Szakképzés


A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Szakgimnáziuma
A 2022/2023-es tanévre felvételt hirdet:
Nappali tagozatos
Emelt szintű szakképesítésre
(Фахова передвища освіта)

Azok a jelentkezők, akik a 9. osztály elvégzését követően általános iskolai végzettség alapján szeretnék folytatni tanulmányaikat emelt szintű szakképesítésen, minden szakra két tantárgyból kell felvételi vizsgát tenni. A vizsga eredménye és a bizonyítvány átlaga együtt adják a felvételi pontszámot. A vizsgakövetelmények az általános iskola tantárgyaihoz igazodnak. A mintafeladatok megtalálhatóak intézményünk, valamint a főiskola honlapján:

SZAK

A VIZSGATÁRGYAK

MINIMÁLISAN ELÉRENDŐ PONTSZÁM

KÖLTSÉG-HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGE EGY TANÉVRE, UAH

Óvodapedagógia

1. Ukrán nyelv

120

0

2. Irodalom (magyar és világirodalom)

120

Szociális munka

1. Ukrán nyelv

120

0

2. Irodalom (magyar és világirodalom)

120

Számvitel és adóügy

1. Ukrán nyelv

120

0

2. Matematika

120

Alkalmazott matematika (informatikai szakirány)

1. Ukrán nyelv

120

0

2. Matematika

120

Turizmus

1. Ukrán nyelv

120

0

2. Földrajz

120

 

Az emelt szintű szakképesítés elvégzése után a diákok tanulmányaikat közvetlenül a főiskola alapképzésének (BA/BSc) 2. évfolyamán folytathatják a felvételi követelményeknek megfelelően.

Jelentkezési időszak:

2022. június 23 – július 13.

A felvételi vizsgákra

2022. július 14 – 23. között kerül sor.

A JELENTKEZÉSHEZ BENYÚJTANDÓ OKIRATOK:

  • a már megszerzett végzettséget igazoló bizonyítvány és mellékletének másolata;
  • a személyi igazolvány másolata;
  • a lakcímigazolás másolata;
  • a születési anyakönyvi kivonat másolata;
  • 6 db 3×4 cm-es színes okmánykép.

Jelentkezéskor az okiratok eredeti példányát fel kell mutatni!

Elérhetőségek:

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma,

90 202 Beregszász, Oroszlán utca 30.

A felvételi és jelentkezési eljárással kapcsolatban

részletesen tájékozódhatsz munkanapokon 8.00 és 17.00.

Mobilszám: +38-097-913-0416

 E-mail: felveteli.szakgimnazium@gmail.com