Erasmus+ pályázati felhívás partnerországban – Romániában – megvalósuló oktatási és képzési célú mobilitásra (STA, STT) a 2019/2020-as tanévben (KA107)

I. A pályázat célja: lehetőség biztosítása meghatározott oktatási területhez kötődő oktatási mobilitási tevékenység (STA), valamint képzési célú mobilitási tevékenység (STT) megvalósítására a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen (Kolozsvár, Románia).

Az oktatási mobilitás hozzájárul az oktató személyes és szakmai fejlődéséhez, és elősegíti a fogadó intézménnyel való kapcsolattartást és együttműködést.

A képzési mobilitás hozzájárul a munkatársak személyes és szakmai fejlődéséhez, lehetőséget nyújt tapasztalatcserére, bevált gyakorlatok cseréjére, elősegíti az Erasmus+ programon belüli és kívüli intézményi együttműködést.

Jelen felhívás keretében megpályázható mobilitások:

egy oktatási mobilitás (STA), az intézményközi szerződések által meghatározott oktatási területeken, ezek ISCED kódok és fogadó karok szerint a következők:

0521 Environmental sciences – Kolozsvári Kar és/vagy Csíkszeredai Kar;

051 Biological and related sciences – Kolozsvári Kar és/vagy Csíkszeredai Kar;

egy képzési mobilitás adminisztratív munkakörben dolgozó munkatársak számára (STT), megvalósítható a Sapientia EMTE bármely karán.

 

II. Ösztöndíj

A nyertes pályázók a mobilitás ideje alatt Erasmus+ ösztöndíjban részesülnek, amely megélhetési támogatást és útiköltség támogatást foglal magába. A megélhetési támogatás 140 EUR/nap, az útiköltség támogatás 180 EUR/fő.

Az Erasmus+ támogatás hozzájárul a mobilitás megvalósításához, de előfordulhat, hogy nem fedezi teljes egészében a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit, ezért megengedett bármely egyéb, nem Európai Uniós finanszírozási forrásból származó támogatás igénybevétele (nyertes pályázat esetén nyilatkozni kell arról, hogy a résztvevő a mobilitás ideje alatt nem részesül más uniós támogatásban).

III. A mobilitások megvalósításának periódusa, időtartama

STA: Jelen pályázat keretében 2019. november 25. és 2020. május 08. között megvalósuló oktatási mobilitásra lehet pályázni. A mobilitás időtartama és az oktatási órák száma: 5 egymást követő nap és 8 tanítási óra, a mobilitás nem lehet ennél rövidebb, és nem foglalhat magába zero grantos napo(ka)t. A mobilitás periódusába az utazási napok nem számítanak bele. Oktatási mobilitás kizárólag a fogadó intézmény oktatási (szorgalmi) időszakában valósítható meg.

STT: Jelen pályázat keretében 2019. november 25. és 2020. május 08. között megvalósuló képzési mobilitásra lehet pályázni. A mobilitás időtartama 5 egymást követő munkanap, a mobilitás nem lehet ennél rövidebb, és nem foglalhat magába zero grantos napo(ka)t. A mobilitás periódusába az utazási napok nem számítanak bele.

A mobilitások lebonyolítása a támogatási szerződés megkötésének pillanatában érvényes Erasmus+ mobilitási szabályzatok szerint fog történni.

Figyelem! Ukrán állampolgároknak a Romániába való belépéshez útlevél szükséges, és rövid távú tartózkodás esetén (90 nap 180 napból) a vízummentesség csak a biometrikus útlevéllel rendelkezőket illeti meg (további információk https://www.mae.ro/en/node/2040)! Szükség esetén a vízum beszerzése a résztvevő egyéni felelőssége, ezzel kapcsolatban sem a küldő, sem a fogadó intézményt kötelesség vagy felelősség nem terheli.

 

IV. A pályázás feltételei

Nem nyújthat be pályázatot olyan személy, akinek az állandó lakhelye Romániában van.

A pályázónak ajánlatos rendelkeznie angol nyelvtudással, mert az okiratok és nyomtatványok túlnyomó része angol nyelvű, beleértve a támogatási szerződést is.

Az Erasmus+ mobilitási program nem támogat konferencia-részvételt és kutatási tevékenységet.

STA – 1 hely:

Pályázatot kizárólag a II. Rákóczi Ferenc KMF azon főállású oktatója nyújthat be, aki jelen felhívás I. pontjában meghatározott tudományterületek valamelyikén tevékenykedik. Nyertes pályázat esetén támogatási szerződés csak aktív munkaszerződéssel rendelkező oktatóval köthető.

Az egyéni pályázatban megfogalmazott munkatervnek összhangban kell lennie a mobilitás céljával. Az oktatási mobilitás célja kizárólag a fogadó intézményben végzett oktatási tevékenység lehet.

STT – 1 hely:

Pályázatot nyújthatnak be a II. Rákóczi Ferenc KMF főállású adminisztratív, vagy más, nem oktatói munkakört betöltő munkatársai. Nyertes pályázat esetén támogatási szerződés kizárólag aktív munkaszerződéssel rendelkező alkalmazottal köthető.

Az egyéni pályázatban megfogalmazott munkatervnek összhangban kell lennie a mobilitás céljával és a pályázó munkakörével. A képzési mobilitás célja a saját adminisztratív vagy más, nem oktatási jellegű munkakörrel kapcsolatos továbbképzési tevékenység lehet.

 

V. Pályázati dokumentumok

A pályázatot elektronikusan kérjük elkészíteni, és nyomtatott formában, a szükséges aláírásokkal ellátva, egy eredeti példányban kell benyújtani a tanszéki Erasmus+ koordinátornak, STT-pályázat esetén a Rektori Titkárság vezetőjének.

A pályázati dossziénak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

  1. Kitöltött pályázati űrlap, STA esetében a tanszékvezető, STT esetében a rektor jóváhagyásával (I. a és b. melléklet).
  2. Szakmai önéletrajz (magyarul vagy angolul).
  3. Angol nyelven kitöltött, a nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettes által is aláírt, a megpályázott helynek megfelelő típusú (STA vagy STT) Mobility Agreement egyezmény (munkaterv, II. a. és b. melléklet). A fogadó fél aláírása pályázati fázisban opcionális, de nyertes pályázat esetén a mobilitás megkezdése előtt kötelező lesz beszerezni.

 

A pályázati felhívás mellékletei innen tölthetők le:

 

Hiányos, a pályázati feltételeknek nem megfelelő, vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadunk el.

 

VI. Bírálati szempontrendszer

Az elbírálás során a meghirdetett oktatási területhez való kapcsolódás, a munkaterv és a szakmai önéletrajz kerül értékelésre, figyelembe véve az alábbi kritériumokat, elveket is:

– angol nyelvtudás;

– részvétel az Erasmus programok lebonyolításában (idegen nyelvű kurzusok megtartása beérkező külföldi hallgatók számára, Erasmus tevékenységek szervezésében való segédkezés, új kapcsolatok létrehozásának elősegítése stb.);

– részvétel az oktatási tevékenységen kívüli egyéb egyetemi feladatokban;

– a II. Rákóczi Ferenc KMF-en töltött szolgálati idő.

 

VII. Leadási határidő: 2019. november 15. péntek, déli 12 óra.

A pályázat eredményét a leadási határidőtől számított 20 munkanapon belül közöljük.

Jelentkezni tanszéki Erasmus+ koordinátoroknál, STT-pályázat esetén a Rektori Titkárság vezetőjénél lehet.

Beregszász, 2019. október 25.