Történelem és Társadalomtudományi Tanszék

Elérhetőségek

Levelezési cím: 90200 Beregszász, Kossuth tér 6. Kárpátalja, Ukrajna, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Történelem és Társadalomtudományi Tanszéke

Telefon: +380-31-41-4-29-68, 138-as mellék (külföldről), illetőleg: 8-241-4-29-68, 138-as mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380-31-41-4-29-68 (külföldről)

E-mail: tortenelem@kmf.uz.ua

Web: https://kmf.uz.uaA tanszék rövid története

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszéke 1998-ban jött létre. A Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék a történelem-földrajz, történelem-angol és történelem-magyar szakokon kibocsátó tanszék volt 2007-ig, ezt követően 2008-tól önálló történelem szakirányú képzés kezdődött. Történelem szakon külön levelező és másoddiplomás képzés is zajlik. A tanszék az intézmény valamennyi szakát kiszolgálja, a szaktantárgyak mellett az általános ismereti tárgyak (Ukrajna története és kultúrtörténete, A magyar nép története és kultúrája, Filozófia) oktatása révén. A tanszék a történelem szakos hallgatók számára egyéni és csoportos pedagógiai gyakorlatokat (kárpátaljai általános- és középiskolákban, gimnáziumokban, líceumokban) és terepgyakorlatokat (levéltári, múzeumi, régészeti) is szervez. A régészeti gyakorlat Kárpátalja különböző vidékein zajlik próbaásatásokkal és terepbejárással, gyűjtésekkel. A múzeumi és a levéltári gyakorlat a Beregvidéki Múzeumban és a Kárpátaljai Református Múzeum és Levéltár bázisán zajlik.

tortenelem-tanszek

Oktatóink

Munkatárs Beosztás Tudományos fokozat, Tudományos cím
Csatáry György tanszékvezető, docens PhD, történelemtudományok kandidátusa
Braun László docens PhD
Brenzovics László docens PhD, történelemtudományok kandidátusa
Császár István adjunktus, koordinátor
Dancs György tanársegéd, koordinátor
Darcsi Karolina adjunktus, kutató
Demidenko Jurij docens tudományok kandidátusa, kutató
Dobos Sándor adjunktus, kutató
Fedaka Pavlo professzor történelemtudományok doktora
Hires-László Kornélia adjunktus, kutató
Kész Barnabás docens PhD
Mándrik Iván professzor történelemtudományok doktora, professzor
Marinec Nagyija docens tudományok kandidátusa
Molnár D. Erzsébet docens PhD
Molnár Ferenc docens PhD
Rácz Béla rektorhelyettes, docens PhD
Szakál Imre docens PhD
Szamborovszkyné Nagy Ibolya docens PhD, történelemtudományok kandidátusa
Váradi Natália docens PhD, történelemtudományok kandidátusa

A Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék kutatási témái 

A régió és átmenetei alulnézetből. Kárpátalja történetei 

  1. Regionalisztika. Kárpátalja mint régió gazdasági térszerkezeti, etnoregionális, kulturális előzményei, közigazgatási előképei és változásai. Kárpátalja mint „mentális régió” a különböző államalakulatokban.
  2. Átmenetkutatások. Politikai, gazdasági és társadalmi átmenetek eseménytörténete Kárpátalján. A kárpátaljai magyarság mint kisebbségi kényszerközösség. Egyéni sorsok vizsgálata az átmenetek tükrében.
  3. Alulnézeti perspektíva. Az államhatalmi szándékok lokális következményeinek vizsgálata a helyi közösség színterein.