Навчально-методичні видання кафедри обліку і аудиту

2023 рік

Облік і оподаткування в управлінні підприємством: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань: 07 “Управління та адміністрування” за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”, ОП ” Міжнародний облік і оподаткування”/ укл. Макарович В.К.  Берегове: Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, 2023. 90 с.

Облік і оподаткування міжнародних операцій: методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни для здобувачів заочної форми навчання другого (магістерського)  рівня вищої освіти галузі знань 07 “Управління та адміністрування” за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”, ОП “Міжнародний облік і оподаткування”  / укл. Лоскоріх Г.Л. Берегове: ЗУІ, 2023. 20 с.

Податковий консалтинг бізнесу: методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни для здобувачів другого (магістерського)  рівня вищої освіти з галузі знань 07 “Управління та адміністрування” за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”, ОП “Міжнародний облік і оподаткування”  / укл. Лоскоріх Г.Л., Макарович В.К. Берегове: ЗУІ, 2023. 128 с.

Страхування: курс лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання, освітня програма: «Фінансова безпека», галузь знань: 07 «Управління та адміністрування», спеціальність «071 Облік і оподаткування» / Розробник: Роберт Бачо. – Берегове: ЗУІ ім. Ф.Ракоці ІІ, 2023. – 96 с.

Програма практичної підготовки для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти з галузі знань: 07 “Управління та адміністрування” за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”, ОП ” Міжнародний облік і оподаткування” / Укладачі: Бачо Р., Макарович В., Лоскоріх Г. Берегове: Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, 2023.  24 с.

Методичні рекомендації щодо написання і оформлення звіту переддипломної практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти з галузі знань: 07 “Управління та адміністрування” за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”, ОП ” Міжнародний облік і оподаткування” / Укладачі: Бачо Р., Макарович В., Лоскоріх Г. Берегове: Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, 2023.  31 с.

Наскрізна програма практичної підготовки для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з галузі знань: 07 “Управління та адміністрування” за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”, ОП “Облік і оподаткування” / Укладачі: Бачо Р., Макарович В., Лоскоріх Г. Берегове: Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, 2023.  33 с.

Програма виробничої (переддипломної) практики та методичні рекомендації щодо написання і оформлення звітів для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з галузі знань: 07 “Управління та адміністрування” за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”, ОП “Облік і оподаткування” / Укладачі: Бачо Р., Макарович В., Лоскоріх Г. Берегове: Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, 2023. 40 с.

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань: 07 “Управління та адміністрування” за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”, ОП ” Міжнародний облік і оподаткування”/ Укладачі: Бачо Р., Макарович В., Лоскоріх Г., Пойда-Носик Н. Берегове: Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, 2023. 55 с.

Методичні рекомендації  до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з галузі знань: 07 “Управління та адміністрування” за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”, ОП “Облік і оподаткування”/ Укладачі: Бачо Р., Макарович В., Лоскоріх Г.Л. Берегове: Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, 2023. 57 с.

Програма вступного іспиту для вступників на навчання за освітнім ступенем «Магістр» спеціальності 071 “Облік і оподаткування”, освітня програма “Міжнародний облік і оподаткування” у 2023 році / Укладачі: Макарович В.К., Ганусич В.О. Берегове: ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ, 2023. 32 с

Аналіз господарської діяльності: збірник завдань для самостійної роботи студентів, галузь знань: 07 «Управління та адміністрування», спеціальність: 071 “Облік і оподаткування” / Укладачі: Ганусич В.О., Макарович В.О.  Берегове: Закарпатський угорський інститут ім. Ф.Ракоці ІІ, 2023. 80 с.

Аналіз господарської діяльності: методичні матеріали для вивчення дисципліни, галузь знань: 07 «Управління та адміністрування», спеціальність: 071 “Облік і оподаткування” / Укладачі: Ганусич В.О., Макарович В.О.   Берегове: Закарпатський угорський інститут ім. Ф.Ракоці ІІ, 2023. 66 с.

