A kiadvány egyetemi képzésben részt vevő biológushallgatók számára nyújt rendsze- rezett szaktárgyi ismereteket hidrobiológia tárgyból. A kötet gazdagon illusztrált for- mában öleli fel a hidrobiológia, valamint rokon tudományterületeinek ismeretanyagát, ukrajnai és kárpátaljai aktualitások, sajátosságok kiemelésével, példák bemutatásával.

Megjelentetésre javasolta a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Oktatási és Módszertani Tanácsa (2021.12.17., 5. számú jegyzőkönyv).

Kiadásra javasolta a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Tanácsa (2021.12.22., 12. számú jegyzőkönyv).

Kiadásra előkészítette a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Fodor István Kutatóközpontja, Biológia és Kémia Tanszéke, valamint Kiadói Részlege.

Szerzők:
Kolozsvári István, Dévai György és Kohut Erzsébet

Szerkesztette:
Kolozsvári István

Lektorálta:
Nagy Sándor Alex tudományos főmunkatárs, Hidrobiológiai Tanszék, Biológiai és Ökológiai Intézet, Természettudományi és Technológiai Kar, Debreceni Egyetem

Andrik Éva tudományos munkatárs, Fodor István Kutatóközpont, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Műszaki szerkesztés: Kolozsvári István, Orbán Melinda és Dobos Sándor
Tördelés: Kolozsvári István
Korrektúra: Gricza-Varcaba Ildikó
Borítóterv: Kolozsvári István és Vezsdel László. A borítón a Szinevéri-tó élővilága látható.
ETO-besorolás: a II. RF KMF Apáczai Csere János Könyvtára

A kiadásért felel:
Dobos Sándor részlegvezető, Kiadói Részleg, Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

A főiskolai jegyzet tartalmáért kizárólag a szerzők felelnek.

A kiadvány megjelenését Magyarország Kormánya és az MTA Domus Kuratóriuma támogatta.

Kiadó: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (cím: 90 202, Beregszász, Kossuth tér 6. E-mail: foiskola@kmf.uz.ua) és a „RIK-U” Kft. (cím: 88 000 Ungvár, Gagarin u. 36. E-mail: print@rik.com.ua)

Nyomdai munkálatok: „RIK-U” Kft.

ISBN 978-617-8046-50-7

© A szerzők, 2022
© A szerkesztő, 2022
© II. RF KMF, Fodor István Kutatóközpont, 2022