Részvétnyilvánítás

2017-07-17 12:46:06 Hírek 1810 megtekintés

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola közössége mély megrendüléssel értesült Jámborné Dr. Benczúr Erzsébet Judit haláláról.

Jámborné Dr. Benczúr Erzsébet Judit a Szent István Egyetem Budapesti Kertészettudományi Kar Dísznövénytermesztés és Dendrológiai Tanszék docense, egyetemi tanára, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, MTA doktora volt.

2001-től részt vett a Beregszászi határon túli képzésben Kertészmérnöki Szakon a Növényházi dísznövénytermesztés és a Szabadföldi dísznövénytermesztés tantárgyak oktatójaként, a dísznövény szakirányok felelőse volt folyamatosan, majd a Díszfaiskola szaporítása és nevelése c. tárgy oktatója.

2013-tól nyugdíjasként is tovább folytatta a tanszéken szaktanácsadói tevékenységét. A Kertészettudományi Doktori Iskola alapító tagja volt. Több mint 100, a dísznövény szakirányt választott hallgatónak volt a témavezetője főiskolás és okleveles szinten a magyarországi és határon túli távoktatásban.

Doktorandusz hallgatói közül hatan védték meg PhD-fokozatukat, melyek között ketten külhoni magyarok.

A magyarság iránti odaadása példaértékű volt, pótolhatatlan veszteség mindannyiunk számára.

 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola közössége együttérzését és őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt családjának és hozzátartozóinak.

Emlékét kegyelettel és tisztelettel megőrizzük.


II. alkalommal tartottak színjátszó tábort Beregszászban
Tanulmányi kirándulás Lembergben

 1. Dr. Simon Gergely tanszékvezető egyetemi docens, HTLT tagozatvezető szerint:

  Kedves Kollégák! Kedves Hallgatók!
  A SZIE Kertészettudományi Kar Határon Túli Levelező Tagozat nevében sajnálattal búcsúzom Jámborné Dr. Beczúr Erzsébet nyugdíjas egyetemi docenstől, aki 2017. július 8-án 69 éves korában, súlyos hosszantartó, de türelemmel viselt betegség után elhunyt.

  Erzsike – ahogy mi, oktatótársai hívtuk – 2001-ben kapcsolódott be a Kertészettudományi Kar Határon Túli Levelező képzésének oktatásába a Beregszászi Konzultációs Központban, a dísznövénytermesztési disciplina oktatójaként. A határon túli konzultációkra mindig felkészülten, szívesen, és jó kedvel utazott. A határon túli oktatást, oktatói feladatai közül mindig is kiemelkedő fontosságúnak tartotta. A kárpátaljai magyar hallgatókkal folyamatos, kétoldalú és élő kapcsolatot tartott fenn. A tantermi órákon és a szakdolgozati konzultációkon túl, a beregszászi hallgató ügyes-bajos dolgainak megoldásában mindig az élen járt. A határon túli alapképzés hallgatói körében a Kar budapesti képzéseit is folyamatosan népszerűsítette. Több határon túl, Beregszászon végzett hallgatót irányított a budapesti mesterképzés és a dísznövénytermesztési szakirány felé. Magyarországi PhD doktorandusz hallgatói mellett, két beregszászi PhD hallgatója is volt, és Erzsike témavezetésével sikeresen védték meg PhD dolgozatukat. Ma mindketten a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elismert oktatói, és aktívan oktatnak a Kar Határon Túli Levelező képzésén is.

  2013-ban történt nyugdíjazása után a dísznövénytermesztés oktatását a határon túli oktatásban Beregszászon a fiatalabb kollégáknak adta át, de a Főiskola oktatói és volt diákjai folyamatosan érdeklődtek hogyléte felől, és nem felejtették Őt. Mi, a határon túli képzésben Vele együttműködő kollégái sem felejtjük el Őt, az együtt töltött vidám perceket, a hosszú utazásokat és beszélgetéseket.

  A SZIE Kertészettudományi Kar Határon Túli Levelező Tagozatának oktatói és diákjai nevében együttérzésemet fejezem ki a családnak, és hozzátartozóinak! Emlékét szívünkben örökké megőrizzük!

  Jámborné dr. Benczúr Erzsébet Judit hamvasztás előtti búcsúztatására 2017. július hó 21-én, délután 13:00 órai kezdettel kerül sor a Farkasréti Temető Makovecz termében a Református Egyház szertartása szerint.

Hozzászólás