Аналіз господарської діяльності у схемах, формулах і таблицях (наглядні матеріали для вивчення дисципліни), галузь знань: 07 «Управління та адміністрування», спеціальність: 071 “Облік і оподаткування”. / Укладачі: Бачо Р.Й., Ганусич В.О. Берегове: Закарпатський угорський інститут ім. Ф.Ракоці ІІ, 2023. 84 с.

Організація бухгалтерського обліку: методичні рекомендації для вивчення дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти, галузь знань: 07 «Управління та адміністрування», спеціальність: 071 «Облік і оподаткування», ОП «Міжнародний облік і оподаткування». / Укладач: Ганусич В.О. Берегове: Закарпатський угорський інститут ім. Ф.Ракоці ІІ, 2023. 54 с.

Організація бухгалтерського обліку: кейс проектних завдань для самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти, галузь знань: 07 «Управління та адміністрування», спеціальність: 071 «Облік і оподаткування», ОП «Міжнародний облік і оподаткування». / Укладач: Ганусич В.О. Берегове: Закарпатський угорський інститут ім. Ф.Ракоці ІІ, 2023. 78 с.

Методологія наукових досліджень:  методичні вказівки до практичних (семінарських) та самостійних робіт з навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форм навчання, галузь знань: 07 «Управління та адміністрування», спеціальність: 071 «Облік і оподаткування», освітня програма: «Міжнародний облік і оподаткування» Укладач: Н.Н.Пойда-Носик. Берегове: Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, 2023. 20 с.

Бізнес-аналіз діяльності підприємства: методичні вказівки до практичних та самостійних робіт з дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форм навчання, галузь знань: 07 «Управління та адміністрування», спеціальність: 071 «Облік і оподаткування», освітня програма: «Міжнародний облік і оподаткування»Укладач: Пойда-Носик Н. Берегове: Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, 2023.  33 с.

Фінанси: методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання, галузь знань: 07 «Управління та адміністрування», спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма: «Фінансова безпека» Укладачі: Бачо Р.Й., Пойда-Носик Н.Н., Потокі Г.Ф. Берегове: Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, 2023.  37 с.

Міжнародні стандарти аудитуметодичні рекомендації до практичних  робіт для здобувачів другого (магістерського)  рівня вищої освіти з галузі знань 07 “Управління та адміністрування” за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”, ОП “Міжнародний облік і оподаткування”  / укл. Стойка Н.С. Берегове: ЗУІ, 2023. 40 с.

Управлінський облікметодичні рекомендації до практичних та самостійних робіт для здобувачів першого (бакалаврського)  рівня вищої освіти з галузі знань 07 “Управління та адміністрування” за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”, ОП “Облік і оподаткування”  / укл. Стойка Н.С. Берегове: ЗУІ, 2023. 60 с.

Фінансовий облік Іметодичні рекомендації до практичних робіт для здобувачів першого (бакалаврського)  рівня вищої освіти з галузі знань 07 “Управління та адміністрування” за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”, ОП “Облік і оподаткування”  / укл. Стойка Н.С. Берегове: ЗУІ, 2023. 42 с.

Фінансовий облік ІІметодичні рекомендації до практичних робіт для здобувачів першого (бакалаврського)  рівня вищої освіти з галузі знань 07 “Управління та адміністрування” за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”, ОП “Облік і оподаткування”  / укл. Стойка Н.С. Берегове: ЗУІ, 2023. 35 с.

Основи наукових дослідженьметодичні рекомендації до практичних робіт для здобувачів першого (бакалаврського)  рівня вищої освіти з галузі знань 07 “Управління та адміністрування” за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”, ОП “Облік і оподаткування”  / укл. Стойка Н.С. Берегове: ЗУІ, 2023. 20 с.

 

2022 рік 

Податковий консалтинг бізнесу: методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни для здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей / укл. Лоскоріх Г.Л., Макарович В.К. Берегове: ЗУІ, 2022. 72 с.

Збірник завдань для самостійної роботи здобувачів вищої освіти з освітньої компоненти “Аналіз господарської діяльності”, галузь знань 07 “Управління та адміністрування”, освітня програма “Облік і оподаткування”. / Укладачі: Ганусич В.О., Макарович В.К., Берегове: Закарпатський угорський інститут ім. Ф.Ракоці ІІ, 2023. 80 с.

