A kiadvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2011-ben alapí- tott Fodor István Kutatóközpontjának történeti hátteréről, működéséről, célki- tűzéseiről, működési egységeiről, intézményközi kapcsolatairól, megalapítását követő első 10 évének eredményeiről nyújt átfogó és részletes tájékoztatást.

Kiadásra javasolta a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Tanácsa (2021.10.27., 10. számú jegyzőkönyv). 

Készült a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Fodor István Kutatóközpontja, Biológia és Kémia Tanszéke, valamint Kiadói Részlege közreműködésével.

Szerzők:
Kolozsvári István, Andrik Éva, Kopor Zoltán, Ljubka Tibor, Molnár Attila, Severa Miroszláv, Vass Gábor és Kohut Erzsébet

Szerkesztette:
Kolozsvári István

Lektorálta:
Dr. Csoma Zoltán tanszékvezető helyettes, Biológia és Kémia Tanszék, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Műszaki szerkesztés és tördelés: Kolozsvári István

Korrektúra: Gricza-Varcaba Ildikó

Borítóterv: Kolozsvári István. A borítón Kolozsvári István felvétele látható.

ETO-besorolás: a II. RF KMF Apáczai Csere János Könyvtára

A kiadásért felel:

Dobos Sándor részlegvezető, Kiadói Részleg,

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

A kézirat elkészítését és a kiadvány megjelentetését Magyarország Beregszászi Konzulátusa támogatta.

Kiadó: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (cím: 90 202, Beregszász, Kossuth tér 6. E-mail: foiskola@kmf.uz.ua) és a „RIK-U” Kft. (cím: 88 000 Ungvár, Gagarin u. 36. E-mail: print@rik.com.ua)

Nyomdai munkálatok: „RIK-U” Kft.

ISBN 978-617-8046-18-7                                                     

© A szerzők, 2021
© A szerkesztő, 2021
© II. RF KMF, Fodor István Kutatóközpont, 2021

borító