Makovecz program – Kárpát-medencei Felsőoktatási Együttműködési Keretprogram

2016-ban a magyar nyelvű képzést folytató külhoni és magyarországi felsőoktatási intézmények közötti együttműködési program kialakítására az Emberi Erőforrások Minisztériuma meghirdette a Makovecz Programot. A program elindítása a magyarországi oktatók külhoni szerepvállalásával és a kétoldalú, kölcsönös hallgatói mobilitások rendszerének megteremtésével kívánja előmozdítani az egységes Kárpát-medencei felsőoktatási tér kialakítását.

Makovecz Hallgatói Mobilitási Program

A pályázat célja:

A Makovecz Program keretében a pályázaton nyertes hallgatók részképzésre utazhatnak a Főiskola partnerintézményeinek egyikébe. A tanulmányutak célja 1-5 hónapos részképzés és/vagy tudományos diákköri dolgozat illetve – amennyiben a téma lehetővé teszi – szakdolgozat elkészítése. A részképzés során a hallgatót a külföldi egyetem saját hallgatóival megegyező státusban fogadja, teljes szemeszteres részképzés esetén a hallgató által a fogadó intézményben teljesített tantárgyak itthoni tanulmányi kötelezettségükbe főiskolai és tanszéki engedéllyel beszámítandók. A részképzés során a hallgató betekintést nyerhet más felsőoktatási intézmények működésébe, oktatási-tudományos folyamataiba, szakmai műhelyeinek munkájába. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a hallgató vállalja, hogy a Főiskolán teljesíteni fogja azokat a tárgyakat, valamint szakmai- és pedagógiai gyakorlatokat, amelyek az adott félévben számára elő vannak írva.

Teljes szemeszteres részképzés esetén a hallgatónak legalább 15 tanulmányi kreditértéket (ECTS) kell teljesítenie a fogadó intézményben, amit a Főiskola elismer.

Az Makovecz Program keretében egy teljes szemeszteres részképzésen résztvevő hallgatók:

A Program keretében 1-4 hónapra pályázók a küldő és a fogadó tanszékekkel egyeztetve programtervet készítenek tervezett tevékenységeikről. Az ösztöndíjas időszak lejárta után a fogadó intézmény ennek teljesítését írásos formában igazolja.

A teljes szemeszteres és a rövidebb időtartamú részképzésen résztvevő hallgatók egyaránt kötelesek 1-3 oldalas szakmai beszámolót készíteni a fogadó intézményben folytatott tevékenységeikről.

A pályázatot azok a hallgatók nyújthatják be, akik:

Az elnyerhető ösztöndíj összege a 2021/22-es tanévben: 120 ezer Ft/hónap, ami magába foglalja az alapösztöndíjat, a kollégiumi díjat, az utazási költséget és az egészségbiztosítást. Amennyiben a fogadó intézmény igényt tart képzési költségre, úgy az ösztöndíj összege annak mértékével növekszik, de ez legfeljebb 40 ezer Ft/fő/hónap lehet.

A pályázat benyújtásának határideje és módja

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. december 15. Jelzett határidőig a pályázati dokumentációt az illetékes tanszék mobilitási koordinátorához szükséges eljuttatni (minden munkanapon 8:00–17:00 óra között). A pályázati határidő lejárta utáni első munkanapon minden tanszék összesíti a jelentkezéseket és az összesített listát megküldik a nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettesnek.

A benyújtott pályázatok elbírálása

A benyújtott pályázatokat a tanszékek által felállított szakmai bizottság bírálja el legkésőbb 2021. december 20-ig, az ösztöndíjra javasoltak névsorát ezen a napon közzéteszik. A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban mobilitási programban. Az egyes tanszékek fenti szempontok szerint tett javaslata alapján a II. RF KMF Szociális Tanácsa dönt azon hallgatók személyéről, akik külföldi felsőoktatási intézményben részképzéses tanulmányokat folytathatnak.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

A teljesítés igazolása:

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködési megállapodást kötött intézmények listája (ahová hallgatóink pályázhatnak, és ahonnét várjuk a hozzánk érkezőket):

Letölthető dokumentumok

Makovecz palyazati felhivas_2021-22

Hírek