Методичні матеріали для вивчення освітньої компоненти “Аналіз господарської діяльності”, галузь знань: 07 «Управління та адміністрування», освітня програма “Облік і оподаткування”. / Укладачі: Ганусич В.О., Макарович В.К., Берегове: Закарпатський угорський інститут ім. Ф.Ракоці ІІ, 2023. 66 с.

Наскрізна програма практик для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з галузі знань: 07 “Управління та адміністрування” , ОП “Облік і оподаткування” / Укладачі: Макарович В., Лоскоріх Г., Ганусич В., Стойка Н. Берегове: Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, 2022.  32 с.

Наскрізна програма практичної підготовки для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти з галузі знань: 07 “Управління та адміністрування” за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”, ОП ” Міжнародний облік і оподаткування” / Укладачі: Макарович В., Лоскоріх Г., Стойка Н. Берегове: Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, 2022.  27 с.

Методичні рекомендації щодо написання і оформлення звіту переддипломної практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти з галузі знань: 07 “Управління та адміністрування” за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”, ОП ” Міжнародний облік і оподаткування” / Укладачі: Бачо Р., Макарович В., Стойка Н., Берегове: Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, 2022.  27 с.

Методичні рекомендації щодо написання і оформлення звіту виробничої практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти з галузі знань: 07 “Управління та адміністрування” за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”, ОП ” Міжнародний облік і оподаткування” / Укладачі: Бачо Р., Макарович В., Лоскоріх Г. Берегове: Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, 2022.  31 с.

Програма виробничої (переддипломної) практики та методичні рекомендації щодо написання і оформлення звітів для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з галузі знань: 07 “Управління та адміністрування” за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”, ОП “Облік і оподаткування” / Укладачі: Бачо Р., Макарович В., Лоскоріх Г. Берегове: Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, 2023. 40 с.

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання, галузь знань: 07 -Управління та адміністрування, освітня програма: «Облік і оподаткування»/ Укладачі: Бачо Р.Й., Ганусич В.О., Макарович В.К., Лоскоріх Г.Л., Стойка Н. С. Берегове: Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, 2022. 57 с.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий облік» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання, галузь знань: 07 «Управління та адміністрування», спеціальність: 071 «Облік і оподаткування», освітня програма: «Облік і оподаткування»/ Укладачі: Бачо Р.Й., Стойка Н. С., Макарович В.К., Лоскоріх Г.Л. Берегове: Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, 2022. 46 с.

Програма підсумкової атестації. Комплексний атестаційний іспит для здобувачів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» / Укладачі: Бачо Р.Й., Макарович В.К., Ганусич В.О., Лоскоріх Г.Л., Стойка Н.С., Берегове: ЗУІ, 2022. 30 с.

 

2021 рік 

Соціальне страхування: методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни для здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей / укл. Макарович В.К. Берегове: ЗУІ, 2021. 90 с.

Бухгалтерський облік (загальна теорія): методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни  для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання, галузь знань: 07 «Управління та адміністрування», спеціальність: 071 «Облік і оподаткування», освітня програма: «Облік і оподаткування» / Укладачі: Бачо Р.Й., Ганусич В.О., Макарович В.К., Лоскоріх Г.Л. Берегове : Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, 2021. 41 c.

Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті: методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; галузь знань: 07 “Управління та адміністрування”, спеціальність: 071 “Облік і оподаткування”, освітня програма: “Облік і оподаткування” / укл. Лоскоріх Г.Л., Макарович В.К. Берегове : ЗУІ, 2021.  74 с.

Податкова система: методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни для здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей / укл. Лоскоріх Г.Л., Макарович В.К. Берегове: ЗУІ, 2021. 83 с.

Програма вступного випробування для прийому вступників на другий курс у межах вакантних місць ліцензованого обсягу з Економіки для зарахування на навчання за ступенем бакалавра за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” (ОПП “Облік і оподаткування”) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2021 році / укл. д.е.н. проф. Бачо Р.Й., к.е.н., доц. Макарович В.К., викл. Лоскоріх Г.Л., ст.викл. Потокі Г.Ф. Берегове: ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ, 2021. 19 с.

