Filológia Tanszék

Tanszékvezető:

Beregszászi Anikó habilitált doktor

tanszékvezető professzor, docens

Filológia tanszék Angol Tanszéki Csoport Magyar Tanszéki Csoport Ukrán Tanszéki Csoport
Személyzeti profil E-mail

Útmutató az akadémiai integritáshoz:

akadémiai integritás

A Filológia Tanszék rövid története

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola önálló intézményként 1996-ban kezdte meg működését Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola néven. Az intézmény 2003 óta viseli II. Rákóczi Ferenc nevét. A Filológia Tanszék az intézmény egyik legrégebbi egysége, 1998-ban alakult Nyelvészeti tanszék néven. A tanszékhez tartozott az intézmény összes szakján a magyar, angol, ukrán, német, francia nyelv oktatása. Angol szakos tanárképzés a Rákóczi Főiskolán annak megalakulása óta folyik, a magyar szakos és ukrán szakos tanárképzés 2004-ben indult (az akkor hatályos lehetőségeknek megfelelően szakpárokon). A Tanszék 2004-2012 között kibocsátó tanszék a magyar-angol, magyar-ukrán, magyar-történelem, angol-magyar, angol-történelem, ukrán-magyar szakpárokon. 2012 óta a Tanszék alapszakos (BA) magyar nyelv és irodalom, ukrán nyelv és irodalom, valamint angol nyelv és irodalom szakos tanárokat képez. 2017-óta elérhető a Tanszék képzési kínálatában a magiszteri (MA) szint. 2017 óta okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész, okleveles ukrán nyelv és irodalom szakos bölcsész, 2019 óta okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész szakirányokon folyik MA képzés a Tanszéken. 2022 óta Német nyelv és irodalom tanári alapszakkal bővült a tanszék képzési kínálata.

2004-2006 között a képzési kínálat bővülésének megfelelően a Nyelvészeti tanszéken alegységként létrejött a Magyar tanszéki csoport, az Ukrán tanszéki csoport és az Angol tanszéki csoport. A Tanszék 2005 Óta Filológia Tanszék néven működik, 2023. januárjában a tanszéknek otthont adó Campus felvette az alapító tanszékvezető, Kótyuk István nevét.

A 2023-2024-es tanévben tanszékünk kibocsátó tanszékként hét képzési programot felügyel, amelyek nappali és levelező képzési formában is elérhetők. A Filológia Tanszék hallgatóinak száma összesen 416 fő, ebből nappali tagozatos 213 fő (167 fő alapképzésben és 46 fő mesterképzésben), levelező tagozatos 203 fő (178 fő alapképzésben és 25 fő mesterképzésben).

A tanszék kutatási területei

 1. A magyar mint anyanyelv és idegen nyelv, az ukrán mint államnyelv, az angol mint idegen nyelv oktatásának tartalma és módszerei Kárpátalján.
  Зміст і методи викладання угорської як рідної та іноземної, української як державної, англійської як іноземної мов на Закарпатті.
 2. Az irodalom fejlődési irányai a többnyelvű Kárpátalján.
  Напрямки розвитку літератури на багатомовному Закарпатті.
 3. Az irodalom oktatásának tartalma és módszerei Kárpátalján.
  Зміст і методи літературної освіти на Закарпатті.
 4. A nyelvi helyzet Kárpátalján.
  Мовна ситуація на Закарпатті.

A Filológia Tanszék 2023. évi tudományos eredményei

A Filológia Tanszék 2022. évi tudományos eredményei

Hallgatói és oktatói mobilitás

A Filológia tanszék hallgatói és oktatói rendszeresen részt vesznek ERASMUS+ oktatói és hallgatói mobilitási programban, illetve a Makovecz Hallgatói Mobilitási Programban. A Makovecz Oktatói Program keretében a Filológia tanszéken az elmúlt években több vendégprofesszor tartott előadásokat.

Oktatási és tudományos partnerség

Tanszékünk oktatási és tudományos együttműködés keretében együttműködési szerződést kötött az MTA Nyelvtudományi és Kisebbségkutató Intézetével, KGRE Magyar Nyelvtudományi Tanszékével, az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszéki Csoportjával, a Nyíregyházi Egyetemmel, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Angol Alkalmazott Nyelvészet Tanszékével, az Eperjesi Egyetemmel, az ELTE BTK Ukrán Filológiai Tanszékével, a szlovákiai Gramma Nyelvi Irodával stb. Szoros kapcsolatot tartunk fenn továbbá a Nyitrai Konstantin Filozofus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karával, a Selye János Egyetemmel és más határon túli régiókban működő felsőoktatási intézményekkel valamint több ukrajnai (kijevi Dragomanov Nemzeti Pedagógiai Egyetem, a lembergi Ivan Frankó Nemzeti Egyetem, a kijevi Tarasz Sevcsenkó Nemzeti Egyetem, az Ungvári Nemzeti Egyetem) és számos más magyarországi és határon túli intézménnyel.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológiai tanszéke a 2022-23-as tanévtől kezdődően a Miskolci Egyetemmel együttműködve kettős képzéseket (Double Degree) indított. A Filológia tanszék a Miskolci Egyetemmel közösen négy képzési programra hirdetett felvételt: magyar nyelv és irodalom alapszakos, angol nyelv és irodalom alapszakos, német nyelv és irodalom alapszakos, valamint magyar filológia mesterképzés. A kettős képzési programokra jelentkező hallgatók a Rákóczi Főiskolán folytatott tanulmányaikkal párhuzamosan a Miskolci Egyetemen is tanulnak.

Szoros munkakapcsolatban állunk a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóintézetével, a Kárpátaljai Megyei Pedagógus-továbbképző Intézettel és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséggel is.

A Filológia tanszék kiemelt figyelmet fordít a tudományos utánpótlás-nevelésre. Hallgatóink a különböző tehetséggondozó programok rendszeres résztvevői, a TDK-k résztvevői, jelen vannak különböző szakmai tudományos konferenciákon, publikációik jelennek meg tudományos folyóiratokban és gyűjteményekben. A tanszék végzősei közül többen doktori képzésekben folytatják tanulmányaikat, illetve intézményünk és tanszékünk munkatársaként/oktatójaként dolgoznak. Hallgatóink közül eddig 19 fő szerzett doktori fokozatot.

Végzett hallgatóink jelentős része képzettségének megfelelően tanári pályán dolgozik különböző oktatási intézményekben.

A tudomány mellett számos hallgatónk kamatoztatja a tehetségét a médiában, illetve különböző művészeti területeken (szépirodalom, színház).

 

A Filológia Tanszék egységei: