Ukrajna 2005. május 19-én csatlakozott a bolognai folyamathoz. A bolognai rendszerre hivatkozva egységes felvételi mechanizmust vezettek be. 2005-ben létrehozták az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központot, hogy felmérjék a felvételizők tárgyi tudását. 2008-tól tették kötelezővé, hogy a középiskolák végzőseinek tudását külső független tesztvizsgával értékelik (ZNO). Az új értékelési rendszert folyamatosan vezették be. Előbb azok számára volt kötelező az ukrán nyelv és irodalom külső független tesztelés, akik felsőoktatásban kívánták folytatni tanulmányaikat. Ezt követően minden végzős diáknak tesztvizsga formá-jában kellett érettségiznie ukrán nyelvből, majd az ukrán mellett egy választható tárgyat is kötelezővé tettek. 2019-től iskolatípustól és továbbtanulási szándéktól függetlenül minden érettségizőnek minimum 3 tárgyból független tesztvizsgát kellett tennie. Ez volt az első év, amely érettségi vizsgái országos teljeskörű felmérésnek tekinthetők, és eredményei lehető-séget teremtenek az oktatási intézmények teljesítményének összehasonlítására. Munkánk célja, hogy átfogó képet nyújtsunk a kárpátaljai érettségizők teljesítményéről országos és kárpátaljai összehasonlításban. Az eredményeinket közlő monográfiát pedagógusoknak, érettségizőknek, érettségi előtt állóknak, az ő szüleiknek, iskolafenntartóknak, iskolaveze-tőknek, az érettségizők, és az iskolaválasztás előtt álló szülőknek egyaránt ajánljuk.

Kiadásra javasolta a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Tudományos Tanácsa (2020.05.22., 3. számú jegyzőkönyv).

Készült a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Kiadói Részlege
és Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontja közreműködésével.

Szerzők:
Orosz Ildikó és Pallay Katalin

Lektorálta:
Prof. dr. Csernicskó István (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola)

Szilágyi Lajos (Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség)

Műszaki szerkesztés és tördelés: Dobos Sándor

Korrektúra: Gricza-Varcaba Ildikó

Borítóterv: Pallay Katalin és Vezsdel László

ETO-besorolás: a II. RF KMF Apáczai Csere János Könyvtára

A kiadásért felel:
Dobos Sándor (részlegvezető, Kiadói Részleg, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola)

A monográfia tartalmáért a szerzők a felelősek.

A tudományos kiadvány megjelenését támogatta:

Kiadó: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (cím: 90 202, Beregszász, Kossuth tér 6. E-mail: foiskola@kmf.uz.ua) és a „RIK-U” Kft. (cím: 88 000 Ungvár, Gagarin u. 36. E-mail: print@rik.com.ua)
Nyomdai munkálatok: „RIK-U” Kft.

ISBN 978-617-7868-78-0

© A szerzők, 2021
© II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2021