Elesett és sebesült hőseink a Nagy Háborúban

(Hadirokkant-gondozó hivatalok iratai a Kárpátaljai Állami Levéltárban)
(1919–1944)

A kötet Kárpátalja területén az I. világháború után működő hadirokkant-gondozó hivatalok iratanyagát tárja az olvasók elé. Ezeket a forrásokat az ungvári, a munkácsi, a nagyszőlősi és a szolyvai hadirokkant-gondozó irodák irathagyatékaként őrzik a Kárpátaljai Állami Levéltár beregszászi részlegében. Az iratok cseh, ruszin és magyar nyelven íródtak, és két történelmi korszakot foglalnak magukba: a Csehszlovák Köztársaság (1919–1938) és a Magyar Királyság (1938–1944) idejét. A sajátos veszteséglistában vidékünk mintegy 16 ezer elesett és hadirokkant nevét elevenítjük fel. A kiadvány második részében egy levéltári egységet – Zoltán And- rás irataiból – mutatunk be, mellyel utalni szeretnénk az összes többi név alatt sze- replő levéltári anyagokra. Ajánljuk kutatóknak, történészeknek és vidékünk múltja iránt érdeklődőknek.

Készült a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Kiadói Részlegének és Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjának műhelyeiben.

Közreadja, szerkesztette és magyarra fordította orosz, ukrán nyelvű levéltári egységek jegyzékeiből (opiszokból):
Csatáry György

Lektorálta:
Illésfalvi Péter (Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest)
Kutassy Ilona (Kárpátaljai Állami Levéltár, Ungvár)

Korrektúra:
G. Varcaba Ildikó

Tördelte:
Lukács Attila, Tótin Viktória

Borítóterv:
Lukács Attila, Vezsdel László

A borítón a munkácsi temetőben található I. világháborús emlékmű látható.

ETO-besorolás:
a II. RF KMF Apáczai Csere János Könyvtára

A kiadásért felelnek:
Orosz Ildikó (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola)
Dobos Sándor (II. RF KMF, Kiadói Részleg)

A kézirat elkészítését és a kötet kiadását támogatta az MTA Domus Kuratóriuma

Kiadó: „RIK-U” Kft.
88000 Ungvár, Gagarin u. 36. E-mail: print@rik.com.ua
Nyomdai munkák: Kálvin Nyomda
90202 Beregszász, Kossuth tér 4. E-mail: kalvin.nyomda@gmail.com

ISBN 978-617-7692-68-2

© Csatáry György, 2019
© II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2019