У монографії розглядаються умови й проблеми створення інноваційного середови- ща в початковій школі, сутність і особливості інноваційних педагогічних техноло- гій, інноваційної освітньої діяльності вчителя і початкової школи загалом. Значна увага приділяється питанням становлення, розвитку та змісту нових технологій навчання і виховання, готовності вчителя початкової школи до впровадження інно- ваційних освітніх технологій з урахуванням сучасних пріоритетів освіти: перехо- ду від знаннєвої до компетентнісної парадигми та профілізації закладів загальної середньої освіти. Наукове видання може бути корисною студентам педагогічних факультетів ЗВО, вчителям початкової освітньої ланки, викладачам педагогічних ЗВО, всім, хто займається питаннями розвитку національної освіти.

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Закарпатського угорського інституту ім. Ф.Ракоці ІІ (протокол № 1 від 24.02.2021)

Підготовлено Видавничим відділом спільно з кафедрою педагогіки та психології Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці II

Автор:
Маріанна Островська

Редактор:
Анатолій Кузьмінський

Рецензенти:
Олена Біда – доктор педагогічних наук, професор (Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці II)
Василь Химинець – доктор фізико-математичних наук, професор (Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти)

Технічне редагування та верстка: Мелінда Орбан та Олександр Добош

Коректура: авторська

Дизайн обкладинки: Ласло Веждел та Мелінда Орбан. На обкладинці викорис- тано фотографію з веб-сайту з вільним доступом до зображень (джерело: https:// pixabay.com/hu/photos/sz%c3%adnes-ceruz%c3%a1k-festeni-iskola-2934857/).

УДК: Бібліотечно-інформаційний центр “Опацої Чере Янош” при ЗУІ ім. Ф.Ракоці II

Відповідальний за випуск:
Олександр Добош (начальник Видавничого відділу ЗУІ ім. Ф.Ракоці ІІ)

За зміст монографії відповідальність несе автор

Друк наукового видання здійснено за підтримки уряду Угорщини

Видавництво: Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II (адреса: пл. Ко- шута 6, м. Берегове, 90202. Eлектронна пошта: foiskola@kmf.uz.ua) та ТОВ «РІК-У» (адреса: вул. Гагаріна 36, м. Ужгород, 88000. Eлектронна пошта: print@rik.com.ua) Поліграфічні послуги: ТОВ «РІК-У»

ISBN 978-617-8046-29-3                                              

© Маріанна Островська, 2021
© Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, 2021