha Magazin Kiadó Kft. – Budapest, 2018, 162 p.
  10. Tarpai József: A Kárpátaljai turisztikai program illeszkedése egyéb Kárpátalja területére vonatkozó fejlesztési stratégiákhoz, a kárpátaljai turizmus fejlesztésének belső és külső forrásai [Інтеграція Програми туризму Закарпаття з іншими стратегіями розвитку Закарпатської області, внутрішні та зовнішні джерела розвитку туризму Закарпаття]. // Berghauer S., Sass E. (szerk.): A kárpátaljai magyarság turizmusfejlesztési stratégiája. – Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács, Beregszász, 2019. pp. 10–11, 17-21.