Програма виробничої (переддипломної) практики та методичні рекомендації щодо написання і оформлення звітів для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання. Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський), галузь знань: 07 “Управління та адміністрування”, спеціальність: 071 “Облік і оподаткування” / Укладачі: Р.Й. Бачо, В.К. Макарович, Н.С. Стойка, Г.Л. Лоскоріх. Берегове: Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, 2021.  55 с.

Методичні вказівки до підготовки і проведення Комплексного атестаційного іспиту для здобувачів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» / Укладачі: Бачо Р.Й., Стойка Н.С., Макарович В.К., Лоскоріх Г.Л.  Берегове: ЗУІ, 2021. 26 с.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання, галузь знань: 07 «Управління та адміністрування», спеціальність: 071 «Облік і оподаткування», освітня програма: «Облік і оподаткування»/ Укладачі: Бачо Р.Й., Ганусич В.О., Макарович В.К., Лоскоріх Г.Л. Берегове: Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, 2021. 41 с.

Програма підсумкової атестації. Комплексний атестаційний іспит для здобувачів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» / Укладачі: Бачо Р.Й., Стойка Н.С., Макарович В.К., Лоскоріх Г.Л. Берегове: ЗУІ, 2021. 28 с.

Податкова система: методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни для здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей / укл. Лоскоріх Г.Л., Макарович В.К. Берегове: ЗУІ, 2021. 83 с.

Облікова політика підприємства: навчально-методичний комплекс до вивчення дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; галузь знань: 07 “Управління та адміністрування”, спеціальність: 071 “Облік і оподаткування”, освітня програма: “Облік і оподаткування” / укл. Лоскоріх Г. Л., Стойка Н. С. Берегове : ЗУІ, 2021. 90 с.

Євроінтеграційні процеси: навчально-методичний комплекс дисципліни «Євроінтеграційні процеси» / укл. Є.Б. Кіш. – Берегово: Закарпатський угорський інститут імені Ф.Ракоці ІІ, 2021. 82 с.

Історія економіки та економічної думки: навчально-методичний комплекс дисципліни «Історія економіки та економічної думки» / Є.Б. Кіш. – Берегово: Закарпатський угорський інститут імені Ф.Ракоці ІІ, 2021. – 66 с.

Євроінтеграційні процеси. Європейська єдність: лекції з дисципліни «Євроінтеграційні процеси» / укл. Є.Б. Кіш. Ужгород, 2021 122 с.

Економічний аналіз: навчально-методичний комплекс дисципліни «Економічний аналіз» / укл. Потокі Г.Ф. Берегове: Закарпатський угорський інститут імені Ф.Ракоці ІІ, 2021. 116 с.

 

2020 рік

Методичні вказівки до практичних  робіт  з дисципліни «Звітність підприємств» для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання. Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський), галузь знань: 07 «Управління та адміністрування», спеціальність: 071 «Облік і оподаткування» / Укладач: Лоскоріх Г. Л.  Берегове : ЗУІ, 2020. 78 с.

Методичні вказівки до практичних  робіт  з дисципліни «Податкова система» для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання. Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський), галузь знань: 07 «Управління та адміністрування», спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»  / Укладач:  Лоскоріх Г. Л. Берегове: ЗУІ, 2020. 50 с.

Статистика: навчально-методичний комплекс дисципліни «Статистика» / укл. Потокі Г.Ф. Берегове: Закарпатський угорський інститут імені Ф.Ракоці ІІ, 2020. – 89 с.

Страхування: лекції з дисципліни «Страхування» / укл. Р.Й. Бачо. Берегове: Закарпатський угорський інститут імені Ф.Ракоці ІІ, 2020. 80 с.

Макроекономіка: навчально-методичний комплекс дисципліни «Макроекономіка» / укл. Р.Й. Бачо. Берегове: Закарпатський угорський інститут імені Ф.Ракоці ІІ, 2021. 91 с.

