Földrajz és Turizmus Tanszék

Elérhetőségek:

Levelezési cím: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Földrajz és Turizmus Tanszék 90200 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna.
Telefon: +380 3141 429 76, 134-es mellék (külföldről), illetőleg: 8-241-429-76, 134-es mellék (Kárpátalja más járásaiból).
Fax: (8-241) -234-62.
E-mail: foldtudomanyi.turizmus.tanszek@kmf.org.ua

Útmutató az akadémiai integritáshoz:

akadémiai integritás

Rövid ismertető a Földrajz és Turizmus Tanszékről

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földrajz és Turizmus Tanszéke közvetlen elődje, a Földtudományi Tanszék, 2006 októberében jött létre a Matematika és Természettudományi Tanszék keretein belül működő Földrajzi Munkacsoport önállósításával. Egy 2014. szeptemberi rektori rendelet alapján szervezték át a tanszéket Földtudományi és Turizmus Tanszékké. Az így létrejött szervezeti-oktatási egység feladatainak színvonalas ellátását tizenkilenc oktató biztosítja, közülük egy DSc fokozattal, illetve professzori kinevezéssel, tízen pedig PhD, illetve kandidátusi fokozattal rendelkeznek.

A Földrajz és Turizmus Tanszék biztosítja a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola földrajz és turizmus szakos hallgatóinak mind az elméleti, mind a gyakorlati jellegű szakmai képzését.

A minőségi oktatást szolgálja az állandóan bővülő anyagi-műszaki bázis, amelynek a tanszék helyiségei és a hozzá rendelt hét szaktanterem adnak helyet. A korszerű geológiai, geodéziai és meteorológiai műszerek mellett (polarizációs mikroszkópok, lézerteodolit, infravörös hőkamera) a tanszéki kutatómunkának érezhető lendületet adtak a 2017-ben és 2019-ben üzembe helyezett drónok, amelyek a megfelelő szoftveres háttérrel és GIS-laborral a nagyléptékű és -pontosságú felszíni vizsgálatokat szolgálják. A Biológia és Kémia Tanszékkel közösen modern atomabszorpciós spektrofotométert és lángfotométert működtetünk, 2019-ben pedig a közös műszerpark röntgendifraktométerrel és voltaméterrel bővült, így újabb távlatok nyíltak a kőzettani kutatások, valamint a talaj- és vízszennyeződés vizsgálata terén is.

A színvonalas képzés fontos összetevője az ásvány- és kőzettár, amely több mint 1400 tételt tartalmaz és folyamatosan bővül. Ezen kívül, 2016-ban nyitottuk meg a ma már közel 1600 tételből álló, számos ritkaságot tartalmazó Barkáts Jenő Ásványtárat, amely oktatásban betöltött szerepe mellett látnivalóként sem utolsó.

Jelentős fejlődésen ment keresztül a turizmus képzés bázisát alkotó 3 szaktanterem felszereltsége is, amelyekhez tankonyha, gyakorlóbár és szállodai gyakorló részleg társul. 2020-ban a Főiskola vezetése „Rákóczi-tours” néven a tanszék keretében működő turisztikai információs központot hozott létre, melynek fő feladatai közé tartozik – a Turizmus szakon folyó képzés szakmai hátterének erősítése mellett – Kárpátalja turisztikai erőforrásainak a népszerűsítése is.

Az oktatási feladatok ellátása mellett a Földrajz és Turizmus Tanszék munkatársai aktív tudományos kutatótevékenységet is folytatnak. Ez zömmel megyénk, Kárpátalja tudományos igényű földrajzi, illetve turisztikai feltárására irányul. Ezt jól támasztja alá a tanszéki munkatársak által megjelentetett mintegy 500 konferencia-előadás és előadás-kivonat, poszter, szakcikk, monográfia és oktatási segédanyag, melyek a következő tematika köré csoportosulnak:

  • Kárpátalja etno- és demogeográfiai viszonyai;
  • Környezetvédelmi problémák régiónkban;
  • Térségi geológiai és geofizikai vizsgálatok;
  • A turizmus helyzete és fejlődési távlatai Kárpátalján;
  • Kárpátalja turisztikai erőforrásai.

A tudományos kutatások mellett, vagy azok részeként, a Tanszék tudományszervezői szerepet is vállal. 2021-ben immáron harmadszor (olimpiai rendszerben, 2020-ról halasztva, 2012 és 2016 után) rendeztünk nemzetközi társadalomföldrajzi konferenciát, ezúttal a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Regionális Tudományi Tanszéke és a Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéke közreműködésével. A rendezvénysorozat célja alkalmas fórumot kínálni a szűkebb és tágabb térség szűkebb és tágabb értelemben vett társadalomföldrajzi kutatásainak bemutatására, az ezeket érintő szakmai eszmecserére, valamint a személyes kapcsolatok építésére.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földrajz és Turizmus Tanszéke szoros és gyümölcsöző tudományos és oktatási kapcsolatokat ápol más felsőoktatási intézmények hasonló profilú alegységeivel. Kiemelt jelentőségű számunkra a Lvivi Ivan Franko Nemzeti Egyetem Földrajz Karának tanszékeivel, továbbá az Eötvös Loránd Tudományegyetem Földrajz- és Földtudományi Intézete és a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézete tanszékeivel folytatott együttműködés. Nagy jelentőséggel bírnak számunkra a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézetével, valamint az Ukrajna Nemzeti Tudományos Akadémiája Földrajzi Intézetével ápolt kapcsolatok is.

Tanszéki munkatársak

Munkatárs Beosztás Tudományos fokozat, Tudományos cím
Molnár József tanszékvezető, docens PhD, a földrajztudományok kandidátusa, docens
Izsák Tibor tanszékvezető helyettes, docens PhD, a földrajztudományok kandidátusa, docens
Fodor Gyula docens PhD, a földrajztudományok kandidátusa, docens
Scsuka Halina professzor a pedagógiai tudományok doktora, professzor
Berghauer Sándor docens PhD, a földrajztudományok kandidátusa, docens
Gönczy Sándor docens PhD, docens
Ihnatisin Vaszil docens a fizika-matematikai tudományok kandidátusa
Molnár D. István docens PhD, docens
Moca Andrij a főiskola jogásza, docens a jogtudományok kandidátusa, docens
Tarpai József docens PhD
Sass Enikő docens PhD
Gergely Lívia aszisztens
Oláh Natália oktató
Tóth Attila adjunktus
Benedek Viktória asszisztens
Kovály Katalin adjunktus доктор філософії з галузі знань науки про землю
Nagy Orsolya adjunktus PhD, gazdaságtudományok kandidátusa
Oroszi Dóra gyakornok
Silkina Heléna laboráns
Székely Marianna asszisztens
Vass Edina asszisztens