Csernicskó István beszéde a Rákóczi-főiskola tanévnyitó ünnepségén

Tisztelt Miniszter Úr, Egyházi és Világi Méltóságok, Hölgyeim és Uraim!
Kedves Kollégák, Hallgatók!

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola alapítványi felsőoktatási intézmény, amely így állami vagy önkormányzati támogatásban nem részesül Ukrajnában, ám Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma, illetve a Felsőoktatás Minőségbiztosításának Nemzeti Ügynöksége, az úgynevezett НАЗЯВО összes szakmai, személyi és tárgyi követelményének eleget kell tennie.

Ez rendben is van így, és a főiskola meg is felel ezeknek a követelményeknek. Ezt igazolja, hogy a felsőfokú szakképzés 5 szakja, valamint az alapképzésben működő 12 szak mindegyike rendelkezik ukrán állami akkreditációval, a mesterképzés 7 szakja közül 5 szintén akkreditált, 2 szak akkreditációja pedig az előttünk álló tanévben esedékes.

Intézményünk alap- és mesterképzéseiben összesen 939 hallgató kezdte el az idei tanévet. Ezek a diákok kivétel nélkül sikeresen tették le a központi független tesztvizsgát, az úgynevezett ZNO-t ukrán nyelvből és irodalomból, hiszen enélkül egyetlen szakra sem nyújthatták volna be jelentkezésüket a felsőoktatásba. Diákjaink tehát az ukrán állam által kiállított hivatalos okmánnyal rendelkeznek arról, hogy beszélik az államnyelvet, a mesterképzésbe felvételt nyert fiatalok pedig emellett egy sikeres középfokú angol nyelvvizsgával is rendelkeznek, ami a minisztériumi előírások szerint szintén felvételi követelmény. Ha az ukrán és az angol mellé diákjaink többségének anyanyelvét, a magyart is hozzátesszük, láthatjuk, hogy az anyanyelven, vagyis magyarul elvégzett középiskolára építve is megalapozható a többnyelvűség.

A főiskola felsőfokú szakképző intézetében további 319 fiatal tanul. A kihelyezett képzéseket ebben a tanévben szintén 319 fő látogatja. Az Egán Ede Szakképzési Centrum képzéseire 219 fő iratkozott be. A Felnőttképzési Központunkban máig 887 fő jelentkezett az ukránnyelv tanfolyamokra, a magyar mint idegen nyelv kurzusoknak pedig – tessék jól figyelni! – 3.145 jelentkezője van eddig.

A mai esemény tehát a Rákóczi-főiskolán (az összes képzési formát és szintet figyelembe véve) mindösszesen 5.828 hallgató számára jelenti a 2020/21-es tanév ünnepélyes megnyitását. Az oktatói gárdával, valamint az adminisztratív és technikai munkatársakkal kiegészülve 6 ezernél is többen vagyunk tehát.

Tisztelt Kollégák! Kedves Elsőéves Hallgatók!

Az előttünk álló tanévre valamennyiünknek eredményes, élményekben és sikerekben gazdag, no és természetesen egészségben töltött tanévet kívánok!

2020. szeptember 23.

Csernicskó István
megbízott rektor