Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék

Elérhetőségek

Levelezési cím: 90200 Beregszász, Kossuth tér 6. Kárpátalja, Ukrajna, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Történelem- és Társadalomtudományi Tanszéke

Telefon: +380-31-41-4-29-68, 138-as mellék (külföldről), illetőleg: 8-241-4-29-68, 138-as mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380-31-41-4-29-68 (külföldről)

E-mail: tortenelem@kmf.uz.uaA tanszék rövid története

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszéke 1998-ban jött létre. A Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék a történelem-földrajz, történelem-angol és történelem-magyar szakokon kibocsátó tanszék volt 2007-ig, ezt követően 2008-tól önálló történelem szakirányú képzés kezdődött. Történelem szakon külön levelező és másoddiplomás képzés is zajlik. A tanszék az intézmény valamennyi szakát kiszolgálja, a szaktantárgyak mellett az általános ismereti tárgyak (Ukrajna története és kultúrtörténete, A magyar nép története és kultúrája, Filozófia) oktatása révén. A tanszék a történelem szakos hallgatók számára egyéni és csoportos pedagógiai gyakorlatokat (kárpátaljai általános- és középiskolákban, gimnáziumokban, líceumokban) és terepgyakorlatokat (levéltári, múzeumi, régészeti) is szervez. A régészeti gyakorlat Kárpátalja különböző vidékein zajlik próbaásatásokkal és terepbejárással, gyűjtésekkel. A múzeumi és a levéltári gyakorlat a Beregvidéki Múzeumban és a Kárpátaljai Református Múzeum és Levéltár bázisán zajlik.

Oktatóink

Munkatárs Beosztás Tudományos fokozat, Tudományos cím
Csatáry György tanszékvezető, docens PhD, történelemtudományok kandidátusa, docens
Braun László docens PhD
Dancs György adjunktus
Darcsi Karolina adjunktus, kutató
Demidenko Jurij professzor a történelem tudományok kandidátusa, tudományos főmunkatárs
Dobos Sándor részlegvezető, adjunktus, kutató
Hires-László Kornélia docens, kutató PhD
Kész Barnabás docens PhD
Mándrik Iván professzor történelemtudományok doktora, professzor
Marinec Nagyija docens a filozófia tudományok kandidátusa, docens
Maruszics Erik asszisztens
Maruszinec Marianna docens Кандидат філологічних наук, старший дослідник, filológiai tudományok kandidátusa, tudományos főmunkatárs
Molnár D. Erzsébet docens PhD
Molnár Ferenc tanszékvezető helyettes, docens PhD, docens
Rácz Béla rektorhelyettes, docens PhD, docens
Szakál Imre docens PhD, docens
Szamborovszkyné Nagy Ibolya docens PhD, történelemtudományok kandidátusa
Váradi Natália docens habilitált doktor, docens

A Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék kutatási témái 

A régió és átmenetei alulnézetből. Kárpátalja történetei 

  1. Regionalisztika. Kárpátalja mint régió gazdasági térszerkezeti, etnoregionális, kulturális előzményei, közigazgatási előképei és változásai. Kárpátalja mint „mentális régió” a különböző államalakulatokban.
  2. Átmenetkutatások. Politikai, gazdasági és társadalmi átmenetek eseménytörténete Kárpátalján. A kárpátaljai magyarság mint kisebbségi kényszerközösség. Egyéni sorsok vizsgálata az átmenetek tükrében.
  3. Alulnézeti perspektíva. Az államhatalmi szándékok lokális következményeinek vizsgálata a helyi közösség színterein.