15 Tehetségpontban kezdte meg 11. tanévét a „Genius” Alapítvány

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2020-2021-es tanévben megkezdte 11. tanévét. Célja továbbra is a tehetséges gyerekek felkarolása, segítése és fejlesztése az esélyegyenlőség jegyében. A Tehetségpontokban Kárpátalja általános- és középiskolásai vehetnek részt különböző korcsoportokban és tanárnyi bontásban.

Az elmúlt évek során tapasztalt széleskörű érdeklődést figyelembe véve, 2021. február 12-én, a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács soron következő ülésén úgy döntött, hogy a már meglévő nyolc tehetségpont 15-re bővül, melyek illeszkednek az újonnan létrejövő kistérségek szerinti felosztáshoz.  Így a 2021/2022-es tanév őszi félévétől kezdődően immáron 15 tehetségpontban indul útjára a tehetséggondozó program.

S.sz. Tehetségpont Tehetségpont helyszíne Koordinátor neve E-mail
1. Aknaszlatinai Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola Benedek Imre benedekimre@indamail.hu
2. Bátyúi Bátyúi Középiskola Taranenkó Marianna taranenkom1980@gmail.com
3-5. Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma Bacskó Erika bacsko.erika@gmail.com
Beregszászi Horváth Anna Gimnázium Katkó Éva katko.eva.79@gmail.com
Beregszászi Kossuth Lajos Líceum Pfeifauf Mónika pfeifaufmonika@gmail.com
6. Mezővári Vári II. Rákóczi Ferenc Középiskola Biró Éva biro.eva29@gmail.com
7. Munkácsi Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola Pfeifer Anita geniusz.munkacs@gmail.com
8. Nagydorbronyi Nagydobronyi Középiskola Molnár Erzsébet erzsebet.zsofi@gmail.com
9. Péterfalvai Péterfalvai Református Líceum Páva Judit pava.judit@gmail.com
10. Ungvári Ungvári 10. Sz. Dayka Gábor Magyar Tannyelvű Középiskola Kulin Judit kulinjudit@kmf.uz.ua
11. Nagyberegi Nagyberegi Református Líceum Ruszka Erzsébet erzsebetruszka@gmail.com
12. Viski Viski Kölcsey Ferenc Általános és Középfokú Tanintézmény Czébely Ilona czebelyicu@gmail.com
13. Kisgejőci Kisgejőci Egry Ferenc Líceum Bogáthy Eleonóra bogathynora@gmail.com
14. Karácsfalvai Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum Magyar Vita vitamagyar@gmai.com
15. Mezőkaszonyi Kaszonyi Arany János Líceum Jánosi Angéla angela.janosi@gmail.com

 

A Beregszászi Tehetségpontokban a tanulók az alábbi korosztály szerinti bontásban vesznek részt:

  • és 4. osztály a Beregszászi Horváth Anna Gimnáziumban
  • 5-6. osztály a Beregszászi Kossuth Lajos Líceumban
  • 7-11. osztály a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Szakgimnáziumában.

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által működtetett Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács  2021. október 11-én tartotta meg soron következő ülését, ahol megnyitották az online jelentkezési felületet, hiszen a foglalkozásokra kizárólag online űrlap kitöltésével lehetett jelentkezni 2021. október 11. – 2021. október 22. között. Ez idő alatt összesen 2019 gyerek regisztrált a tehetségpontokba az alábbi eloszlás szerint:

S.sz. Tehetségpont megnevezése Jelentkezők létszáma
1. Aknaszlatinai 95
2. Bátyúi 177
3. Beregszászi I. (II. RF KMF Szakgimnáziuma) (7-11.o.) 111
4. Beregszászi II. (Beregszászi Horvárth Anna Gimnázium) (3-4.o.) 118
5. Beregszászi III. (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum) (5-6. o.) 65
6. Karácsfalvai 170
7. Kaszonyi 193
8. Kisgejőci 105
9. Mezővári 128
10. Munkácsi 91
11. Nagyberegi 88
12. Nagydobronyi 227
13. Péterfalvai 195
14. Ungvári 110
15. Viski 146
Összesítő 2019

A 2019 jelentkező összesen 77 kárpátaljai magyar oktatási intézményt képvisel az alábbiak szerint:

