Nemzetközi tudományos szeminárium
Beregszász, 2019. május 23–24

Tanulmánykötet

A kiadvány a 2019. május 23–24-én Beregszászban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Tanszéke által rendezett Baleczky Emil – nyelvész, költő, tanár című nemzetközi tudományos szemináriumon elhangzott előadások anyagát tartalmazza. А kötet a neves szlavista születésének 100. évfordulója kapcsán az életét, az oktatói, a nyelvészeti és az irodalmi
tevékenységét bemutató tanulmányokat adja közre.

Kiadásra javasolta a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Tanácsa (2020.08.27., 5. számú jegyzőkönyv).

Készült a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Kiadói Részlege és Filológia Tanszéke közreműködésével.

Szerkesztette:
Bárány Erzsébet

Lektorálta:
dr. Bárány Béla, PhD (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola)
dr. Gazdag Vilmos, PhD (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola)

A magyar nyelvű szöveget korrektúrázták:
a szerzők

Az ukrán és angol nyelvű szöveget korrektúrázta:
Kordonec Olekszandr és Vrábely Tamás

Műszaki szerkesztő:
Gazdag Vilmos

Borítóterv:
Gazdag Vilmos, Vezsdel László

ETO-besorolás:
a II. RF KMF Apáczai Csere János Könyvtára

A kiadásért felelnek:
Csernicskó István (a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola megbízott rektora)
Orosz Ildikó (a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke)
Dobos Sándor (a II. RF KMF Kiadói Részlegének vezetője)

A közölt tanulmányok tartalmáért a szerzők a felelősek.

A kiadvány megjelenését a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács támogatta.

Kiadó: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (cím: 90202, Beregszász, Kossuth tér 6. E-mail: foiskola@kmf.uz.ua) és a „RIK-U” Kft. (cím: 88000 Ungvár, Gagarin u. 36. E-mail: print@rik.com.ua)

Nyomdai munkálatok: „RIK-U” Kft.

ISBN 978-617-7868-35-3 © A szerzők, 2020

© A szerzők, 2020
© A szerkesztő, 2020
© II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2020