Pedagógia, Pszichológia, Tanító, Óvodapedagógia, Oktatás- és Intézményvezetés Tanszék

Elérhetőségeink

Levelezési cím: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Pedagógia, Pszichológia, Tanító, Óvodapedagógia, Oktatás- és Intézményvezetés Tanszék, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6. Kárpátalja, Ukrajna

Telefon: (00-380-31-41) 4-29-76 mellék: 115

Fax: (031-41) 2-34-62

E-mail: pedagogia@kmf.uz.ua

A tanszék a főiskola Kossuth tér 6. sz. alatti főépületének I. szintjén, a Krisztinaváros teremben található.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Pedagógia, Pszichológia, Tanító, Óvodapedagógia, Oktatás- és Intézményvezetés Tanszéke 1998-ban jött létre. A tanszék általános feladata a pedagógiai és pszichológiai alapműveltség kialakítása, a pedagógusi hivatáshoz elengedhetetlenül szükséges elhivatottság, a pedagóguskompetenciák formálása, a tanító- és óvodapedagógus-jelöltek tudásának szakmai-módszertani megalapozása. A tanszék a Tanító (BA, MA) és Óvodapedagógia (BA) szakon kibocsátó tanszék, valamint a pedagógia, pszichológia tárgyak oktatását biztosítja a főiskolán működő valamennyi tanárképző szak számára.

A tanszékhez tartozik továbbá a magyarországi kihelyezett székhelyű Szociálpedagógus képzés, az Ének-zene tanárképzés, a Testnevelő tanárképzés, a Mentálhigiénés segítő szakember szakirányú továbbképzés koordinálása.A tanszék kutatási témái

  • Az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák alakítása az oktatási folyamatban
  • A külső független érettségi eredményeinek elemzése
  • Az elemi iskolai tanítók felkészítésének elmélete és gyakorlata az innovatív technológiák szakmai tevékenységekben történő alkalmazására
  • A pedagógusképzés kompetencia alapú megújítása, a többnyelvűség kialakításának támogatása
  • A leendő pedagógusok inkluzív oktatásra való felkészítése
  • Projektív rajzvizsgálati technikák alkalmazási lehetőségei a pedagógiai pszichológiai gyakorlatban
  • A leendő óvodapedagógus szakmai felkészítése az óvodáskorú gyermekek szociális tapasztalatszerzésének (tanulásának) formálására
  • Népi gyermekjátékok helye és szerepe az óvodai és iskolai tevékenységekben

A tanszék oktatói

Munkatárs Beosztás Tudományos fokozat, Tudományos cím
Bida Olena tanszékvezető, professzor a pedagógia tudományok doktora, professzor
Orosz Ildikó a főiskola elnöke, tanszéki docens PhD, a pedagógiai tudományok kandidátusa, docens
Szilágyi Iván professzor a pedagógia tudományok doktora, professzor
Depcsinszka Ivett docens a pedagógia tudományok kandidátusa
Berghauer-Olasz Emőke docens PhD, docens
Soós Katalin a II. RF KMF Szakgimnáziumának igazgatója, tanszéki docens a pedagógia tudományok kandidátusa
Osztrovszka Marianna docens a pedagógia tudományok kandidátusa, docens
Gabóda Éva adjunktus
Hutterer Éva tanszékvezető helyettes, adjunktus
Kulin Ágnes adjunktus
Gávriljuk Ilona adjunktus
Greba Ildikó adjunktus
Pallay Katalin docens PhD
Csopák Éva adjunktus
Csicsuk Antonina professzor a pedagógiai tudományok doktora, professzor
Koncz Tímea adjunktus
Kopriva Attila docens a művészettudományok kandidátusa, docens
Kóré Dóra adjunktus доктор філософії згалузі знань освіта, педагогіка
Kucsáj Tetjána professzor a pedagógia tudományok doktora, professzor
Kuzminszkij Anatolij professzor a pedagógiai tudományok doktora, professzor
Lánczi Viktória asszisztens
Mihajlovics Krisztina asszisztens
Tyahur László docens a pedagógia tudományok kandidátusa

Fontosabb partnereink

Dragomanov Nemzeti Pedagógiai Egyetem

Ivano-frankivszki Vaszil Sztefanik Egyetem

Ungvári Nemzeti Egyetem

Munkácsi Állami Egyetem

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar

Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar

Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campus

Károli Gáspár Református Egyetem

Nyíregyházi Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Vitéz János Tanárképző Központ

Pécsi Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Intézet

Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

Semmelweis Egyetem Pető András Kar

Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

Szent István Egyetem Pedagógiai Kar (Szarvas)

A tanszék fontosabb rendezvényei

A nemzetközi tudományos konferenciák, tanulmányi versenyek, módszertani napok szervezése mellett a tanszék kulturális tevékenységet is kifejt, ami ünnepi megemlékezések, zenei programok, sportrendezvények, író-olvasó találkozók, tárlatok szervezésében nyilvánul meg:

Éves rendszerességgel ismétlődő rendezvényeink: A magyar népmese napja, A lelki egészség napja, Tanítási verseny, Húsvéti készülődés, Rákóczi-kupa (röplabda verseny), Nemzetközi kórustalálkozó a Rákóczi napok keretében