S.sz. Intézmény megnevezése Jelentkezők létszáma
1. Akli Petőfi Sándor Elemi Iskola 7
2. Aklihegyi Gimnázium 22
3. Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola 60
4. Asztélyi Elemi Iskola 10
5. Badalói Gvadányi József Általános Iskola 19
6. Bakosi Elemi Iskola 0
7. Barkaszói Középiskola 26
8. Batári Elemi Iskola 1
9. Bátyúi Középiskola 63
10. Benei Gimnázium 0
11. Beregrákosi Általános Iskola 0
12. Beregszászi Horváth Anna Gimnázium 35
13. Beregszászi Opre Roma Gimnázium 0
14. Beregszászi Zrínyi Ilona Líceum 23
15. Beregszászi Bethlen Gábor Líceum 10
16. Beregszászi Esze Tamás Gimnázium 0
17. Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 72
18. Beregszászi Mikes Kelemen Líceum 24
19. Beregszászi Petőfi Sándor Gimnázium 20
20. Beregújfalui Gimnázium 19
21. Borzsovai Gimnázium 14
22. Bótrágyi Általános Iskola 22
23. Csapi 2. Sz. Széchenyi István Középiskola 6
24. Császlóci Oktatási Nevelési Komplexum 0
25. Csepei ONK 0
26. Csetfalvai Móricz Zsigmond Gimnázium 0
27. Csomai Líceum 5
28. Csongori Gimnázium 32
29. Dédai Gimnázium 3
30. Derceni Középiskola 18
31. Eszenyi Bázisiskola 19
32. Fancsikai Középiskola 13
33. Feketeardói Középiskola 0
34. Fertősalmási Általános Iskola 1
35. Forgolányi Gimnázium 17
36. Fornosi Általános Iskola 38
37. Gálocsi Elemi Iskola 0
38. Gáti Kovács Vilmos Líceum 47
39. Guti Gimnázium 35
40. Gyulai Gimnázium 23
41. Halábori Gimnázium 0
42. Haranglábi Oktatási-Nevelési Komplexum 16
43. Hetyeni Elemi Iskola 0
44. Homoki Általános Iskola 12
45. Huszti Magyar Tannyelvű Iskola 49
46. II. RF KMF Szakgimnázium 6
47. Izsnyétei 2. Sz. Magyar Tannyelvű Gimnázium 25
48. Jánosi Líceum 3
49. Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum 83
50. Kaszonyi Arany János Líceum 52
51. Kígyósi Oktatási Nevelési Központ 0
52. Kisbégányi Gimnázium 7
53. Kisdobronyi Líceum 45
54. Kisgejőci Egry Ferenc Líceum 41
55. Koncházai Bázisiskola 0
56. Kőrösmezői 1. Sz. Középiskola 0
57. Mátyfalvai Általános Iskola 0
58. Mezőgecsei Kajdy Lajos Gimnázium 0
59. Munkácsi 14. Számú Általános Iskola 0
60. Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola 5
61. Munkácsi Szent István Líceum 1
62. Nagybégányi Gimnázium 22
63. Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola 22
64. Nagyberegi Református Líceum 47
65. Nagydobronyi Középiskola 92
66. Nagydobronyi Református Líceum 14
67. Nagygejőci Gimnázium 21
68. Nagymuzsalyi Hunyadi János Líceum 20
69. Nagypaládi Móricz Zsigmond Középszintű Oktatási Intézmény 34
70. Nagyszőlősi Perényi Zsigmond  Középiskola 0
71. Nevetlenfalui Középiskola 29
72. Oroszi Gimnázium 31
73. Palágykomoróci Gimnázium 12
74. Papi Magyar Tannyelvű Gimnázium 29
75. Péterfalvi Líceum 28
76. Péterfalvi Református Líceum 4
77. Rafajnai Gimnázium 25
78. Rahói 1. Sz. Középiskola 0
79. Ráti Gimnázium 2
80. Salamoni Gimnázium 20
81. Salánki Középiskola 16
82. Sislóci Líceum 0
83. Somi Gimnázium 14
84. Szalókai Általános Iskola 0
85. Szerednyei Iskola 0
86. Szernyei Általános Iskola 51
87. Szolyvai 1. Sz. Elemi Iskola-Óvoda 0
88. Szürtei Középiskola 11
89. Técsői Hollósy Simon Magyar Tannyelvű Középiskola 35
90. Técsői Magyar Tannyelvű Bentlakásos Líceum 0
91. Tiszaágteleki Általános Iskola 10
92. Tiszaásványi Gimnázium 14
93. Tiszabökényi Gimnázium 28
94. Tiszakeresztúri Oktatási-Nevelési Központ 23
95. Tiszaújhelyi Oktatási-Nevelési Központ 9
96. Tiszaújlaki Széchenyi I. Középiskola 24
97. Ungvári 10. Sz. Dayka Gábor Magyar Tannyelvű Középiskola 94
98. Ungvári Magyar Tannyelvű Elemi Iskola és Gimnázium 3
99. Vári II. Rákóczi Ferenc Középiskola 43
100. Verbőci Középiskola 2
101. Viski Kölcsey Ferenc Általános és Középfokú Tanintézmény 97
102. Zápszonyi Gimnázium 44
Összesen: 2019

A szombatonként megvalósuló foglalkozások időtartama 4×60 perc, amelyek az alábbi korosztályi és csoportbontásban zajlanak a Tehetségpontokban. A különböző tantárgyi csoportok abban az esetben indulnak, ha az arra jelentkezők létszáma eléri az 5 főt.

