Biológia és Kémia Tanszék

Elérhetőségek:

Levelezési cím: 90202, Beregszász, Kossuth tér 6.
Telefon: (00-380-31-41) 2-34-62, 129-es mellék
Fax: (031-41) 2-34-62
e-mail: biotanszek@kmf.uz.ua

Útmutató az akadémiai integritáshoz:

akadémiai integritás

A tanszék rövid története és általános ismertetése

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Biológia Tanszéke 2007. szeptember 1-jén jött létre a Matematika és Természettudományi Tanszék Biológia Szakcsoportjának átszervezésével. A Biológia Tanszék első tanszékvezetője Dr. Krocskó Gyula zoológus professzor volt. Munkáját 2008-tól 2011-ig Dr. Szikura József botanikus professzor folytatta. 2011 szeptemberétől, az immár kibővült Biológia és Kémia Tanszék tanszékvezetői teendőit Dr. Buczkó István kémikus professzor látta el.

2020-tól Dr. Kohut Erzsébet irányítja a tanszék munkáját.

Jelenleg a tanszék keretein belül négy tanszéki csoport működik: Biológia-, Kémia-,  Agrár- és Ápolástan tanszéki csoport.

Tanszékünk biológia és kémia szakon kibocsátó tanszék. A képzés eredményeként hallgatóink biológia és kémia szakokokon baccalaureusi (BSc) és biológia magiszteri (MSc) szintű diplomát szerezhetnek.

A gödöllői Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemkertészmérnök és mezőgazda mérnök kihelyezett BSc szintű képzései a mezőgazdaság iránt érdeklődő leendő hallgatóink számára kínál továbbképzési lehetőséget.

A Debreceni Egyetemmel együttműködve szintén BSc szinten az ápolás és betegellátás szak, nappali vagy levelező tagozatára jelentkezhetnek a továbbtanulni vágyók.

Tanszékünk az intézmény más szakjait is kiszolgálja szakmai és általános ismereti tárgyak oktatása révén.

Oktatóink túlnyomó többsége főállású oktató. Örvendetes tény, hogy fiatal kollégáink többsége intézményünk korábbi végzőse.

 A felszerelt szaktantermeink, tudományos igényeket kielégítő laboratóriumaink az oktatás hatékonyságának növelése mellett a hallgatóink kutatói életpályára nevelésének fontos helyszínei és eszközei. A laboratóriumok az intézmény más tanszékein folyó kutatások bázisaként is működnek, illetve a különböző kutatói szakkollégiumi ösztöndíjprogramokba (Zrínyi Ilona Szakkollégium, Márton Áron Szakkollékium, Soós Kálmán Össztöndíj stb.) felvételt nyert hallgatók tudományos, terepi vizsgálatainak laboratóriumi hátterét is biztosítják.

2011 szeptemberében a tanszék kezdeményezésére megkezdte működését a Fodor István Kutatóközpont, melynek névadójául vidékünk nemzetközi szinten is nagyra becsült botanikusát és ökológusát, az 1907-ben Alsógerebenen született Prof. Dr. Fodor Istvánt választották. A kutatóközpont első vezetője Dr. Szikura József, főiskolánk rektora volt. A kutatóközpont vezetői teendőit 2016-tól Dr. Kolozsvári István látja el.

A kutatóközpont feladatai között szerepel Kárpátalja természeti kincseinek felkutatása, tudományos igényű feltérképezése, megőrzésének elősegítése, az itt élő növény- és állatfajok felmérése, életterük változásainak nyomon követése.

A Fodor István Kutatóközpont és a Biológia és Kémia Tanszék közös szakmai irányítása alatt áll a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola:

A kutatómunka fontos szegmensét képezik a botanikai és zoológiai felmérések, a felszíni- és felszín alatti vizek állapot felmérése és minősitése, a talaj-növény rendszer mikroelem forgalmának vizsgálata Kárpátalján. A tanszék oktatói a hallgatók kutatói kompetenciáinak fejlesztése mellett kiemelt hangsúlyt fektetnek a környezeti nevelés módszereinek gyakorlati ismertetésére is. Munkatársaink rendszeresen részt vesznek a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség tanártovábbképző programjának szervezésében, lebonyolításában, a Margittai Antal biológia és a Szentgyörgyi Albert kémia vetélkedők feladatainak összeállításában, a tantárgyi versenyek levezetésében. Közel két évtizede szervezzük a középiskolások számára a Természetismereti és Természetvédelmi Tábort. Munkatársaink vállalták magukra a Genius Jótékonysági Alapítvánnyal közösen az MTT által meghirdetett Herman Ottó Kárpát-medencei Biológiaverseny és a Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaversenyekre szervezett felkészítő hétvégék programjának összeállítását, megszervezését és lebonyolítását. A biológia tehetséggondozó hétvégék szakmai programjának kidolgozását.