 

2019 рік

Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Звітність підприємств» для студентів денної та заочної форми навчання підготовки бакалаврів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 „Управління та адміністрування” / Укладачі: д.е.н., проф. Орлов І. В., Лоскоріх Г. Л.  Берегове: ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ, 2019.  78 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Звітність підприємств» для студентів денної та заочної форми навчання підготовки бакалаврів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 „Управління та адміністрування” / Укладачі: д.е.н., проф. Орлов І. В., Лоскоріх Г. Л. Берегове: ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ, 2019.  67 с.

Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Податкова система» для студентів денної та заочної форми навчання підготовки бакалаврів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 „Управління та адміністрування” / Укладачі: д.е.н., проф. Орлов І. В., Лоскоріх Г. Л.  Берегове: ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ, 2019.  50 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Податкова система» для студентів денної та заочної форми навчання підготовки бакалаврів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 „Управління та адміністрування” / Укладачі: д.е.н., проф. Орлов І. В., Лоскоріх Г. Л.  Берегове: ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ, 2019.  35 с.

Методичні рекомендації для виконання кваліфікаційної роботи здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання, галузь знань: 07 «Управління і адміністрування», спеціальність: 071 «Облік і оподаткування», кваліфікація: бакалавр з обліку і оподаткування / Укладачі: Бачо Р.Й., Семйон В.С., Брохун Н.С., Макарович В.К., Лоскоріх Г.Л.  Берегове: Закарпатський угорський інститут імені Ф. Ракоці ІІ, 2019. 51 с.

Методичні рекомендації до підготовки і проведення атестаційного кваліфікаційного іспиту для для здобувачів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління і адміністрування» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування, кваліфікація: бакалавр з обліку і оподаткування/ Укладачі: Бачо Р.Й., Семйон В.С., Брохун Н.С., Макарович В.К., Лоскоріх Г.Л. – Берегове: ЗУІ, 2019. – 25 с.

Методичні рекомендації для виконання кваліфікаційної роботи здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання, галузь знань: 07 «Управління і адміністрування», спеціальність: 071 «Облік і оподаткування», кваліфікація: бакалавр з обліку і оподаткування / Укладачі: Бачо Р.Й., Семйон В.С., Брохун Н.С., Макарович В.К., Лоскоріх Г.Л. – Берегове: Закарпатський угорський інститут імені Ф. Ракоці ІІ, 2019. – 55 с.

Програма виробничої (переддипломної) практики та методичні рекомендації щодо проходження виробничої (переддипломної) практики здобувачами ступеня вищої освіти “бакалавр” ІV курсу денної та заочної форми навчання за напрямком підготовки 07 “Управління та адміністрування”, спеціальність: 071 “Облік і оподаткування” / Укладачі: Р.Й. Бачо, І.В. Орлов, Н.С. Брохун, В.К. Макарович, В.С. Семйон. – Берегове: Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, 2019. — 49 с.

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання, галузь знань: 07 «Управління і адміністрування», спеціальність: 071 «Облік і оподаткування, кваліфікація: бакалавр з обліку і оподаткування / Укладачі: Семйон В.С., Брохун Н. С. – Берегово: Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, 2019. – 40 с.

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий облік» для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання, галузь знань: 07 «Управління і адміністрування», спеціальність: 071 «Облік і оподаткування, кваліфікація: бакалавр з обліку і оподаткування / Укладачі: Брохун Н.С., Семйон В.С., Лоскоріх Г. Л. – Берегово: Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, 2019. – 44 с.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071  «Облік і оподаткування» / Укладач: Семйон В.С. – Беревоге: ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ, 2019. – 36 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Мікроекономіка» для студентів денної та заочної форми навчання підготовки бакалаврів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 „Мікроекономія” / Укладачі: Лоскоріх Г. Л., Потокі Г.Ф. – Берегове: ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ, 2019. – 27 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Менеджмент та маркетинг» для студентів денної та заочної форми навчання підготовки бакалаврів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 „ Менеджмент та маркетинг ” / Укладачі: Лоскоріх Г. Л.,  Потокі Г.Ф. – Берегове: ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ, 2019. – 65 с.