Pезультати анкетування здобувачів ОП «Середня освіта (Математика)»