3. és 4. osztály külön-külön 5-6. osztály együtt
·         Matematika

·         Magyar nyelv és olvasás

·         Népi kultúra

·         Természetrajz

·         Történelem, Irodalom, Művészettörténet

·         Angol nyelv, Ukrán nyelv, Magyar nyelv

·         Matematika, Informatika, Fizika

·         Biológia, Kémia, Földrajz

 

7-8. osztály együtt 9-11. osztály együtt
·         Történelem, Irodalom, Művészettörténet

·         Angol nyelv, Ukrán nyelv, Magyar nyelv

·         Matematika, Informatika, Fizika

·         Biológia, Kémia, Földrajz

·         Történelem, Irodalom, Művészettörténet

·         Angol nyelv, Ukrán nyelv, Magyar nyelv

·         Matematika, Informatika, Fizika

·         Biológia, Kémia, Földrajz

 

A jelentkezők a választható korosztályi és tantárgyi blokkokban az alábbi eloszlás szerint regisztráltak:

Korosztályi bontás Tantárgyi bontás Létszám
3. osztály Alsós 370
4. osztály Alsós 343
Összesen az 3 és 4 osztályban: 713
5-6. osztály Biológia – Kémia – Földrajz 80
Matematika – Informatika – Fizika 251
Magyar nyelv- angol nyelv – ukrán nyelv 161
Történelem – Irodalom – Művészettörténet 78
Összesen az 5-6. osztályban: 570
7-8. osztály Biológia – Kémia – Földrajz 155
Matematika – Informatika – Fizika 89
Magyar nyelv- angol nyelv – ukrán nyelv 124
Történelem – Irodalom – Művészettörténet 105
Összesen az 7-8. osztályban: 473
9-11. osztály Biológia – Kémia – Földrajz 87
Matematika – Informatika – Fizika 49
Magyar nyelv- angol nyelv – ukrán nyelv 49
Történelem – Irodalom – Művészettörténet 78
Összesen az 9-11. osztályban: 263
Összesen: 2019

A foglalkozások 2021. november 6., 2021. november 13., 2021. november 20-án valósulnak meg. Kivételt képez ez alól a Nagyberegi és a Munkácsi tehetségpontot. A Munkácsi Tehetségpontban ugyanis csak 2021. november 13-án veszi kezdetét a tehetséggondozó munka. A felújítás munkálatok következtébe a tehetségpontnak helyet adó Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Líceum helyett a Munkácsi Szent István Líceumban kerülnek megtartásra az idei foglalkozások. Nagyberegen pedig technikai okok miatt a november 13-i foglalkozások december 4-én kerülnek megtartásra.

A tehetséggondozó programban összesen 237 tanár vesz részt tehetségpontonként.

S.sz. Tehetségpont megnevezése Oktatók létszáma
1. Aknaszlatinai 11
2. Bátyúi 14
3. Beregszászi I. (II. RF KMF Szakgimnáziuma) (7-11.o.) 16
4. Beregszászi II. (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium) (3-4.o.) 7
5. Beregszászi III. (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum) (5-6. o.) 12
6. Karácsfalvai 15
7. Kaszonyi 15
8. Kisgejőci 18
9. Mezővári 26
10. Munkácsi 14
11. Nagyberegi 13
12. Nagydobronyi 17
13. Péterfalvai 14
14. Ungvári 29
15. Viski 16
Összesítő 237

 

Valamennyi tehetségpontot, az esélyegyelőség jegyében végzett tehetséggondozó munka érdekében technikai eszközökkel szereltünk fel, összesen tizenkét millió forint összegben a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség közbenjárásának köszönhetően, mely eszközöket 2021. október 20–án adtunk át a Tehetségpontoknak.

Valamennyi gyermek eljutását a tehetségpontokba szervezett buszokkal oldjuk meg, kísérő tanárok felügyeletével.

A tehetségpontokban résztvevő gyerekek étkeztetését, utaztatását, a teljes program megvalósulása során felmerülő költségeket a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatja, amelyet ezúton is nagyon szépen köszönünk!

A megnyitó ünnepséget megtisztelte jelenlétével:

Gyebnár István – Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja

Csernicskó István – a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács elnöke

Soós Katalin – a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának igazgatója

 

Váradi Natália,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója