Számvitel és Auditálás Tanszék

Elérhetőségek

Levelezési cím: 90200 Beregszász, Kossuth tér 6. Kárpátalja, Ukrajna, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Számvitel és Auditálás Tanszéke

Telefon: +380-31-41-4-29-68, 128-as mellék (külföldről), illetőleg: 8-241-4-29-68, 128-as mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380-31-41-4-29-68 (külföldről)

E-mail: rfkmf.gazdasagtudomanyi@gmail.com

Web: https://kmf.uz.ua

Tanszék: Skultéty Viktor terem (122.)A tanszék története

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola önálló intézményként 1996-ban kezdte meg működését Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola néven. A Számvitel és Auditálás Tanszék a Rákóczi Főiskola legfiatalabb tanszéki egysége. A tanszékhez Számvitel és adóügy BSc szak elindítása az intézménynek azon stratégiai döntésével megegyező lépés volt, mely szerint a jövőben a tanárképzés mellett olyan, a munkaerőpiac által elvárt, speciális ukrajnai szakismeretet igénylő képzési kínálattal is meg kell jelenni, melyet több nyelven (magyar, ukrán és angol), a kárpátaljai diákok máshol nem tudnak elérni. A szak 2020-ban átesett az első sikeres ukrajnai állami akkreditáción is. A 2016-os licenzálás óta az első kibocsátás 2020-ban volt, továbbá fontos megemlíteni, hogy az utóbbi években jelentősen megindult a számvitel szak iránti érdeklődés és egyre magasabb beiskolázási statisztikával rendelkezik a képzés.

A Számvitel és Auditálás Tanszékhez tartozik még az un. Ukrajnában nem akkreditált, magyarországi székhelyen kívüli Gazdálkodás- és menedzsment képzés, melynek anyaintézménye a Nyíregyházi Egyetem Gazdálkodástudományi Intézete. Ez utóbbi szak több mint 20 éve működik a Főiskolánkon, mint az egyik legnépszerübb kihelyezett képzés (évente közel 30 főt iskolázunk be). A képzés által a hallgatók olyan európai tudást és oklevelet szereznek, amivel megismerik a vállalkozások szervezésének alapjait nemzetközi példákon keresztül, valamint a helyi oktatókon keresztül az ukrajnai számviteli, adózási, gazdasági sajátosságokat is megismerhetik.

A fentiek értelmében a Számvitel és Auditálás Tanszék két képzési programot felügyel és irányít (Számvitel és adóügy Bsc nappali és levelező szint, valamint a Gazdálkodás- és menedzsment szak székhelyen kívüli un. nem akkreditált képzés).

A Tanszék aktív kapcsolatokat ápol ukrajnai, és külföldi oktatási, tudományos, s szakmai partnerekkel. Ukrajnában oktatási együttműködés van a Harkovi Simon Kuznecz Egyetemmel, a Zsitomiri Egyetemmel, az Ungvári Nemzeti Egyetemmel. 2021-ben bekapcsolódtunk az Ukrán Nemzeti Bank Global Monew Week rendezvénysorozatába, de szoros kapcsolatot ápolunk a helyi vállalkozókkal és érdekképviseleteikkel is (stakeholderek). Magyarországon szintén több oktatási intézménnyel van szoros kapcsolatunk: Nyíregyházi Egyetem, Debreceni Egyetem, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a bajai Eötvös József Főiskola, Romániában a Babes-Bojai Tudományegyetem stb. Kutatási területen együttműködünk a Nemzetstratégiai Kutatóinézettel, a Magyar Nemzeti Bankkal és számos más gazdasági szereplővel.

A 2020-2021-es tanévben dinamikusan növekedett a hallgatói létszám, ami az első évfolyam beiskolázási rekordjából (24 fő), valamint minden évben szép számmal érkeznek jelentkezők a II. évfolyamra (főleg a Rákóczi Főiskola szakgimnáziumának Számvitel és adóügy szakos hallgatói). A 2021-es tanévet ennek értelmében 82 számvitel és auditálás szakos hallgató kezdte el, amiből 60 nappali és 22 levelező tagozatos (lásd a mellékelt ábrát).

Munkatárs Beosztás Tudományos fokozat, Tudományos cím
Bacsó Róbert tanszékvezető közgazdaságtudományok nagydoktora, professzor
Hanuszics Veronika docens közgazdaságtudományok kandidátusa, docens
Kovács-Rump Henetta tanársegéd
Loszkorih Gabriella tanszékvezető helyettes, docens PhD
Makarovics Viktória docens a gazdaságtudomány kandidátusa, docens
Orlov Igor professzor közgazdaságtudományok nagydoktora
Pálóczi Zsanett asszisztens
Pataki Gábor adjunktus
Pojda-Noszik Nina professzor a gazdaságtudomány kandidátusa, professzor
Sebestyén Edina tanársegéd
Szocska Katalin docens a gazdaságtudomány kandidátusa, docens
Sztojka Natália docens közgazdaságtudományok kandidátusa, docens