Ülésezett a Rákóczi-főiskola Tudományos Tanácsa

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Tanácsa közgyűlést tartott december 22-én az intézmény átriumában.
A résztvevőket Csernicskó István, a főiskola rektora köszöntötte, majd ismertette a napirendi pontokat, amelyet a tanács tagjai egyöntetűen elfogadtak.

A főiskola tudományos tanácsának tagjai az alábbi beszámolókat hallgatták meg és fogadták el:
• a Felvételi Bizottság 2020. évi munkájának beszámolója,
• a Rákóczi-főiskola felvételi szabályzata, ill. a felvételi bizottság működési szabályzata,
• a II. RF KMF Szakgimnáziumának felvételi szabályzata, ill. a felvételi bizottság működési szabályzata,
• a felvételi bizottság személyi összetétele,
• a szakgimnázium felvételi bizottságának személyi összetétele,
• a vizsgaidőszak előkészítése,
• a szakok, szakirányok és képzési programok akkreditálásának és licenzálásának helyzete,
• tudományos címek odaítélése a főiskola munkatársainak,
• a 2020/2021-es tanév II. félévének tanévszerkezete,
• járványmegelőzési intézkedések,
• a tantárgyak módszertani ellátottságáról szóló szabályzata,
• az órarend szerkezete,
• a Rákóczi-főiskola Intézményi Publikációtárának bemutatása,
• a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola fejlesztési terve és belső minőségbiztosítási koncepciója (2021–2025),
• az oktatói-kutató munkakörben foglalkoztatott munkatársak szerződéseiről.

A tanácsülés kezdetén a rektor tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy hat oktató kérelmezte a docensi tudományos cím jóváhagyását a tanácstól. A gyűlésen titkos szavazás eredményeként mind a hat oktató megkapta az előterjesztéshez szükséges jóváhagyást.
Szamborovszkyné Nagy Ibolya, az Apáczai Csere János Könyvtár igazgatója tájékoztatta a jelenlévőket, hogy elindították az intézmény repozitórium-rendszerét, egy dokumentumszervert, amelyen hamarosan a főiskola oktatóinak összes publikációja elérhetővé válik.
Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola elnöke a tanácsülés végén arra biztatta az oktatókat, hogy a sikeres akkreditációk érdekében igyekezzenek minőségi előrehaladást elérni tudományos pályájukon.