Minden emberre jellemző valamilyen mértékben a kommunikációs szükséglet: a szoci- ális kapcsolatok ápolásának igénye, az új benyomások, érzések keresése, a tudásvágy, illetve az, hogy személyes érzéseit és véleményét másokkal megossza. Egyrészről a be- széd a tevékenység szervezésének módja, másrészről a személyes kontaktus által az em- ber ember iránti „igénye” valósul meg. Az emberi tevékenység minden formája (játék, vezetés, nevelés stb.) általában a beszéd által nyilvánul meg. A párbeszéd saját magunk- kal is úgy történik, hogy az ember gondolatban folytatja beszélgetését azzal a partnerrel, akivel nemrég beszélt. A kommunikáció során nemcsak az emberi tevékenységeinkről beszélünk kölcsönösen egymásnak, hanem elképzeléseinkről, gondolatainkról, érzése- inkről is. Jelen monográfia célja, hogy pszichológiai-pedagógiai aspektusban nyújtson átfogó képet többek között a kommunikáció, a kommunikációs kultúra, a kommunikáci- ós képességek, a csoportközi interakciók, valamint a tömegkommunikáció jellemzőiről.

Kiadásra javasolta a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Tanácsa (2020.12.03., 8. számú jegyzőkönyv).

Készült a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Kiadói Részlege, valamint Pedagógia és Pszichológia Tanszéke közreműködésével.

Szerzők:
Orbán-Lembrik Lídia és Orosz Ildikó

Lektorálta:

Álla Boriszjuk, a pszichológiatudományok doktora, professzor (Bukovinai Állami Orvostudományi Egyetem, Pszichológia és Filozófia Tanszék)
Igor Goján, a filozófiatudományok doktora, professzor (Vaszil Sztefanik Kárpátmelléki Nemzeti Egyetem, Szociálpszichológia Tanszék)
Berghauer-Olasz Emőke, PhD, docens (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Pedagógia és Pszichológia Tanszék)

Műszaki szerkesztés és tördelés: Dobos Sándor és Vezsdel László
Korrektúra: Gricza-Varcaba Ildikó
Borítóterv: Vezsdel László
ETO-besorolás: a II. RF KMF Apáczai Csere János Könyvtára

A kiadásért felel:
Dobos Sándor (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Kiadói Részleg) A monográfia tartalmáért a szerzők a felelősek.

A tudományos kiadvány megjelenését támogatta:

Kiadó: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (cím: 90 202, Beregszász, Kossuth tér 6. E-mail: foiskola@kmf.uz.ua) és a „RIK-U” Kft. (cím: 88 000 Ungvár, Gagarin u. 36. E-mail: print@rik.com.ua)

Nyomdai munkálatok: „RIK-U” Kft.

ISBN 978-617-8046-30-9                                                                         

© A szerzők, 2021
© II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2021