Tanszéki munkatársak

Munkatárs Beosztás Tudományos fokozat, Tudományos cím
Kohut Erzsébet tanszékvezető, docens PhD
Csoma Zoltán tanszékvezető helyettes, docens PhD
Protopopova Vira professzor a biológiai tudományok doktora, professzor
Andrik Éva tudományos munkatárs, docens biológia tudományok kandidátusa
Pólin Irén docens a mezőgazdasági tudományok kandidátusa
Kolozsvári István intézetvezető Fodor István Kutatóintézet. docens PhD
Hadnagy István docens PhD
Bak Éva adjunktus
Filep Mihály docens CSc kémiai tud. (PhD), docens
Fülöp Máté laboráns MSc
Kázmér Éva asszisztens MSc
Kopor Zoltán tudományos munkatárs, asszisztens MSc
Kutasi Krisztián gyakornok
Molnár Krisztina asszisztens MSc
Molnár-Babilja Dzsoszia docens Кандидат хімічних наук, доцент
Szabó Marján docens a kémiai tudományok kandidátusa, docens
Szikura Anita tudományos munkatárs, professzor tudományok kandidátusa, professzor
Takács Gabriella laboráns, asszisztens MSc
Zselicki István adjunktus MSc

A Biológia és Kémia Tanszék a Fodor István Kutatóintézet főbb kutatási területei

 • A Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum ökológiai állapotfelmérése
 • Kárpátalja vizes élőhelyeinek ökológiai állapotfelmérése
 • A Róna-havas környezetének florisztikai és faunisztikai vizsgálata
 • A kárpátaljai folyók hulladékterhelésének, illetve a folyami hulladék jellegének és újrahasznosítási lehetőségeinek vizsgálata
 • Felszíni és felszín alatti vizek minőségi állapotfelmérése, szennyeződésének vizsgálata
 • Az ivóvizek minőségi állapota és a fogyasztásukból eredő lehetséges hatások értékelése az emberi egészségre (kockázat elemzés)
 • A Kárpátaljai-alföld ökológiai, biogeográfiai térképezése
 • A környezeti nevelés lehetőségei Kárpátalján
 • Makro- és mikroelem forgalom vizsgálat a talaj – növény rendszerben a talaj típus, a talajtulajdonságok, a területhasználat függvényében
 • Különböző kivonószerek alkalmazhatóságának összehasonlító vizsgálata a talajok felvehető elemkészletének és mobilis nehézfém szennyezettségének jellemzésére a növényi összetétel alapján
 • Nanorészecskék és optikai anyagok szintézise, fém-ionok adszorpciójának vizsgálata karbon nanocsöveken
 • Kiniolinvázas β-aminosavak szintézise

A tanszékünk partnerintézményei

 • Ukrajna Nemzeti Tudományos Akadémiája (UNTA) Kárpátok Ökológiája Intézete
 • Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia D. K. Zabolotnij nevét viselő Mikrobiológia és Virológia Intézet
 • Magyar Természettudományi Múzeum (Magyarország)
 • Szlovák Tudományos Akadémia Botanikai Kutatóintézete (Szlovákia)
 • Kazahsztáni Oktatási és Tudományos Minisztérium Botanikai és Növényhonosítási Intézetének Központi Botanikus Kertje (Kazahsztán)
 • Kárpáti Bioszféra Rezervátum (Rahó)
 • Ungi Nemzeti Park
 • Hortobágyi Nemzeti Park (Magyarország)
 • Nyíregyházi Állatpark (Magyarország)
 • Nizsini M. Gogol Állami Egyetem Természettudományi Kara, Kémia és Gyógyszerészettudományi Tanszéke
 • T. G. Sevcsenko «Csernyihivi Kollégium» Nemzeti Egyetem
 • I. Ohienko nevét viselő Kamjanec Pogyilszkij Nemzeti Egyetem
 • V.N. Karazin nevét viselő Harkivi Nemzeti Egyetem
 • Poznańi Élettudományi Egyetem (Lengyelország)
 • Linner Bertalan Beregszászi járási Központi Kórház
 • Kárpátalja Beregszászi járási Tanácsa Beregszászi Központi Elsődleges Egészségügyi Alapellátási Központja
 • MyGardenOfTrees (Svájci Szövetségi Kutatóintézet WSL kutatócsoportja)