Földtudományi és Turizmus Tanszék

Elérhetőségek:

Levelezési cím: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Földtudományi Tanszék 90200 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna.

Telefon: +380 3141 429 76, 134-es mellék (külföldről), illetőleg: 8-241-429-76, 134-es mellék (Kárpátalja más járásaiból).

Fax: (8-241) -234-62.

E-mail: foldtudomanyi.turizmus.tanszek@kmf.org.ua

Rövid ismertető a Földtudományi és Turizmus Tanszékről

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi és Turizmus Tanszéke közvetlen elődje, a Földtudományi Tanszék, 2006 októberében jött létre a Matematika és Természettudományi Tanszék keretein belül működő Földrajzi Munkacsoport önállósításával. Egy 2014. szeptemberi rektori rendelet alapján szervezték át a tanszéket Földtudományi és Turizmus Tanszékké. Az így létrejött szervezeti-oktatási egység feladatainak színvonalas ellátását tizenkilenc oktató biztosítja, közülük egy DSc fokozattal, illetve professzori kinevezéssel, tízen pedig PhD, illetve kandidátusi fokozattal rendelkeznek.

A Földtudományi és Turizmus Tanszék biztosítja a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola földrajz és turizmus szakos hallgatóinak mind az elméleti, mind a gyakorlati jellegű szakmai képzését.

A minőségi oktatást szolgálja az állandóan bővülő anyagi-műszaki bázis, amelynek a tanszék helyiségei és a hozzá rendelt hét szaktanterem adnak helyet. A korszerű geológiai, geodéziai és meteorológiai műszerek mellett (polarizációs mikroszkópok, lézerteodolit, infravörös hőkamera) a tanszéki kutatómunkának érezhető lendületet adtak a 2017-ben és 2019-ben üzembe helyezett drónok, amelyek a megfelelő szoftveres háttérrel és GIS-laborral a nagyléptékű és -pontosságú felszíni vizsgálatokat szolgálják. A Biológia és Kémia Tanszékkel közösen modern atomabszorpciós spektrofotométert és lángfotométert működtetünk, 2019-ben pedig a közös műszerpark röntgendifraktométerrel és voltaméterrel bővült, így újabb távlatok nyíltak a kőzettani kutatások, valamint a talaj- és vízszennyeződés vizsgálata terén is.

A színvonalas képzés fontos összetevője az ásvány- és kőzettár, amely több mint 1400 tételt tartalmaz és folyamatosan bővül. Ezen kívül, 2016-ban nyitottuk meg a ma már közel 1600 tételből álló, számos ritkaságot tartalmazó Barkáts Jenő Ásványtárat, amely oktatásban betöltött szerepe mellett látnivalóként sem utolsó.

Jelentős fejlődésen ment keresztül a turizmus képzés bázisát alkotó 3 szaktanterem felszereltsége is, amelyekhez tankonyha, gyakorlóbár és szállodai gyakorló részleg társul. 2020-ban a Főiskola vezetése „Rákóczi-tours” néven a tanszék keretében működő turisztikai információs központot hozott létre, melynek fő feladatai közé tartozik – a Turizmus szakon folyó képzés szakmai hátterének erősítése mellett – Kárpátalja turisztikai erőforrásainak a népszerűsítése is.

Az oktatási feladatok ellátása mellett a Földtudományi és Turizmus Tanszék munkatársai aktív tudományos kutatótevékenységet is folytatnak. Ez zömmel megyénk, Kárpátalja tudományos igényű földrajzi, illetve turisztikai feltárására irányul. Ezt jól támasztja alá a tanszéki munkatársak által megjelentetett mintegy 500 konferencia-előadás és előadás-kivonat, poszter, szakcikk, monográfia és oktatási segédanyag, melyek a következő tematika köré csoportosulnak:

  • Kárpátalja etno- és demogeográfiai viszonyai;
  • Környezetvédelmi problémák régiónkban;
  • Térségi geológiai és geofizikai vizsgálatok;
  • A turizmus helyzete és fejlődési távlatai Kárpátalján;
  • Kárpátalja turisztikai erőforrásai.

A tudományos kutatások mellett, vagy azok részeként, a Tanszék tudományszervezői szerepet is vállal. 2021-ben immáron harmadszor (olimpiai rendszerben, 2020-ról halasztva, 2012 és 2016 után) rendeztünk nemzetközi társadalomföldrajzi konferenciát, ezúttal a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Regionális Tudományi Tanszéke és a Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéke közreműködésével. A rendezvénysorozat célja alkalmas fórumot kínálni a szűkebb és tágabb térség szűkebb és tágabb értelemben vett társadalomföldrajzi kutatásainak bemutatására, az ezeket érintő szakmai eszmecserére, valamint a személyes kapcsolatok építésére.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi és Turizmus Tanszéke szoros és gyümölcsöző tudományos és oktatási kapcsolatokat ápol más felsőoktatási intézmények hasonló profilú alegységeivel. Kiemelt jelentőségű számunkra a Lvivi Ivan Franko Nemzeti Egyetem Földrajz Karának tanszékeivel, továbbá az Eötvös Loránd Tudományegyetem Földrajz- és Földtudományi Intézete és a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézete tanszékeivel folytatott együttműködés. Nagy jelentőséggel bírnak számunkra a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézetével, valamint az Ukrajna Nemzeti Tudományos Akadémiája Földrajzi Intézetével ápolt kapcsolatok is.

Tanszéki munkatársak

Munkatárs Beosztás Tudományos fokozat, Tudományos cím
Molnár József tanszékvezető, docens PhD, a földrajztudományok kandidátusa
Izsák Tibor tanszékvezető helyettes, docens PhD, a földrajztudományok kandidátusa
Fodor Gyula docens PhD, a földrajztudományok kandidátusa
Scsuka Halina a tanszék professzora, a turisztikai képzési iroda vezetője a pedagógiai tudományok doktora, professzor
Berghauer Sándor docens PhD, a földrajztudományok kandidátusa, docens
Vince Tímea docens PhD
Gönczy Sándor docens, koordinátor PhD
Ihnatisin Vaszil docens a fizika-matematikai tudományok kandidátusa
Molnár D. István docens, koordinátor PhD
Moca Andrij a főiskola jogásza, docens a jogtudományok kandidátusa
Tarpai József docens PhD
Sass Enikő docens PhD
Virván Olga tanársegéd
Gergely Lívia tanársegéd
Oláh Natália tanársegéd, koordinátor
Papp Géza tanársegéd, koordinátor
Tóth Attila adjunktus, koordinátor
Togyeriska Erika tanársegéd, a turisztikai képzési iroda vezetője
Kovalszka Olga laboráns