Az oktatási segédlet egyetemi képzésben részt vevő biológus és kertészmérnök hallgatók, valamint amatőr kertészek számára nyújt rendszerezett ismereteket nemesített rózsafajták felismeréséhez. A kiadvány gazdagon illusztrált formában mutatja be a nagydobronyi főiskolai rózsagyűjtemény fajtáit, azok fontosabb jellemzőit.

Kiadásra javasolta a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Tanácsa (2021.10.27., 10. számú jegyzőkönyv).

Készült a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Fodor István Kutatóközpontja, Biológia és Kémia Tanszéke, valamint Kiadói Részlege közreműködésével.

Szerzők:
Kopor Zoltán, Vass Gábor, Kolozsvári István és Kohut Erzsébet

Szerkesztette:
Kolozsvári István

Lektorálta:
Dr. Boronkay Gábor tudományos főmunkatárs, Budatétényi Rózsakert, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

Dr. Andrik Éva tudományos munkatárs, Fodor István Kutatóközpont, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Műszaki szerkesztés és tördelés: Kolozsvári István
Korrektúra: Gricza-Varcaba Ildikó
Borítóterv: Kolozsvári István. Az elülső borítón Márk Gergely által neme- sített II. Rákóczi Ferenc emléke, a hátulsó borítón Zrínyi Ilona emléke nevű rózsafajták képe látható.
ETO-besorolás: a II. RF KMF Apáczai Csere János Könyvtára

A kiadásért felel:

Dobos Sándor részlegvezető, Kiadói Részleg, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

A kiadvány megjelenését a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács támogatta.

Kiadó: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (cím: 90 202, Beregszász, Kossuth tér 6. E-mail: foiskola@kmf.uz.ua) és a „RIK-U” Kft. (cím: 88 000 Ungvár, Gagarin u. 36. E-mail: print@rik.com.ua)

Nyomdai munkálatok: „RIK-U” Kft.

ISBN 978-617-8046-17-0                                                           

© A szerzők, 2021
© A szerkesztő, 2021
© II. RF KMF, Fodor István Kutatóközpont, 2021

borító