Монографія є продовженням дослідження «Антропонімічний вимір американ-ського романтизму». Базуючись на теоретичних засадах, викладених у попередній розвідці, а також залучаючи інструментарій постмодерної критики (Р. Барт, Ж. Деррида, У. Еко, К. Леві-Строс, Ж. Лакан, Х. Блум, Ю.Крістева, П.Рікер) автор аналізує специфіку функціонування літературних антропонімів у творах сучас-них знакових письменників. Розрахована на фахівців з історії та теорії літератури, викладачів та студентів вузів.

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ (протокол № 1 від 10.02.2020)

Підготовлено Видавничим відділом спільно з кафедрою філології Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці II

Автор: Олена Горенко

Рецензенти:
Наталія Баняс, кандидат філологічних наук (ЗУІ ім. Ф.Ракоці ІІ)
Томаш Врабель, кандидат філологічних наук (ЗУІ ім. Ф.Ракоці ІІ)

Технічне редагування: Олександр Добош
Верстка: Ласло Веждел
Коректура: авторська
Обкладинка: Ласло Веждел
УДК: Бібліотечно-інформаційний центр “Опацої Чере Янош” при ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ

Відповідальні за випуск:
Степан Черничко (ректор Закарпатського угорського інституту ім. Ф.Ракоці II) Ільдіко Орос (президент Закарпатського угорського інституту ім. Ф.Ракоці II) Олександр Добош (начальник Видавничого відділу ЗУІ ім. Ф.Ракоці ІІ)

За зміст монографії відповідальність несе автор

Друк наукового видання здійснено за підтримки уряду Угорщини

Видавництво: Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II (адреса: пл. Кошута 6, м. Берегове, 90 202. Eлектронна пошта: foiskola@kmf.uz.ua) та ТОВ «РІК-У» (адреса: вул. Гагаріна 36, м. Ужгород, 88 000. Eлектронна пошта: print@ rik.com.ua)
Поліграфічні послуги: ТОВ «РІК-У»

ISBN 978-617-7868-43-8

© Олена Горенко, 2020
© Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, 2020